Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Закон України від 01.12.98 № 285-XIV "Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності"

01.12.1998

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

Внести такі зміни до законодавчих актів України:

1. Статтю 3 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 16, ст. 119) доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції".

У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим.

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28; 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 2, ст. 7; № 10, ст. 35):

1) у статті 1:

у пункті 1.11 останнє речення викласти в такій редакції: "Кредит розподіляється на фінансовий кредит, товарний кредит, інвестиційний податковий кредит та кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики";

доповнити пункт 1.11 підпунктом 1.11.4 такого змісту:

"1.11.4. Інвестиційний податковий кредит - це відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслідок реалізації інноваційних програм".

2) у статті 7:

абзац "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 доповнити реченням такого змісту: "науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави".

3. У статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; № 51, ст. 305; 1998 р., № 10, ст. 37; № 14, ст. 55; № 18, ст. 95; № 33, ст. 224; № 36-37, ст. 244):

1) пункт 5.2 доповнити підпунктом 5.2.5 такого змісту: "5.2.5. продажу та безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III - IV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави за умови використання їх виключно для власних потреб";

2) доповнити статтю пунктом 5.7 такого змісту:

"5.7. Звільняються від оподаткування операції з ввезення (імпортування) науковими установами, науковими організаціями, вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації наукових приладів і обладнання, які використовуються ними виключно для власних потреб".

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ

1 грудня 1998 року

№ 285-XIV

До списку