Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Закон України від 22.05.2003 № 849-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів»

22.05.2003

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 10-11, ст. 86; із змінами, внесеними законами України від 6 березня 2003 року № 630-IV та від 3 квітня 2003 року № 653-IV такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "50.020.875,9", "39.463.422" та "10.557.453,9" замінити відповідно цифрами "52.959.040,4",

"41.916.465" та "11.042.575,4";

у частині другій цифри "52.055.801,1", "40.373.422" та "11.682.379,1" замінити відповідно цифрами "54.993.965,6", "42.826.465" та "12.167.500,6";

2) у статті 2:

пункт 10 після слів "природний газ" доповнити словами "газовий конденсат";

після пункту 29 доповнити двома пунктами такого змісту:

"30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що

вилучається до бюджету".

У зв'язку з цим пункт 30 вважати пунктом 32;

3) статтю 3 викласти у такій редакції:

"Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за товарний природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну";

4) у статті 4:

абзац третій частини першої доповнити словами "крім української частини Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний"-Броди-Західний кордон України";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Установити, що тимчасові пільги із сплати рентної плати за транспортування нафти через українську частину Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний"-Броди-Західний кордон України діють до 31 грудня 2003 року";

5) у статті 5 цифри "700.000" замінити цифрами "1.255.000";

6) у статті 10:

пункти 1 та 7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 24 вважати пунктом 1 та пункт 23 вважати пунктом 7;

7) абзац другий частини четвертої статті 25 доповнити словами "крім збільшення фонду оплати праці на виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік";

8) у статті 36:

пункт 1 виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (починаючи з 1 липня 2003 року за рахунок 27 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, але не більше 225.000 тис. гривень)";

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 10 цього Закону)";

у пункті 18 цифри і слово "90 відсотків" виключити;

пункт 19 викласти у такій редакції:

"19) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (з 1 липня 2003 року за рахунок 73 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, а після проведення видатків, визначених пунктом 5 цієї статті, у повному обсязі - за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону)";

пункт 20 викласти у такій редакції:

"20) накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 10 цього Закону)";

у пункті 21 цифру "24" замінити цифрою "1";

пункт 34 вважати пунктом 1;

9) у статті 40:

пункт 5 частини першої після слів "ветеранам внутрішніх справ" доповнити словами "реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами";

доповнити частинами п'ятою - шостою такого змісту:

"Затвердити на 2003 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і Севастопольському міським бюджетам на забезпечення виконання норм Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" - у сумі 438.070 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у місячний термін затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київським і Севастопольським міськими бюджетами";

10) статтю 52 викласти у такій редакції:

"Стаття 52. Установити, що згідно із статтею 18 Закону України "Про підприємства в Україні" державні некорпоратизовані та корпоратизовані, казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2003 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Для державних сільськогосподарських підприємств, які постраждали у 2003 році від стихійного лиха, Кабінетом Міністрів України встановлюється особливий режим сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу).

Норматив і порядок відрахування зазначеної частини прибутку (доходу) встановлюються Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України в обсязі не менше 400.000 тис. гривень";

11) у частині п'ятій статті 55:

після слів "в частині щодо дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України" доповнити словами "крім тих закладів, до яких ця норма не застосовується за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";

після цифр "5-1" доповнити словами "(в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств)";

12) пункт 3 статті 63 викласти у такій редакції:

"3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92)";

13) абзаци другий - п'ятий частини четвертої статті 65 доповнити словами "без урахування залишку за попередній рік";

14) доповнити статтями 10-1, 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 52-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 72-5, 72-6, 72-7, 72-8, 72-9, 72-10, 72-11 такого змісту:

"Стаття 10-1. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701 11) 200 тис. тонн із ставкою ввізного мита 60 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2003 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 5 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 37-1. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснити викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" у порядку, встановленому законодавством, в сумі не більше 555.000 тис. гривень за рахунок джерел, визначених статтею 5 цього Закону.

Установити, що викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" здійснюється Кабінетом Міністрів України без нарахування та сплати податку на додану вартість.

Кабінету Міністрів України після викупу нерухомого майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" до 1 вересня 2003 року передати в розпорядження Верховної Ради України приміщення Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11.

