Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Закон України від 07.07.2005 N 2771-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законів України"

07.07.2005

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законів України

Верховна Рада України постановляє внести зміни до таких законів України:

I. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2005 року N 2640-IV):

1. У статті 1:

у частині першій цифри "106.235.385,4", "80.688.275" та "25.547.110,4" замінити відповідно цифрами "106.708.388,9", "81.111.278,5" та "25.597.110,4";

у частині другій цифри "114.180.879,8", "88.501.452,1" та "25.679.427,7" замінити відповідно цифрами "114.564.163,3", "88.834.735,6" та "25.729.427,7";

в абзаці третьому частини третьої цифри "1.611.104,7" та "290.149,4" замінити відповідно цифрами "1.700.824,7" та "379.869,4".

2. Абзаци шостий і сьомий статті 3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами) - у розмірі 550 гривень за одну тонну видобутої нафти;

рентну плату за газовий конденсат:

- у розмірі 550 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що залягають на глибині до 5000 метрів включно;

- у розмірі 250 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів".

3. Пункт 16 статті 12 доповнити словами "а також надходження, що отримуються Міністерством внутрішніх справ України від будь-яких платних послуг".

4. Частину першу статті 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 15 цього Закону, з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".

5. У статті 21:

перше речення частини першої після слів "на зворотній основі" доповнити словами " у тому числі";

у частині другій слова "цих векселів" замінити словами "прав вимоги";

у частині третій слово "векселів" замінити словами "прав вимоги".

6. Пункт 4 статті 23 викласти у такій редакції:

"4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу Фондом державного майна України на відкритих аукціонах акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова, але не більше 24.000 тис. гривень".

7. Доповнити статтею 471 такого змісту:

"Стаття 471. Дозволити Кабінету Міністрів України надати кошти на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду за рахунок залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням в регламентованому режимі до кінця року:

Державному комітету України з державного матеріального резерву - для забезпечення формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів;

Аграрному фонду - для формування державного продовольчого резерву та для здійснення заставних та інтервенційних закупівель".

8. Частину першу статті 52 після слів та цифр "у сумі 50.000 тис. гривень" доповнити словами та цифрами "обласному бюджету Черкаської області - 15.000 тис. гривень, міському бюджету міста Севастополь - 5.000 тис. гривень, міському бюджету міста Глухів Сумської області - 2.000 тис. гривень, Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області для смт Батурина - 2.000 тис. гривень, Галицькому районному бюджету Івано-Франківської області для міста Галич - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Канів Черкаської області - 6.000 тис. гривень, Чигиринському районному бюджету Черкаської області для міста Чигирин - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Чернігів - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Вінниця - 4.000 тис. гривень, Летичівському районному бюджету Хмельницької області на розвиток Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" - 1.000 тис. гривень, міському бюджету міста Володимир-Волинський Волинської області - 2.000 тис. гривень".

9. Статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Кабінету Міністрів України списати непогашену заборгованість у сумі до 250.000 тис. гривень за отримані у 2004 році місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування середньострокові позички згідно із статтею 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

10. Статтю 64 доповнити словами "розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 1021 цього Закону".

11. У частині першій статті 91 цифри "2.080.000" замінити. цифрами "2.130.000".

12. Доповнити статтями 1021 та 1022 такого змісту:

"Стаття 1021. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 1022. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та поверненням позик до державного та місцевого бюджетів. Суми платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП "Запорізька АЕС")".

13. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

14. У додатку N 6:

по коду бюджету 06205000000 м. Малин цифри "3444,0", "8962,0" та "1,47" замінити відповідно цифрами "8118,8", "4287,2" та "0,70";

по коду бюджету 06313000000 Малинський район цифри "7098,3", "5025,2" та "0,82" замінити відповідно цифрами "2423,5", "9700,0" та "1,59".

15. У додатку N 7:

по коду бюджету 26000000000 Міський бюджет міста Києва та у рядку ВСЬОГО цифри "69600" замінити цифрами "57052,3".

II. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, із наступними змінами):

1. У пункті 1.4 статті 1:

а) в абзаці першому слова "виконання робіт" та "(результати робіт)" виключити;

б) в абзаці третьому слова "результатом виконання яких є передача нематеріальних активів" виключити.

