Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Про Службу

Законодавство

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

Ведення митної статистики

Опитування
Чи підтримуєте Ви запровадження об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ?

Оголошено проведення конкурсного відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій Державної фіскальної служби України

2017-05-16

Відповідно до частини другої пункту 1 статті 27 Закону України «Про державну службу», частини другої пункту 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 12 квітня 2016 року № 76, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  30 травня 2016 року за № 786/28916 Державна фіскальна служба України повідомляє про проведення конкурсного відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій Державної фіскальної служби України (комісії для проведення конкурсу на керівні посади органів ДФС за податковим напрямом, комісії для проведення конкурсу на керівні посади органів ДФС за митним напрямом, комісії для проведення конкурсу на посади категорії «Б» та «В» апарату ДФС).

 

1. Дата та місце проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій Державної фіскальної служби України (далі – Комісії) відбудеться 02 червня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:  м. Київ, Львівська пл., 8.

 

2. Вимоги до громадських об’єднань, які мають право висувати кандидатів для включення до складу Комісій:

- наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше ніж за 12 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій Державної фіскальної служби України;

- наявність статусу юридичної особи;

- провадження статутної діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви.

 

3. Вимоги до кандидата від громадського об’єднання для включення до складу Комісій:

1) наявність громадянства України;

2) наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

3) наявність загального стажу роботи не менше семи років;

4) наявність досвіду роботи на посадах державної служби та/або в органах місцевого самоврядування та/або досвіду роботи на керівних посадах в організаціях, установах і на підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менше трьох років та/або володіння фаховими знаннями у сфері державної служби, державного управління або управління людськими ресурсами;

5) володіння державною мовою;

6) здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу Комісій.

 

Не може бути кандидатом особа, яка:

- визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

- має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

- згідно із вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом останнього року до дня подання документів;

- є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

- є членом політичної партії;

- є народним депутатом України або депутатом місцевої ради.

 

4. Строк подання громадськими об’єднаннями заяв: до 22 травня 2017 року (включно).


5. Перелік документів громадського об’єднання, а також документів щодо кандидата, які додаються до заяви:

Документи, що подаються громадським об’єднанням:

- підписана керівником громадського об’єднання заява;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, статуту, підписані керівником та скріплені печаткою (у разі наявності) такого громадського об’єднання;

- інформація про досвід діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви;

- документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування протягом не менш як 12 місяців.

Відповідність досвіду роботи громадського об’єднання вимогам, визначеним Порядком обрання представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2016 року № 76, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 786/28916, не може доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду.

Документи, які подаються громадським об’єднанням щодо кандидата:

1) рішення керівного органу (для громадського об’єднання) про висування кандидата до складу Комісій;

2) заява кандидата про згоду на участь у роботі Комісій та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

3) копія паспорта громадянина України кандидата;

4) автобіографія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) мотиваційний лист кандидата, в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі конкурсних комісій Державної фіскальної служби України, а також повідомляється адреса електронної пошти для надсилання повідомлень державним органом.

 

6. Поштова адреса та адреса електронної пошти, на які надсилаються документи громадських об’єднань та їх кандидатів:

поштова адреса: 04655, м. Київ, Львівська пл., 8.

електронна адреса: olga_kostiuchenko@ukr.net.

 

7. Прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, адреса електронної пошти та номер телефону відповідальної особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Комісії:

Костюченко Ольга Володимирівна – головний державний інспектор відділу добору та оцінки персоналу управління організаційного розвитку Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом та Дульська Ольга Федорівна – головний державний інспектор відділу добору та оцінки персоналу управління організаційного розвитку Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом, електронна адреса: olga_kostiuchenko@ukr.net, номер телефону: (044) 247-34-81, (044) 247-36-81.