Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Угода про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року

23.04.2013

УГОДА
про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав

Офіційний переклад.

Уряди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Сторони), керуючись Угодою про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року та Угодою про єдину Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 1995 року,

ураховуючи необхідність належного та ефективного функціонування зони вільної торгівлі,

для цілей формування умов для вільного руху товарів,

прагнучи встановити єдиний порядок визначення країни походження товарів,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей застосування заходів тарифного й нетарифного регулювання Сторони приймають Правила визначення країни походження товарів, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 2

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що є її невід'ємною частиною, які оформляються протоколами, що набирають чинності відповідно до статті 4 цієї Угоди.

Стаття 3

Спірні питання між Сторонами, які виникають під час застосування й тлумачення положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів Сторін.

Стаття 4

Ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які підписали її, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна зі Сторін може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення про це депозитарієві. У такому разі ця Угода припиняє свою дію стосовно цієї Сторони через 6 місяців з дати отримання депозитарієм такого повідомлення.

Стаття 5

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав шляхом передачі депозитарієві документа про приєднання.

Для держави, яка приєднується, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Учинено в місті Ялта 20 листопада 2009 року в одному оригінальному примірнику російською мовою оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки 

За Уряд
Російської Федерації 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Білорусь 

За Уряд
Республіки Таджикистан 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія 

За Уряд
Туркменістану 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Казахстан 

За Уряд
Республіки Узбекистан 

(Підпис із застереженням) 

За Уряд
Киргизької Республіки 

За Уряд
України 

(Підпис із застереженням) 

(Підпис із застереженням) 

За Уряд
Республіки Молдова 

  

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

України стосовно пункту 6.3 порядку денного засідання Ради глав урядів СНД

Про Угоду про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав

20 листопада 2009 року

"Крім позицій 8528, 8508, 851650000, 852190000.

Україна незалежно від умов, зазначених у додатку 1 до Правил визначення країни походження товарів, залишає за собою право застосовувати для визначення країни походження білого цукру, який виробляється із цукру-сирцю тростинного (код товарної позиції 1701), зміну товарної позиції на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків.

Україна залишає за собою право для цілей цієї Угоди керуватися Українською товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності".

 

Прем'єр-міністр України,
Глава делегації

(Підпис)

Ю. Тимошенко

ПРАВИЛА

визначення країни походження товарів

Ці Правила визначення країни походження товарів (далі - Правила) діють стосовно товарів, що походять з держав - учасниць Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року (далі - держави - учасниці Угоди) і знаходяться в торговельному обігу між цими державами, до яких застосовується торговельний режим, передбачений Угодою про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року.

Порядок визначення країни походження товарів, що ввозяться на митні території держав - учасниць Угоди з третіх країн і вивозяться в треті країни із цих держав, регламентується національним законодавством держав - учасниць Угоди та міжнародними договорами.

Розділ 1
Терміни та поняття

Для цілей цих Правил використовуються такі терміни і поняття:

"країна походження товару" - країна, у якій товар було цілком вироблено чи піддано достатній обробці (переробці) відповідно до цих Правил;

"критерій достатньої обробки (переробки)" - один із критеріїв визначення країни походження товарів, відповідно до якого товар, якщо в його виробництві беруть участь дві країни чи більше, уважається таким, що походить з тієї країни, на території якої його було піддано останній істотній обробці (переробці), достатній для надання товарові його характерних властивостей;

"кумулятивний принцип" - принцип визначення країни походження товарів, відповідно до якого походження товару в результаті послідовної обробки (переробки) товару в державах - учасницях Угоди визначається за країною виготовлення кінцевого товару;

"виготовлення (виробництво)" - виконання будь-яких видів виробничих або технологічних операцій, у тому числі складання або які-небудь особливі операції, метою яких є отримання продукту;

"матеріал" - будь-який інгредієнт, сировина, компонент або деталь і т. п., що використовується для виробництва продукту;

