Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Закон України від 19.11.97 № 644/97-ВР "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування"

19.11.1997

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156):

1) статтю 5 доповнити підпунктом 5.1.21 такого змісту:

"5.1.21. Подання благодійної допомоги, а саме безоплатна передача товарів (робіт, послуг), у тому числі при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України, закладам науки, фізкультури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетів; закладам дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, закладам охорони здоров'я, культури; релігійним, благодійним організаціям, зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства України.

Під безоплатною передачею слід розуміти надання товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій благодійній організації такими отримувачами або іншими особами, пов'язаними з ними. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування.

Правила маркування та порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, а також контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді конкретно наданих послуг або виконаних робіт встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Марковані товари, отримані з метою подання благодійної допомоги, які продаються за грошові кошти або інші види компенсації, та/або виручка, отримана за такий продаж, підлягають вилученню у недобросовісного продавця і направляються в доход благодійної організації, зазначеної в маркувальному штампі, за її рахунок, а в разі неможливості визначити таку благодійну організацію або її адресу чи її відмови прийняти такі товари або сплатити вартість їх відправлення (транспортування) такі товари визнаються безхазяйними і надходять у власність держави згідно з законодавством без застосування обмежень у часі, передбачених частиною третьою статті 137 Цивільного кодексу України.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з подання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо товари (роботи, послуги) ввозяться (пересилаються) на митну територію України як благодійна допомога у кількості, що становить чи може становити загрозу конкурентоздатності аналогічним товарам (роботам, послугам) платників податку, Кабінет Міністрів України за заявою таких платників податку має право ввести обмеження на застосування пільги, встановленої цим пунктом стосовно окремої групи товарів на строк не менше 12 календарних місяців";

2) у пункті 7.2 статті 7:

у абзаці першому підпункту 7.2.3 слово "трьох" замінити словом "двох", слова "і перша копія" та "друга" виключити;

підпункт 7.2.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі порушення продавцем порядку виписування податкової накладної на вимогу покупця згідно з пунктом 7.2.6 цього Закону покупець має право звернутися до кінця поточного податкового періоду з відповідною заявою до податкового органу за своїм місцезнаходженням. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують придбання товарів (робіт, послуг). Своєчасно подана заява є підставою для включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, сплачену у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг).

Податкова накладна не виписується, якщо обсяг разового продажу товарів (робіт, послуг) не більший двадцяти гривень, у разі продажу транспортних квитків та при виписуванні готельних рахунків. При цьому підставою для збільшення суми податкового кредиту є товарний чек (інший розрахунковий або платіжний документ)";

3) пункт 10.1 статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За відмову в наданні податкової накладної на продавця накладаються адміністративні штрафи згідно з вимогами абзацу другого пункту 10 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу";

4) у статті 11:

пункт 11.9 доповнити абзацом такого змісту:

"До 1 січня 1999 року у такому ж порядку здійснюється оподаткування готової продукції, виробленої з давальницької сировини резидента, яка повертається (ввозиться) на митну територію України, за умови, що за договорами з переробки сировини були проведені фактичні витрати до 1 жовтня 1997 року, або якщо така давальницька сировина повністю або частково була вивезена за межі митної території України до 1 жовтня 1997 року";

пункт 11.11 доповнити реченням такого змісту: "При цьому податкова накладна виписується в момент виникнення податкових зобов'язань відповідно до цього пункту";

статтю 11 доповнити новим пунктом 11.20 такого змісту:

"11.20. До 1 січня 1999 року у випадках, коли платник податку здійснює операції з продажу особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку".

2. У Законі України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281):

1) у статті 4:

перше речення частини першої після слів "обов'язковій сертифікації" доповнити словами "(крім продукції, призначеної для виробничого використання)";

у першому реченні частини другої слова "ввезені в Україну" замінити словами "випущені з-під митного контролю на територію України"; доповнити це речення після слів "речовин або сполук" словами "а також сертифіката походження таких продуктів";

2) доповнити статтю 7 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. З дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 1999 року норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" поширюються тільки на готову продукцію товарних груп 1 - 24 Гармонізованої системи опису і кодування товарів, вироблену з давальницької сировини резидента, за умови, що за договорами з переробки сировини замовником були зроблені фактичні витрати або якщо така давальницька сировина повністю або частково була вивезена за межі митної території України до дня набрання чинності цим Законом".

У зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 4, 5, 6, 7.

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім частини третьої підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5, яка набирає чинності з 1 січня 1998 року.

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ

19 листопада 1997 року

№ 644/97-ВР

До списку