Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Закон України від 9.07.2003 № 1069-IV «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"»

09.07.2003

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 25, ст. 177, № 26, ст. 189; із змінами, внесеними законами України від 22 травня 2003 року № 849-IV та від 9 липня 2003 року № 1068-IV такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "53.139.040,4" та "42.096.465" замінити відповідно цифрами "53.228.540,8" та "42.185.965,4";

у частині другій цифри "55.773.965,6" та "43.606.465" замінити відповідно цифрами "55.863.466" та "43.695.965,4".

2. Пункти 1 і 3 частини першої статті 40 викласти в такій редакції:

"1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольському міському бюджету – у сумі 5.512.577 тис. гривень";

"3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі 2.383.412,4 тис. гривень".

3. Пункт 14 частини другої статті 43 викласти в такій редакції:

"14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів".

4. У частині другій статті 44 слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити.

5. Доповнити статтею 72-15 такого змісту:

"Стаття 72-15. Призупинити здійснення відшкодування сум податку на додану вартість, що підлягають поверненню платникам податку з бюджету, шляхом зарахування в рахунок платежів з акцизного збору, що зараховується до Державного бюджету України".

6. У додатку № 1 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка № 1 до цього Закону.

7. У додатку № 3 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка № 2 до цього Закону.

8. У додатку № 4 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка № 3 до цього Закону.

9. У додатку № 5 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка № 4 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в десятиденний термін привести у відповідність із цим Законом міжбюджетні відносини між Державним бюджетом України та бюджетом Автономної Республіки Крим за 2003 рік ( rb0434002-03 ), які склалися на час набрання чинності цим Законом.

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим у місячний термін внести зміни до рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим на 2003 рік для приведення його у відповідність із цим

Законом.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ,

9 липня 2003 року

№ 1069-IV

Додаток № 1

до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законів України"

Зміни до додатка № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

"Доходи Державного бюджету України на 2003 рік"

Код

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

100000

Податкові надходження

34 397 413,1

32 535 421,7

1 861 991,4

140000

Внутрішні податки на товари та послуги

18 664 474,0

17 052 045,7

1 612 428,3

140200

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів

4 331 804,0

3 083 790,8

1 248 013,2

Разом доходів (без урядування міжбюджетних трансфертів)

50 845 128,4

39 802 553,0

11 042 575,4

400000

Офіційні трянсферти

2 383 412,4

2 383 412,4

0,0

410101

Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів

2 383 412,4

2 383 412,4

0,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ

53 228 540,8

42 185 965,4

11 042 575,4

Додаток № 2

до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2003 рік"

Код програмної класифікації видатків державного бюджету

Код фунціональної класифікації видатків

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

поточні

з них:

капітальні

Всього

поточні

з них:

капітальні

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги на енергоносії

3511000

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)

13392389,9

12963872,5

2 654,8

1 237,3

920 082,9

778 078,8

0,0

0,0

0,0

251 250,0

14 170 468,7

3511000

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)

13392389,9

12963872,5

2 654,8

1 237,3

920 082,9

778 078,8

0,0

0,0

0,0

251 250,0

14 170 468,7

3511050

0180

Дотаціївирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольському міському бюджету

5 512 577,0

5 512 577,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 512 577,0

Всього

43695965,4

39711402,6

9899128,3

1 111 132,7

3 871 221,9

12167500,6

8 495 203,7

1 325 021,1

353 476,6

2 698 330,0

55 863 466,0

Додаток № 3

до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Зміни до додатка № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

"Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2003 рік"

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно- територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

Дотація вирівнювання з державного бюджету

Кошти, що передаються до державного бюджету

Всього (тис. грн.)

Норматив щоденного відрахування (у відсотках від обсягу надходжень на території Автомної Республіки Крим, областей та міста Севастополя доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету)

Всього(тис. грн.)

Норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів)

01205000000

м. Євпаторія

3796,8

0,5

01206000000

м. Керч

1299,8

0,54

01208000000

м. Саки

1299,8

0,19

01209000000

м. Судак

460,1

0,07

01301000000

Бахчисарайський р-н

12565,9

1,81

01302000000

Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим)

12531,8

1,81

01303000000

Джанкойський р-н

22822,2

3,29

01304000000

Кіровський р-н

10320,9

1,49

01305000000

Красногвардійський р-н

15195,5

2,19

01306000000

Красноперекопський р-н

6742,6

0,97

01307000000

Ленінський р-н

10925

1,58

01308000000

Нижньогірський р-н

9876,1

1,42

01309000000

Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим)

8220,1

1,19

01310000000

Роздольненський р-н

6435,1

0,93

01311000000

Сакський р-н

15576,5

2,25

01312000000

Сімферопольский р-н

20502,4

2,96

01313000000

Советський р-н

6948,3

1,00

01100000000

Бюджет Автономної Республіки Крим

89500,1

12,91

ВСЬОГО

5512577,0

2383412,4

Додаток № 5

до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Зміни до додатка № 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

"Показники міжбюджетних відносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2003 рік"

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Розрахунковий обсяг доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання

01100000000

Бюджет Автономної Республіки Крим

693456,0

26000000000

Міський бюджет міста Києва

11228862,7

ВСЬОГО

33817453,5

До списку