Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності

21.09.2000

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними

Кримінальним кодексом України

від 5 квітня 2001 року № 2341-III

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Абзац дев'ятий частини шостої статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 17, ст. 80, № 26, ст. 158; 1999 р., № 7, ст. 52, № 8, ст. 60, № 38, ст. 350, № 42 - 43, ст. 378, № 48, ст. 415; 2000 р., № 5, ст. 34, № 6 - 7, ст. 37, із змінами, внесеними Законом України від 22 червня 2000 року № 1841-III) доповнити словами "випуск та проведення лотерей".

2. Пункт 29 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року № 1775-III доповнити словами "випуск та проведення лотерей".

3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28; 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 1999 р., № 2 - 3, ст. 21, № 39, ст. 357, № 50, ст. 437; 2000 р., № 20, ст. 149):

1) статтю 1 доповнити пунктом 1.33 такого змісту:

"1.33. Лотерея - господарська операція, яка передбачає продаж гравцю права на участь у розігруванні призу за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності, а також безоплатне отримання такого призу у власність, у разі визнання такого гравця переможцем.

Призовий фонд - сукупність призів, які підлягають виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її проведення";

2) у підпункті 10.2.3 пункту 10.2 статті 10:

у частині першій слова "виплат призового фонду" замінити словами "відрахувань до призового фонду";

частину другу викласти у такій редакції:

"Міністерство фінансів України встановлює вимоги щодо порядку фінансового контролю за діяльністю з випуску та проведення лотерей. Податок на прибуток, передбачений у пункті 10.1 цієї статті, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних лотерей".

4. У підпункті 3.2.4 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 51, ст. 305; 1999 р., № 39, ст. 357) слова "за дозволом" замінити словами "за ліцензією".

5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у частині першій статті 218 цифри "164" виключити;

2) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "162" доповнити цифрами "164";

3) у статті 313:

пункт 1 після цифр "162" доповнити цифрами "164";

абзац восьмий пункту 2 виключити.

6. Стаття 6 розділу I втратила чинність

(у зв'язку з втратою чинності Кримінального кодексу України від 28.12.60 р. згідно з Кримінальним кодексом України від 05.04.2001 р. № 2341-III)

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.

3. Міністерству фінансів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити правила видачі ліцензій на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей та встановити вимоги щодо порядку фінансового контролю над такою діяльністю;

здійснити переоформлення реєстраційних свідоцтв державних лотерей, білети яких перебували в обігу на момент набрання чинності цим Законом, на відповідні ліцензії без справляння плати за таке переоформлення.

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ

21 вересня 2000 року

№ 1969-III

До списку