Стаття 37-2. Встановити, що в 2003 році кошти від реалізації продукції Державного комітету України з державного матеріального резерву в обсязі 70 млн. гривень спрямовуються на інтервенційні операції із зерном на ринку України.

Стаття 37-3. Видатки, передбачені цим Законом на фінансову підтримку заставних та інтервенційних операцій із зерном, здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України до 10 червня 2003 року.

Стаття 37-4. Установити, що 50 відсотків виконавчого збору, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 52-1. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів використовується за переліком об'єктів, який затверджується Кабінетом Міністрів України до 1 червня 2003 року за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на підставі пропозицій народних депутатів України, в межах обсягів згідно з додатком № 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням пропозицій народних депутатів України. З них на:

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області - в сумі 8.000 тис. гривень;

реконструкцію та капітальний ремонт приміщення клубу Кабінету Міністрів України - в сумі 10.000 тис. гривень;

будівництво адміністративного будинку Верховної Ради України - в сумі 60.000 тис. гривень;

придбання обладнання для діагностичного центру в місті Полтаві - в сумі 8.000 тис. гривень;

виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі - в сумі 14.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України при затвердженні переліку об'єктів та обсягів їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень передбачити, зокрема, такі напрями спрямування цих коштів: будівництво метрополітену, вирішення екологічних проблем, завершення будівництва регіональних онкологічних закладів системи охорони здоров'я, оновлення рухомого складу державних судоходних судноплавних компаній";

"Стаття 72-1. Кабінету Міністрів України за погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань бюджету і з питань аграрної політики та земельних відносин до 10 червня 2003 року здійснити розподіл коштів, передбачених на здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку, у тому числі на створення Земельного банку відповідно до Земельного кодексу України.

Стаття 72-2. З метою проведення розрахунків за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" Державному казначейству України протягом місяця здійснити погашення бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість перед підприємствами – боржниками Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" (у тому числі їх дебіторами), заборгованість яких перед банком підтверджена

виконавчими документами або щодо яких Комерційним Акціонерним Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку визнано кредитором, шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ліквідатора Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" в сумі до 30,5 млн. гривень.

Кошти, отримані ліквідатором внаслідок такого перерахунку, використовуються виключно на погашення заборгованості за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський".

Стаття 72-3. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості (недоїмки) минулих років цієї компанії за платежами до Державного бюджету України виконати роботи в обсязі 70 млн. гривень з реалізації проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз" та в обсязі 130 млн. гривень з будівництва магістральних газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелік таких об'єктів.

Стаття 72-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ та нафту, які видобуваються в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства.

Стаття 72-5. Заборонити підприємствам державної форми власності, в тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.

Стаття 72-6. Установити, що кошти від продажу акцій, які належать державним акціонерним товариствам, зараховуються в повному обсязі до доходів загального фонду державного бюджету як доходи від операцій з капіталом.

Стаття 72-7. З метою недопущення втрат доходів Державного бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору, в тому числі з додатковою обробкою та захистом, здійснюється державними підприємствами на власному обладнанні відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку.

Стаття 72-8. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом.

Стаття 72-9. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським виробникам та іншим суб'єктам господарювання (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806050) спрямовуються на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806040) та часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 72-10. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році кошти у сумі 28.007,5 тис. гривень на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб.

Стаття 72-11. З метою погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив, фінансування якої передбачалося здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України 1999 - 2000 років та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 року № 1953, дозволити Кабінету Міністрів України здійснити зарахування недоїмки до Державного бюджету України, що виникла станом на 1 січня 2003 року перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, в сумі 40 млн. гривень в погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив перед підприємствами хімічної галузі";

15) внести зміни у додатки № 1, 3, 4 і 5, виклавши їх у новій редакції (Додатки готуються до введення).

II. У статті 1 Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 6, ст. 54) цифри і слова "з 1 липня 2003 року" замінити цифрами і словами "з 1 грудня 2003 року".

III. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; 2001 р., № 4, ст. 18, № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365):

1) у назві слова "і ввізного мита" виключити;

2) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару

Ставки акцизного збору у гривнях з одиниці товару

2204

(крім 2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні (з урахуванням статті 2 цього Закону)

0,25 грн. за 1 л

2204 (крім 2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00)

Тільки вина виноградні натуральні з доданням цукру

0,92 грн. за 1 л

2204 30

Тільки виноматеріали (виноградне сусло) для виробництва коньячного спирту та ігристих вин

0

2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00

Вина ігристі

Вина газовані

1,6 грн. за 1 л

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

2,6 грн. за 1 л

2206

Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними

2,6 грн. за 1 л

2207

Спирт етиловий неденатурований, з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків об'єму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будь-якої концентрації

16 грн. за 1 л 100- відсоткового спирту

2208

(крім 2208 20)

Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об'єму, спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої:

16 грн. за 1 л 100- відсоткового спирту

2208 20

(крім 2208 20 12 00,

2208 20 29 00 - тільки бренді,

2208 20 89 00 - тільки спирт коньячний)

Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду

16 грн. за 1 л 100- відсоткового спирту

2208 20 12 00

Коньяк

3 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту

2208 20 29 00

Тільки бренді

3 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту

2208 20 89 00

Тільки спирт коньячний

0";

3) статтю 2 викласти у такій редакції:

"Стаття 2. Встановити ставки акцизного збору:

на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції 1,0 гривні за 1 літр;

тимчасово до 1 січня 2004 року тільки на вина виноградні натуральні з доданням спирту (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) - 0,92 гривні за 1 літр";

4) у статті 3:

а) у частині першій слова "та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі" виключити;

б) у частині другій слово "пектину" виключити;

в) частину четверту викласти у такій редакції:

"Встановити на спирт етиловий, що використовується Національним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра" в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, для виготовлення марочних виноградних вин, ставку акцизного збору у розмірі 2,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту";

г) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"При використанні спирту етилового підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 180 календарних днів".

У зв'язку з цим частини сьому - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - шістнадцятою;

ґ) після частини чотирнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"При отриманні спирту етилового в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, що використовується вітчизняними виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення етилацетату та Національним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра" для виготовлення марочних виноградних вин, призначених для експорту з України, на всю суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, видається податковий вексель, авальований банком. Вексель погашається після підтвердження про фактичне вивезення готової продукції за межі митної території України".

У зв'язку з цим частини п'ятнадцяту і шістнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою і сімнадцятою;

д) доповнити статтю частиною вісімнадцятою такого змісту:

"Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами";

5) статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Установити тимчасово до вступу України у Світову організацію торгівлі ставки акцизного збору на алкогольні напої, що імпортуються в Україну:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару

Ставки акцизного збору у гривнях з одиниці товару

2204

(крім 2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні

3 грн. за 1 л

2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00

Вина ігристі

Вина газовані

5 грн. за 1 л

2204 30

Тільки виноматеріали (виноградне сусло) для виробництва коньячного спирту та ігристих вин

0

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

5 грн. за 1 л

2206

Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними

5 грн. за 1 л

2208 20

Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду

16 грн. за 1 л 100- відсоткового спирту";

6) статтю 8 виключити.

IV. У Законі України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 52, ст. 471; 2001 р., № 4, ст. 19, № 24, ст. 125):

1) назву викласти у такій редакції:

"Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби";

2) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

2401

Тютюнова сировина Тютюнові відходи

0

0

2402 10 00 00

сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили [тонкі сигари], з вмістом тютюну

20 гривень за 100 шт.

5%

2402 20 90 10

сигарети без фільтру з тютюну (цигарки)

5 гривень за 1000 шт.

5%

2402 20 90 20

сигарети з фільтром з тютюну

11,5 гривні за 1000 шт.

5%

2403

(крім 2403 99 10 00 2403 10)

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції

0

0

2403 10

Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції

10 гривень за 1 кг

5%

2403 99 10 00

Жувальний і нюхальний тютюн

10 гривень за 1 кг

5%";

) статтю 3 виключити.

V. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1995 р., № 44, ст. 318; 1996 р., № 41, ст. 194; 1999 р., № 15, ст. 83, № 39, ст. 356, № 52, ст. 469; 2000 р., № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 10, ст. 44, № 20, ст. 97; 2002 р., № 33, ст. 236):

1) у пункті "в" частини першої статті 3 слово "митна" виключити;

2) у частині першій статті 4 абзаци другий - шостий замінити двома абзацами такого змісту:

"товарів, що вироблені на митній території України, - виходячи з їх вартості, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами на товари, які він виробляє, без податку на додану вартість та акцизного збору;

товарів, що імпортуються на митну територію України, - виходячи з їх вартості, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без податку на додану вартість та акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум ввізного мита без податку на додану вартість та акцизного збору)";

3) доповнити статтю 4 пунктом "в" такого змісту:

"в) одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)";

4) частину першу статті 5 замінити трьома частинами такого змісту:

"Стаття 5. Акцизний збір не справляється з товарів, що були вивезені (експортовані) платником акцизного збору за межі митної території України.

Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України в разі, коли їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією.

Акцизний збір не справляється з підакцизних товарів, що імпортуються на митну територію України, якщо з таких товарів згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку із звільненням, передбаченим для транзитних товарів, товарів на митних складах, реекспортованих товарів, товарів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, товарів, що призначаються для переробки під митним контролем. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога надання банківської гарантії чи інша вимога, така вимога застосовується і для цілей акцизного збору. Акцизний збір справляється органами митної служби України з таких товарів, якщо пізніше щодо них виникає зобов'язання із сплати податку на додану вартість".

У зв'язку з цим частини другу - десяту вважати відповідно частинами четвертою - дванадцятою;

5) статтю 6 доповнити частинами такого змісту:

"Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари здійснюється виробниками або імпортерами цих товарів шляхом декларування таких цін.

Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари подається відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України у формі, спільно визначеній цими органами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики.

У декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари, що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари, що імпортуються ним в Україну, а також про дату, з якої запроваджуються встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни.

Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження встановлених у декларації максимальних роздрібних цін.

У прийнятті декларації відмовляється виключно, якщо:

декларація подається пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження встановлених у ній максимальних роздрібних цін;

декларація подається у формі іншій, ніж та, що спільно визначена центральним органом державної податкової служби України та центральним органом державної митної служби України.

Декларація подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера, при цьому один з примірників декларації у день її подання повертається виробнику або імпортеру з відміткою про дату прийняття та реєстраційний номер прийнятої декларації, засвідчені печаткою центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари запроваджуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відповідну декларацію було подано відповідно до центрального орг ану державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, і діють до їх зміни у порядку, передбаченому цим Законом.

У разі необхідності зміни будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, поданій їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, виробник або імпортер повинен подати до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України нову

декларацію.

Зміна будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, поданій їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, може здійснюватися не частіше одного разу протягом календарного місяця.

У суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, у місці торгівлі такими товарами на видному місці повинні бути розміщені засвідчені виробником або імпортером копії чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, що були подані їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари можуть наноситись на споживчу упаковкутаких товарів разом з датою їх виробництва".

VI. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., № 45, ст. 287; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 50, ст. 365):

1) абзац третій статті 1 викласти у такій редакції:

"плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів на покриття витрат на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору. Розмір плати за марки акцизного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 3:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Об'єкти оподаткування визначаються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір";

у частині другій слова "митна вартість" замінити словами "вартість та обсяги";

3) статтю 4 виключити;

4) частини другу, третю, четверту та шосту статті 6 виключити;

5) у статті 7:

а) у частині шостій слова "фактичних обсягів та цін реалізації" замінити словами "фактичних обсягів реалізації та максимальних роздрібних цін";

б) у абзаці першому частини десятої слово "контрактної" виключити;

в) у абзаці першому частини чотирнадцятої слово "митної" виключити;

г) частину п'ятнадцяту доповнити словами "і засвідченої імпортером копії декларації про встановлені ним чинні максимальні роздрібні ціни на алкогольні напої або тютюнові вироби".