2. У статті 3:

а) абзац перший підпункту 3.1.3 пункту 3.1 доповнити словами "поставки транспортних послуг по перевезенню пасажирів, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України";

б) підпункт 3.2.13 пункту 3.2 виключити.

3. Пункт 4.1 статті 4 викласти у такій редакції:

"4.1. База оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартість, а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку, що включається до ціни товарів (послуг)). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг)".

4. Статтю 5 доповнити пунктом 5.17 такого змісту:

"5.17. Звільняються від оподаткування операції з тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення з митної території України (а також з ввезення на митну територію України раніше вивезеного з митної території України) товарів за переліком, визначеним статтею 206 Митного кодексу України, та повітряних суден, які ввозяться на митну територію України за договорами оперативного лізингу. Строк тимчасового ввезення визнається статтею 208 Митного кодексу України. Кабінет Міністрів України має право продовжувати строк, визначений Митним кодексом України".

5. У статті 6:

а) підпункт 6.2.1 пункту 6.2 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"- поставки послуг, що складаються із робіт з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або одержувачем-нерезидентом.

До робіт з рухомим майном належать роботи з переробки товарів, що можуть включати власне переробку (обробку) товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари, у тому числі виконання робіт по переробці давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт товарів, що передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням виробничого ресурсу об'єкта (або його складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією, в результаті виконання якого передбачається поліпшення стану такого об'єкта".

У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

б) абзац п'ятий підпункту "г" пункту 6.5 доповнити словами "проведення будь-яких робіт з рухомим майном, які змінюють його якісну характеристику".

6. У статті 7:

а) абзац третій підпункту 7.4.2 пункту 7.4 виключити;

б) підпункт 7.5.2 пункту 7.5 викласти у такій редакції:

"7.5.2. для операцій із імпорту товарів (супутніх послуг) та по поставці послуг нерезидентом на митній території України - дата сплати податку по податкових зобов'язаннях згідно з підпунктом 7.3.6 цієї статті";

в) у пункті 7.7:

підпункт 7.7.8 викласти у такій редакції:

"7.7.8. У разі, коли за результатами перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку або податковий орган розпочинає процедуру адміністративного оскарження, податковий орган не пізніше наступного робочого дня за днем отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення справи зобов'язаний повідомити про це орган державного казначейства. Орган державного казначейства призупиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до прийняття остаточного рішення з адміністративного або судового оскарження.

Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження податковий орган протягом п'яти робочих днів, наступних за днем отримання відповідного рішення, зобов'язаний надати органу державного казначейства висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету";

підпункт 7.7.11 доповнити підпунктом "б" такого змісту:

"б) особа, яка є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, що передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від встановленого цим Законом, або звільнення від такої сплати".

7. Абзац другий пункту 10.5 статті 10 викласти у такій редакції:

"Авальований вексель, виданий імпортером товарів (супутніх послуг), є засобом забезпечення їх доставки до митниць призначення та належної сплати податку до бюджету".

8. У статті 11:

а) пункт 11.5 викласти у такій редакції:

"11.5. З моменту набрання чинності цим Законом платники податку при імпорті товарів на митну територію України, за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації), можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на тридцятий календарний день з дня його поставки органу митного контролю, один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій залишається платнику податку;

податковий вексель підлягає обов'язковому підтвердженню комерційними банками шляхом авалю;

комерційні банки зобов'язані оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у строк;

платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку сум бюджетного відшкодування, підтвердженого податковим органом;

якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає до закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, у якому відбулася його поставка органу митного контролю, платник податку не включає суму зобов'язань по векселю до складу податкових зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштів до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобов'язань по векселю до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому відбулася така сплата;

якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає після закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю, сума зобов'язань по такому податковому векселю включається до складу податкових зобов'язань платника в звітному (податковому) періоді, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді за умови погашення суми податкових зобов'язань шляхом перерахування коштів до бюджету;

якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має підтверджену податковим органом суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов'язання по такому векселю, платник податку має право включити суму зобов'язань по податковому векселю до складу податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним та платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді;

Кабінет Міністрів України має право визначити більш довгі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності, які мають сезонний характер або здійснюються з використанням довгострокових договорів;

обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються;

порядок випуску, обігу і погашення податкових векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Дія цього пункту не поширюється на операції з імпортування на митну територію України підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також на операції з імпортування на митну територію України будь-яких товарів, що здійснюються особами, що були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке імпортування, чи тими, які є суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку за ставками іншими, ніж встановлені пунктами 6.1 статті 6 та 81.2 статті 81";

б) доповнити пунктами 11.42 та 11.43 такого змісту:

"11.42. Установити, що коли фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності одночасно зареєстрована платником податку на додану вартість і є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, на неї поширюється порядок нарахування та сплати податку на додану вартість відповідно до цього Закону.

Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, не мають права на нарахування податку, податковий кредит та складання податкових накладних, а також на отримання бюджетного відшкодування.

11.43. Сплата податку на додану вартість при ввезенні рухомого майна для здійснення операцій з ремонту у митному режимі переробки, а також з метою модернізації, провадиться шляхом видачі простого векселя у випадку та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

III. У частині другій статті 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Відомості Верховної Ради України, 2002 року, N 6, ст. 40; 2004 р., N 52, ст. 565; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 3 червня 2005 року N 2642-IV):

1. В абзаці четвертому слова "та простому" виключити.

2. Доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо сплати ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) підприємствами по окремих товарних позиціях шляхом видачі органу державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця простого векселя із строком платежу, що дорівнює строку здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації".

IV. У абзаці третьому підпункту 5.4.6 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2004 р., N 52, ст. 563; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 3 червня 2005 року 2642-IV) цифри та слово "10 відсотків" замінити цифрою та словом "5 відсотків".

V. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564):

1. Підпункт 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 викласти у такій редакції:

"6.1.1. у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку".

2. Абзац четвертий пункту 22.4 статті 22 виключити.

VI. У пункті 11 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., NN 12 - 13, ст. 92; 2003 р., NN 10 - 11, ст. 86; 2005 р., NN 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267) цифру і слово "6 відсотків" замінити відповідно цифрами і словом "7,5 відсотка".

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:

пункту 2 розділу I, який вступає в дію з 1 серпня 2005 року;

пункту 3 розділу II, який вступає в дію з 1 серпня 2005 року;

розділу VI, який вступає в дію з 1 серпня 2005 року;

розділу V, який вступає в дію з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності змінами до законів України, внесеними цим Законом:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
7 липня 2005 року
N 2771-IV

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 2005 рік"

тис. грн.

Код

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього доходів:

106708388,9

81111278,5

25597110,4

Разом доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

105385587,5

79788477,1

25597110,4

20000000

Неподаткові надходження

31105217,8

15181905,7

15923312,1

21000009

Доходи від власності та підприємницької діяльності

13483488,7

12523391,2

960097,5

21060000

Рентна плата

5234661,0

5104661,0

130000,0

21060100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

1187303,5

1187303,5

21060800

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні

387630,0

387630,0

24000000

Інші неподаткові надходження

9368489,4

1278577,5

8089911,9

24120000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

2130000,0

2130000,0

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2005 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Всього

88834735,6

76395839,9

16400885,0

1120696,0

12193895,7

25729427,7

16084435,3

744932,2

206158,6

9644992,4

114564163,3

0110000

Апарат Верховної Ради України

455058,8

334267,6

151851,5

3451,0

120791,2

36909,0

32048,0

10229,2

3773,4

4861,0

491967,8

0111000

Апарат Верховної Ради України

455058,8

334267,6

151851,5

3451,0

129791,2

36909,0

32048,0

10229,2

3773,4

4861,0

491967,8

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

280026,4

184686,0

93529,9

95340,4

280026,4

0111020

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

73580,5

65704,3

41378,4

7876,2

73580,5

0111030

0111

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України

4100,0

4100,0

4100,0

0111050

0111

Обслуговування діяльності Верховної Ради України

56481,3

47365,3

15747,1

3451,0

9116,0

2680,0

2330,0

950,0

350,0

59161,3

0111080

0831

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення

12712,4

11221,4

1196,1

1491,0

12712,4

0300000

Державне управління справами

474961,1

339129,4

110020,3

17469,7

135831,7

40872,5

33618,7

10973,7

2430,4

7253,8

515833,6

0301000

Апарат Державного управління справами

377730,4

309385,8

106321,6

17149,6

68344,6

40872,5

33618,7

10973,7

2430,4

7253,8

418602,9

0301040

0113

Візити Президента України за кордон

15773,7

15773,7

15773,7

0301270

0832

Фінансова підтримка газети "Президентський вісник" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Президентський контроль"

