Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист Державної митної служби України від 07.06.2012 N 11.1/2-12.2/6419-ЕП "Щодо порядку електронного декларування товарiв"

24.04.2013

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.06.2012

N 11.1/2-12.2/6419-ЕП

 

 

Керiвникам митних органiв


Щодо порядку електронного декларування товарiв

     Вiдповiдно до положень статтi 257 Митного кодексу України (далi - Кодекс) митна декларацiя та iншi документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом, оформленi на паперовому носiї та у виглядi електронних документiв, мають однакову юридичну силу. Умови та порядок декларування, перелiк вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення, визначаються цим Кодексом.

     Згiдно зi статтею 455 Кодексу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, веде централiзований облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами. Взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, здiйснюється митними органами шляхом присвоєння таким особам облiкового номера.

     Нормативно-правовими актами з питань державної митної справи, зокрема, Митним кодексом України, Положенням про митнi декларацiї, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 450, не встановлено обмежень щодо подання митному органу електронної митної декларацiї особами, якi не внесенi до Реєстру пiдприємств, допущених до електронного декларування, визначеного наказом Держмитслужби України вiд 17.03.2011 N 216.

     Враховуючи вищевикладене, декларування товарiв з поданням митному органу електронної митної декларацiї може здiйснюватись будь-якими особами або уповноваженими ними митними брокерами, що перебувають на облiку в митних органах.

Перший заступник Голови Служби

О.М.Дороховський

 

До списку