Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Закон України від 9.07.2003 № 1068-IV «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законів України»

09.07.2003

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 25, ст. 177, № 26, ст. 189; із змінами, внесеними Законом України від 22 травня 2003 року № 849-IV:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "52.959.040,4" та "41.916.465" замінити відповідно цифрами "53.139.040,4" та "42.096.465";

у частині другій цифри "54.993.965,6" та "42.826.465" замінити відповідно цифрами "55.773.965,6" та "43.606.465";

у частині третій цифри "2.034.925,2" та "910.000" замінити відповідно цифрами "2.634.925,2" та "1.510.000";

2) статтю 10-1 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного згідно із Законом України від 22 травня 2003 року "Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного у 2003 році" здійснюється за плату в розмірі не менше 59 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 11 цифри "8.588.474,8" замінити цифрами "8.700.974,8";

4) доповнити статтями 72-12, 72-13 та 72-14 такого змісту:

"Стаття 72-12. Установити, що кошти загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву" в сумі 400 000 тис. гривень спрямовуються Державним комітетом України з державного матеріального резерву виключно на закупівлю на аукціонах зернових культур, вирощених українськими товаровиробниками. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в місячний термін визначити порядок використання зазначених коштів.

Дозволити Державному комітету України з державного матеріального резерву здійснити реалізацію 200 тис. тонн зернових культур із незнижуваного запасу з наступним їх відновленням.

Стаття 72-13. Установити, що кошти загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському 360.000 тис. гривень спрямовуються Міністерством аграрної політики України на компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам за посіяне зерно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 72-14. Кабінету Міністрів України в повному обсязі забезпечити запровадження у 2003 році казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками";

5) у додатку № 1 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка № 1 до цього Закону;

6) у додатку № 2 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка № 2 до цього Закону;

7) у додатку № 3 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка № 3 до цього Закону.

2. Абзац перший пункту 1 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України від 22 травня 2003 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів" доповнити такими словами "розділу XIV, який вводиться в дію з 1 жовтня 2003 року".

3. Абзац третій статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; із змінами, внесеними Законом України від 22 травня 2003 року № 849-IV доповнити словами "та на вина плодово-ягідні (код 2206) - 1,2 грн. за 1 літр".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ,

9 липня 2003 року

№ 1068-IV

Додаток № 1

до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законів України"

Зміни до додатка № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

"Доходи Державного бюджету України на 2003 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

100000

Податкові надходження

34 292 413,1

32 430 421,7

1 861 991,4

150000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

3 135 454,1

3 015 891,0

119 563,1

150400

Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності

168 000,0

168 000,0

200000

Неподаткові надходження

15 623 102,4

7 133 131,3

8 489 971,1

210000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

5 953 190,0

5 417 520,0

535 670,0

210100

Частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету

420 000,0

420 000,0

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

50 740 128,4

39 697 553,0

11 042 575,4

ВСЬОГО ДОХОДІВ

53 139 040,4

42 096 465,0

11 042 575,4

Додаток № 2

до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законів України"

Зміни до додатка № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

"Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальне фінансування

2 634 925,2

1 510 000,0

1 124 925,2

500000

Зовнішнє фінансування

1 184 090,6

289 389,3

894 701,3

501000

Довгострокові зобов'язання

1 710 170,6

815 469,3

894 701,3

501100

випуск

7 298 371,4

5 868 000,1

1 430 371,3

Додаток № 3

до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законів України"

Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2003 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків державного бюджету

Код фунціональної класифікації видатків

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

поточні

з них:

капітальні

Всього

поточні

з них:

капітальні

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги на енергоносії

1800000

Міністерство культури і мистецтв України

288352,4

224713,0

52800,7

6791,3

63639,4

39338,2

31429,3

10930,8

1656,4

7908,9

327690,6

1801000

Апарат Міністерства культури і мистецтв України

257638,4

209578,9

46851,2

5709,9

48059,5

38459,6

30599,9

10622,2

1629,8

7859,7

296098,0

1801180

0829

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

в тому числі реконструкція стадіону в м. Вінниця

2000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2800000

Міністерство аграрної політики України

2034371,1

1897950,0

360409,8

30278,1

13421,1

507836,2

413142,3

83012,3

36969,5

138193,9

2542207,3

2801000

Апарат Міністерства аграрної політики України

1596228,1

1560925,1

195307,6

15177,8

7303,0

354498,2

291003,2

49224,4

28499,0

88295,0

1950726,3

2801440

421

Здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку

716000,0

716000,0

716000,0

3500000

Міністерство фінансів України

4338274,2

4235053,8

203396,4

10282,9

102584,0

289953,1

9528,5

3297,9

267,8

94104,6

4628227,3

3504000

Державне казначейство України

208239,2

157491,5

75276,0

4448,6

50747,7

9042,0

500,0

0,0

0,0

8542,0

217281,2

3504010

0112

Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету

201739,2

155661,5

75276,0

4448,6

46077,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

201739,2

5120000

Державний комітет України з державного матеріального резерву

421641,1

13305,3

5398,6

2616,6

8335,8

385993,8

86837,0

2701,3

2492,5

299156,8

807634,9

5121000

Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву

421641,1

13305,3

5398,6

2616,6

8335,8

385993,8

86837,0

2701,3

2492,5

299156,8

807634,9

5121040

0220

Накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву

410000,0

1700,0

0,0

0,0

8300,0

355050,0

59175,3

0,0

0,0

295874,7

765050,0

5420000

Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту

131555,5

110978,4

22939,1

2705,8

20577,1

11119,7

8732,3

2552,5

1035,9

2387,4

142675,2

5421000

Апарат Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту

39319,4

26733,3

11993,2

2696,5

12586,1

11119,7

8732,3

2552,5

1035,9

2387,4

50439,1

5421100

0810

Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень

14000,0

1450,0

0,0

0,0

12550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14000,0

в тому числі реконструкція стадіону в м. Вінниця

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього

43606465,0

39621902,2

9899128,3

1111132,7

3871221,9

12167500,6

8495203,7

1325021,1

353476,6

2698330,0

55773965,6

До списку