500,0

500,0

500,0

0306000

Національний комплекс "Експоцентр України"

6776,1

6676,1

100,0

6776,1

0306050

0411

Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках

5000,0

5000,0

5000,0

1100000

Міністерства палива та енергетики України

2198141,8

173781,7

9328,2

484,8

2024360,1

2458903,1

264963,1

2193940,0

4657044,9

1101000

Апарат Міністерства палива та енергетики України

2198141,8

173781,7

9328,2

484,8

2024360,1

2458903,1

264963,1

2193940,0

4657044,9

1101200

0431

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі на погашення заборгованості минулих років та забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик

923808,0

923808,0

72000,0

72000,0

995808,0

1101240

0431

Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах

27000,0

27000,0

27000,0

1101400

0431

Заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств, у комунальну власність

11000,0

11000,0

11000,0

1700000

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

392805,3

277608,8

82221,1

7123,9

115196,5

74204,2

57728,4

24127,0

1356,1

16475,8

467009,5

1701000

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

392805,3

277608,8

82221,1

7123,9

115196,5

74204,2

57728,4

24127,0

1356,1

16475,8

467009,5

1701230

0822

Фінансова підтримка державних музичних колективів

1000,0

700,0

300,0

1000,0

1800000

Міністерство культури і мистецтв України

552416,3

410247,8

57530,3

4216,4

142168,5

70624,6

61186,5

8192,3

432,8

9438,1

623040,9

1801000

Апарат Міністерства культури і мистецтв України

506373,7

383832,7

41607,1

3079,2

122541,0

63439,4

54171,3

4824,1

312,2

9268,1

569813,1

1801810

0826

Створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" та виконання робіт з проведення археологічних досліджень, консервації і тимчасової музеєфікації залишків фундаменту Десятинної церкви

5000,0

5000,0

5000,0

2300000

Міністерство охорони здоров'я України

1995475,9

1672765,0

470065,2

52230,2

322710,9

717205,2

493673,1

69116,3

21424,9

223532,1

2712681,1

2301000

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

1975852,5

1653141,6

469335,5

52202,2

322710,9

717108,2

493673,1

69116,3

21424,9

223435,1

2692960,7

2301480

0763

Компенсація виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів

63000,0

63000,0

63000,0

2301520

0731

Розвиток української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"

6000,0

6000,0

6000,0

2301530

0731

Закупівля апаратів штучної вентиляції легенів вітчизняного виробництва

5000,0

5000,0

5000,0

2600000

Міністерство промислової політики України

120650,4

32475,0

7179,1

422,2

88175,4

78485,0

475,0

130,0

78010,0

199135,4

2601000

Апарат Міністерства промислової політики України

120650,4

32475,0

7179,1

422,2

88175,4

78485,0

475,0

130,0

78010,0

199135,4

2601180

0433

Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій

78000,0

78000,0

78000,0

3400000

Міністерство України у справах молоді та спорту

474936,7

350422,4

37578,4

802,7

124514,3

20190,5

15796,1

20,6

15,2

4394,4

495127,2

3401000

Апарат Міністерства України у справах молоді та спорту

258219,1

158533,8

6557,3

394,4

99685,3

20190,5

15796,1

20,6

15,2

4394,4

278409,6

3401290

0810

Видатки на облаштування футбольних та інших спортивних майданчиків, у тому числі льодових

23000,0

23000,0

23000,0

3500000

Міністерство фінансів України

4941402,5

4739852,9

428383,9

16074,2

201549,6

58777,5

36532,5

2157,9

196,8

22245,0

5000180,0

3501000

Апарат Міністерства фінансів України

4419944,2

4242245,1

116505,8

4591,1

177699,1

56571,7

34927,0

2142,3

53,9

21644,7

4476515,9

3501230

0112

Внесок до статутного капіталу Національної акціонерної страхової компанії "Оранта"

23000,0

23000,0

23000,0

3510000

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)

21987215,2

21026203,5

1081072,0

997,8

716011,7

6467600,0

6000000,0

467600,0

28454815,2

3511000

Міністерство фінансів Україна (загальнодержавні видатки)

