Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" від 16.01.2003 № 469-IV

16.01.2003

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 51, ст. 305; 1998 р., № 25, ст. 147, № 33, ст. 224, № 52, ст. 328; 1999 р., № 39, ст. 357) такі зміни:

1. У пункті 1.4 статті 1:

а) абзац перший доповнити словами "та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або надання майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу";

б) абзац другий після слів "довірчого управління" доповнити словом "оперативної".

2. У статті 3:

а) у підпункті 3.1.1 пункту 3.1 слово "оперативної" виключити;

б) абзаци перший та другий підпункту 3.2.2 пункту 3.2 викласти у такій редакції:

"3.2.2. надання орендодавцем (лізингодавцем) майна у користування орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оперативної оренди (лізингу) або оренди землі, а також повернення такого майна орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії такого договору; сплати процентів або комісій у складі орендних (лізингових) платежів, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу згідно із договором)".

3. Пункт 4.5 статті 4 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Правила, визначені цим пунктом, застосовуються також при збільшенні суми валових витрат або валового доходу платника цього податку внаслідок проведення процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості відповідно до положень статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" чи визнання боргу покупця безнадійним з інших причин, визначених законом".

4. У статті 7: а) підпункт 7.3.4 пункту 7.3 викласти у такій редакції:

"7.3.4. Датою виникнення податкових зобов'язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного передання об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу)";

б) підпункт 7.5.3 пункту 7.5 викласти у такій редакції:

"7.5.3. датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується до правовідносин, що виникли за звітний період, який починається з 1 січня 2003 року.

2. Операції з фінансового лізингу, згідно з якими об'єкт фінансового лізингу був переданий орендарю до моменту набрання чинності цим Законом, оподатковуються за правилами, що діяли на момент передання такого об'єкта, або за правилами, визначеними цим Законом, за вибором лізингодавця (орендодавця).

3. Оподаткування бартерних операцій, якщо заключна операція не була завершена до моменту набрання чинності цим Законом, здійснюється за правилами, що діяли до моменту набрання чинності цим Законом.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ,

16 січня 2003 року

№ 469-IV

До списку