"матеріал іноземного походження" - матеріал, що не походить з територій держав - учасниць Угоди, або матеріал, походження якого не встановлено;

"продукт (продукція)" - виготовлений (вироблений) продукт, навіть якщо він призначений для подальшого використання в іншій виробничій операції;

"набір продуктів" - група елементів (продуктів), що класифікуються як набір відповідно до 3-го Основного правила інтерпретації ТН ЗЕД;

"товар" - будь-яке майно, як матеріал, так і продукт, у тому числі теплова, електрична, інші види енергії й транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон (за винятком транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і товарів);

"партія товару" - товари, які поставляються одночасно за одним або кількома товаротранспортними документами на адресу одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника, а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як багаж однією особою, що перетинає кордон;

"товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)" - товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав, яка застосовується згідно з Угодою про єдину Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 1995 року;

"ціна на умовах франко-завод" - ціна товару, що підлягає сплаті виробнику, на підприємстві якого виконувалась остання обробка (переробка), на умовах франко-завод;

"резидент" - будь-які фізичні та юридичні особи, підприємства або організації, що не мають статусу юридичної особи, які за законодавством держави - учасниці Угоди підлягають оподаткуванню в ній на основі місця проживання, постійного місцеперебування, місця управління, реєстрації та створення чи будь-якої іншої аналогічної характеристики.

Однак до зазначеного поняття не включаються особи, які підлягають оподаткуванню в державі - учасниці Угоди тільки стосовно доходу, отриманого від операцій, не пов'язаних з виробництвом та (або) реалізацією товарів;

"вантажовідправник (вантажоодержувач)" - особа, зазначена в товаротранспортних документах, яка відповідно до взятих на себе зобов'язань передала (прийняла) або має намір передати (прийняти) товари перевізнику (від перевізника);

"експортер" - резидент однієї з держав - учасниць Угоди, що є стороною зовнішньоторговельного договору (угоди), який поставляє товар резиденту іншої держави - учасниці Угоди;

"імпортер" - резидент однієї з держав - учасниць Угоди, що є стороною зовнішньоторговельного договору (угоди), який отримує товар у державі - учасниці Угоди, що поставляється резидентом іншої держави - учасниці Угоди;

"заявник (декларант)" - особа, що звернулася до вповноваженого органу (організації) країни вивезення стосовно отриманням сертифіката про походження товару, що підтверджує й несе відповідальність за достовірність відомостей про товари, зазначені в сертифікаті про походження товару.

Заявниками (декларантами) можуть бути експортери, вантажовідправники товару або особи, які представляють їхні інтереси відповідно до національного законодавства країни вивезення (на підставі довіреності, договору доручення та інших документів).

До зазначеного поняття можуть уключатися також імпортер, вантажоодержувач товару або особи, які представляють їхні інтереси відповідно до національного законодавства країни вивезення (на підставі довіреності, договору доручення та інших документів);

"сертифікат про походження товару" - документ, що свідчить про країну походження товару та виданий органом (організацією), уповноваженим державою - учасницею Угоди відповідно до її національного законодавства;

"декларація про походження товару" - заява про країну походження товару, зроблена виробником, продавцем чи особою, що переміщує товари, на комерційному рахунку або іншому документі, що має стосунок до товару.

Розділ 2
Визначення країни походження товарів

2.1. Країною походження товару вважається держава - учасниця Угоди, на території якої товар було цілком вироблено чи піддано достатній обробці (переробці) відповідно до цих Правил.