21987215,2

21026203,5

1081072,0

997,8

716011,7

6467600,0

6000000,0

467600,0

28454815,2

3511030

0133

Резервний фонд

245000,0

245000,0

3511070

0180

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7589686,5

7427995,7

161690,8

47600,0

47600,0

7637286,5

3511140

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на виконання програми "Золота підкова Черкащини", соціально-економічний розвиток області, в тому числі м. Канів

15000,0

15000,0

15000,0

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Керч Автономної Республіки Крим на соціально-економічний розвиток міста

5000,0

5000,0

5000,0

3511330

0490

Заходи по реалізації Державної програми "Контрабанді - СТОП"

5000,0

5000,0

5000,0

5000000

Державний комітет України по водному господарству

481649,0

408625,2

200841,7

91238,1

73023,8

104457,1

88828,7

12737,3

34844,0

15628,4

586106,1

5001000

Апарат Державного комітету України по водному господарству

481649,0

408625,2

200841,7

91238,1

73023,8

104457,1

88828,7

12737,3

34844,0

15628,4

586106,1

5001070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь

38865,3

38865,3

38865,3

5530000

Державний комітет фінансового моніторингу

46476,6

22838,6

9043,1

404,5

23638,0

46476,6

5531000

Апарат Державного комітету фінансового моніторингу

46476,6

22838,6

9043,1

404,5

23638,0

46476,6

5531010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

45803,0

22165,0

8849,6

372,0

23638,0

45803,0

6520000

Служба безпеки України

1102040,0

1024556,0

844617,0

25673,2

77484,0

40441,9

30061,5

4359,5

4400,9

10380,4

1142481,9

6521000

Центральне управління Служби безпеки України

1084215,7

1020277,3

841532,3

25673,2

63938,4

40441,9

30061,5

4359,5

4400,9

10380,4

1124657,6

6521040

0113

Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади

1891,0

1891,0

1891,0

6521070

0942

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

50651,6

49242,6

35690,5

1013,3

1409,0

1368,3

932,4

57,6

15,0

435,9

52019,9

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"

3009,3

3009,3

3009,3

3009,3

6521100

1062

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

18058,6

18058,6

18058,6

6540000

Національна академія наук України

959285,8

68593,9

27591,0

2508,8

890691,9

246616,3

2520,0

283,0

94,4

244096,3

1205902,1

6541000

Апарат Національної академії наук України

959285,8

68593,9

27591,0

2508,8

890691,9

246616,3

2520,0

283,0

94,4

244096,3

1205902,1

6541820

0484

Здійснення протизсувних робіт на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка

5500,0

5500,0

5500,0

6590000

Українська академія аграрних наук

192115,5

16487,1

5605,1

540,6

175628,4

58723,0

890,0

167,1

125,5

57833,0

250838,5

6591000

Апарат Української академії аграрних наук

192115,5

16487,1

5605,1

540,6

175628,4

58723,0

890,0

167,1

125,5

57833,0

250838,5

6591030

0140

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук

114380,7

114380,7

17901,0

17901,0

132281,7

6730000

Центральна виборча комісія

96430,2

89780,2

12250,1

414,0

6650,0

96430,2

6731000

Апарат Центральної виборчої комісії

96430,2

89780,2

12250,1

414,0

6650,0

96430,2

6731020

0160

Проведення виборів народних депутатів України

29772,0

29772,0

29772,0

6731040

0160

Проведення виборів Президента України

34900,2

34900,2

34900,2

6731050

0160

Створення та запровадження Єдиного державного реєстру виборців і єдиної електронної інформаційної системи "Вибори"

1500,0

1000,0

500,0

1500,0

Додаток N 3
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України"

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2005 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього:

379869,4

1320955,3

1700824,7

-1192145,4

-1311117,7

-2503263,1

-812276,0

9837,6

-802438,4

1100000

Міністерство палива та енергетики України

89720,0

21445,0

111165,0

89720,0

21445,0

111165,0

1101000

Апарат Міністерства палива та енергетики України

89720,0

21445,0

111165,0

89720,0

21445,0

111165,0

1101390

0431

Надання безвідсоткової бюджетної позики для підприємств та організацій вугільної промисловості (крім вугледобувних) на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, яка утворилась станом на 1 квітня 2005 року

89720,0

89720,0

89720,0

89720,0До списку