Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Закон України від 27.05.10р. № 2156-VI "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо оподаткування дивідендів"

20.05.2010
Герб України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств"

щодо оподаткування дивідендів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 4:

а) підпункт 4.1.4 пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1.4. Доходи від спільної діяльності та у вигляді

процентів, роялті, володіння борговими вимогами, доходів від

здійснення операцій лізингу (оренди), а також дивідендів (крім

тих, які не підлягають включенню до валового доходу відповідно до підпункту 7.8.6 пункту 7.8 статті 7 цього Закону)";

б) підпункт 4.2.11 пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2.11. Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, що оподатковані у порядку, встановленому пунктом 7.7 статті 7 цього Закону, та дивіденди, які не підлягають включенню до валового доходу відповідно до підпункту 7.8.6 пункту 7.8 статті 7 цього Закону";

2) у пункті 7.8 статті 7:

а) абзац третій підпункту 7.8.2 після слів "крім платників цього податку, які підпадають під дію пункту 7.2" доповнити словами "підпункту 7.8.5 пункту 7.8";

б) підпункти 7.8.5 та 7.8.6 викласти в такій редакції:

"7.8.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:

а) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) платником податку, який нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні;

б) інститутами спільного інвестування;

в) у межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під контролем юридичної особи, яка здійснює виплату, відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону.

7.8.6. Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди від резидентів та нерезидентів - юридичних осіб, які перебувають під їх контролем відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону (крім нерезидентів, що мають офшорний статус), не включають їх суму до складу валового доходу (крім постійних представництв нерезидентів).

Якщо дивіденди отримуються платником податку - резидентом з джерелом їх виплати від нерезидента, то платник податку включає суму отриманих дивідендів (крім дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під його контролем відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону, і не є нерезидентами, що мають офшорний статус) до складу валового доходу за наслідками податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів.

Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди від юридичних осіб, які перебувають під їх контролем відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону, зобов'язані вести наростаючим підсумком облік отриманих та виплачених дивідендів.

Порядок оподаткування дивідендів, що отримуються фізичними особами, визначається за правилами, встановленими законом з питань оподаткування доходів фізичних осіб";

3) в абзаці третьому пункту 18.3 статті 18 слова "Для цілей цього пункту" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 27 квітня 2010 року

N 2156-VI

Додаткові матеріали

До списку