2.2. Товарами, цілком виробленими в державі - учасниці Угоди, уважаються:

а) природні ресурси (корисні копалини та мінеральні продукти, водні, земельні ресурси, ресурси атмосферного повітря), видобуті з надр цієї країни, на її території або в її територіальному морі (іншому водоймищі країни) чи з його дна, або з атмосферного повітря на території цієї країни;

б) продукція рослинного походження, вирощена та (або) зібрана в цій країні;

в) живі тварини, які народилися та яких вирощено в цій країні;

г) продукція, отримана в цій країні від вирощених у ній тварин;

д) продукція, отримана в результаті мисливського та риболовецького промислу в цій країні;

е) продукція морського риболовецького промислу та інша продукція морського промислу, отримана судном цієї країни або орендованим (зафрахтованим) нею;

ж) продукція, отримана на борту переробного судна цієї країни виключно з продукції, зазначеної в підпункті "е";

з) продукція, отримана з морського дна або з морських надр за межами територіального моря цієї країни, за умови, що ця країна має виключні права на розробку цього морського дна чи цих морських надр;

и) відходи та брухт (вторинна сировина), отримані в результаті виробничих або інших операцій з переробки, а також вироби, що були у використанні, зібрані в цій країні й придатні тільки для переробки на сировину;

к) продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі на космічних суднах, що належать цій країні або орендованих (зафрахтованих) нею;

л) товари, виготовлені в цій країні з продукції, зазначеної в підпунктах "а" - "к" цього пункту.

2.3. Для цілей визначення країни походження товару, виготовленого в державі - учасниці Угоди, може застосовуватися кумулятивний принцип, який визначає походження того чи того товару під час його послідовної обробки (переробки).

Якщо у виробництві кінцевого товару в одній з держав - учасниць Угоди використовуються матеріали, що походять з іншої або інших держав - учасниць Угоди, які підтверджені сертифікатом (сертифікатами) про походження товару форми СТ-1 (далі - сертифікат форми СТ-1, або сертифікат) та піддаються поетапній подальшій обробці (переробці) в іншій або інших державах - учасницях Угоди, то країною походження такого товару вважається країна, на території якої він востаннє був підданий обробці (переробці).

За відсутності сертифіката (сертифікатів) форми СТ-1 про походження матеріалів з інших держав - учасниць Угоди визначення країни походження кінцевого товару здійснюється на підставі критерію достатньої обробки (переробки) (підпункти "а", "б", "в" пункту 2.4 цих Правил).

2.4. У разі участі у виробництві товару третіх країн, крім держав - учасниць Угоди, країна походження товару визначається відповідно до критерію достатньої обробки (переробки) товару.

Критерій достатньої обробки (переробки) може виражатися виконанням таких умов:

а) зміна товарної позиції за ТН ЗЕД на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки);

б) виконання необхідних умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, на території якої ці операції мали місце;

в) правило адвалорної частки, коли вартість використовуваних матеріалів іноземного походження досягає фіксованої процентної частки в ціні кінцевої продукції.

Основною умовою критерію достатньої обробки (переробки) є зміна товарної позиції за ТН ЗЕД на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків. Ця умова застосовується до всіх товарів, за винятком товарів, уключених до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, у якій вони мали місце (далі - Перелік) (додаток 1, який є невід'ємною частиною цих Правил).

До цього переліку Перелік як одна з умов може бути включено правило адвалорної частки як самостійно, так і в поєднанні з виконанням інших необхідних умов, виробничих і технологічних операцій, викладених у підпункті "б" цього пункту.

У разі якщо застосовується правило адвалорної частки, вартісні показники розраховуються:

для матеріалів іноземного походження - за митною вартістю таких матеріалів під час їхнього ввезення до країни, на території якої здійснюється виробництво кінцевого товару, або за документально підтвердженою ціною їхнього першого продажу на території країни, у якій здійснюється виробництво кінцевого товару;

для кінцевого товару - за ціною на умовах франко-завод.

2.5. Для цілей визначення країни походження товарів відповідно до критерію достатньої обробки (переробки) матеріали, що походять з держав - учасниць Угоди відповідно до цих Правил, не розглядаються як матеріали іноземного походження та прирівнюються до тих, що походять із країни, у якій вироблено кінцевий товар.