VII. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1998 р., № 18, ст. 91; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175, № 30, ст. 240, № 50, ст. 365):

1) у частині першій статті 4:

а) у абзаці другому цифри "10 000" та "2 100" замінити відповідно цифрами "25 000" та "5 000";

б) у абзаці третьому цифри "10 000" замінити цифрами "25 000";

в) у абзаці четвертому цифри "1 700" замінити цифрами "4 000";

2) абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 після цифр "0,25" доповнити цифрами "0,33";

3) у статті 15:

а) у частині другій:

у абзаці другому цифри "170 000" замінити цифрами "250 000";

у абзаці третьому цифри "1 700" замінити цифрами "3 000";

у абзаці четвертому цифри "5 000" замінити цифрами "50 000";

б) у частині сьомій цифри "1 700", "850", "340", "170" замінити відповідно цифрами "4 000", "2 000", "500", "250";

4) у частині другій статті 17:

а) абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій або за відсутності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі, - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 гривень";

б) доповнити абзацом такого змісту:

"роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, - 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта підприємницької діяльності тютюнових виробів, але не менше 1000 гривень".

VIII. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 2000 р., № 30, ст. 240):

1) статтю 8 доповнити пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів";

2) статтю 10 доповнити пунктом 16-1 такого змісту:

"16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів".

IX. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 11-12, ст. 49, № 25, ст. 147, № 42, ст. 257, № 49, ст. 303; 1999 р., № 5-6, ст. 39, № 25, ст. 211, № 38, ст. 349, № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст. 104; 2001 р., № 31, ст. 153; 2002 р., № 12-13, ст. 92):

1) пункт 8 статті 1 виключити;

2) пункт 7 статті 2 виключити;

3) пункт 9 статті 4 виключити.

X. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 38, ст. 349; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86):

1) у пункті 1:

а) у абзаці першому цифру "8" виключити;

б) абзац другий виключити;

2) у пункті 2:

а) у абзаці четвертому цифру "7" виключити;

б) абзаци п'ятий - сьомий виключити;

3) у пункті 4:

а) у абзаці першому цифру "8" виключити;

б) абзац другий виключити.

XI. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; 1999 р., № 52, ст. 464; 2001 р., № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365) доповнити цифрами і словами:

"3811 19 00 00

Високооктанові кисневмісні домішки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000)

0"

XII. У Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 16, ст. 119, № 22, ст. 159; 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 5-6, ст. 39, ст. 42, № 7, ст. 47, № 20-21, ст. 192, № 26, ст. 215, № 51, ст. 455; 2000 р., № 20, ст. 149, № 36, ст. 298; 2002 р., № 5, ст. 30; 2003 р., № 10-11, ст. 87):

1) у статті 1:

а) перше речення частини третьої після слів "за винятком особливих видів мита" доповнити словами "та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію";

б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України разом з Національною комісією регулювання електроенергетики України".

У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою;

2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію".

XIII. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст. 88):

1) абзац десятий підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 доповнити словами "а також сум збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію";

2) абзац перший підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 після слів "та рентні платежі" доповнити словами "а також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію".

XIV. Абзац другий частини першої статті 2, статтю 3-2, частину другу статті 6, статтю 7-1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1997 р., № 36, ст. 231; 1998 р., № 30-31, ст. 193; 1999 р., № 38, ст. 345; 2002 р., № 14, ст. 93) виключити.

XV. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців третього - шостого пункту 2, абзацу другого пункту 6 і пункту 12 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з 1 січня 2003 року; розділів III, IV (крім пункту 2), XI, які вводяться в дію з 1 липня 2003 року; пункту 2 розділу IV, розділів V, VI (крім пункту 1), пункту 4 розділу VII (в частині наявності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі), розділів VIII, IX і X, які вводяться в дію з 1 січня 2004 року.

Зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" діють відповідно до терміну дії Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік". Зміни до інших законів України є складовою частиною цих законів і діють відповідно до терміну дії цих законів.

2. Установити, що:

1) тимчасово з 1 липня 2003 року до 1 січня 2004 року ставка акцизного збору на сигарети з фільтром становить 11,5 гривні за 1000 штук;

2) максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, на які з 1 січня 2004 року встановлюються ставки у відсотках до обороту, повинні бути задекларовані не пізніше 15 грудня 2003 року.

3. З метою забезпечення виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" Кабінету Міністрів України щомісячно інформувати Верховну Раду України про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів усіх видів.

4. Центральному органу державної податкової служби України спільно з центральним органом державної митної служби України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики, до 1 грудня 2003 року прийняти та оприлюднити форму декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ,

22 травня 2003 року

№ 849-IV

До списку