2.6. Під час визначення країни походження товарів відповідно до критерію достатньої обробки (переробки) допускається використання матеріалів іноземного походження, що мають товарну позицію (на рівні перших чотирьох знаків), однакову з кінцевим товаром, за умови, що їхня вартість не перевищує 5 % ціни кінцевого товару на умовах франко-завод і такі матеріали є необхідним компонентом під час виробництва кінцевого товару (за винятком тих товарів, для яких у Переліку зазначено інші умови) при обов'язковому підтвердженні виконання цих умов у висновку про походження товару або акті експертизи, виданому вповноваженим органом або іншими організаціями відповідно до національного законодавства держави - учасниці Угоди.

2.7. Якщо продукт, походження якого відповідає умовам цих Правил, використовується у виробництві іншого товару, то вимоги до походження, що застосовуються до матеріалів, використаних для виробництва цього продукту, не враховуються під час визначення країни походження товару.

Розділ 3
Операції, що не відповідають критерію достатньої обробки (переробки) товару

3.1. Такими, що не відповідають критерію достатньої обробки (переробки) товару, уважаються:

а) операції із забезпечення схоронності товару під час зберігання або транспортування;

б) операції з підготовки товару до продажу й транспортування (дроблення партій, формування відправлень, сортування, перепакування), операції з розбирання та збирання упаковки;

в) миття, чищення, видалення пилу, покриття окисом, маслом або іншими речовинами;

г) прасування або пресування текстилю (будь-які види волокон і пряжі, ткані матеріали з будь-яких видів волокон і пряжі та вироби з них);

д) операції з фарбування або полірування;

е) лущення, часткове або цілковите відбілювання, шліфування та полірування зернових і рису;

ж) операції з фарбування цукру або формування грудкового цукру;

з) зняття шкірки, виймання насіння та обробка фруктів, овочів та горіхів;

и) загострювання, розмелювання або різання, які не призводять до істотної відмінності отриманих компонентів від початкового товару;

к) просіювання крізь сито або решето, сортування, класифікування, відбирання, підбирання (у тому числі складання наборів виробів);

л) розливання, фасування в банки, флакони, мішки, ящики, коробки та інші прості операції з пакування;

м) прості складальні операції або розбирання товарів по частинах;

н) поділ продукту на компоненти, який не призводить до істотної відмінності отриманих компонентів від початкового продукту;

о) змішування продуктів (компонентів), яке не призводить до істотної відмінності отриманої продукції від початкових складових;

п) забій тварин, оброблення (сортування) м'яса;

р) комбінація двох чи більше зазначених вище операцій.

3.2. Якщо стосовно того чи того товару досягається виконання критерію достатньої обробки (переробки) (пункт 2.4 цих Правил) виключно за рахунок проведення операцій, перерахованих у пункті 3.1, цей товар не вважатиметься таким, що походить з тієї країни, де ці операції мали місце.

Розділ 4
Особливості визначення країни походження товарів

4.1. Об'єктом застосування критерію достатньої обробки (переробки) є той чи той продукт, що визначається як самостійний об'єкт класифікації відповідно до правил класифікації товарів за ТН ЗЕД. У разі визначення походження наборів продуктів об'єктом застосування критерію достатньої обробки (переробки) розглядається кожний окремий елемент, що входить до складу набору.

Відповідно:

продукт, що складається з групи елементів чи зібраний з ряду частин і класифікується відповідно до положень ТН ЗЕД як єдиний товар, у цілому розглядається як об'єкт застосування критерію достатньої обробки (переробки);

якщо партія товарів складається з ідентичних продуктів, що класифікуються в одній і тій самій товарній позиції ТН ЗЕД, то кожний продукт повинен розглядатись окремо для цілей застосування критерію достатньої обробки (переробки);

якщо на підставі 5-го Основного правила інтерпретації ТН ЗЕД упаковка класифікується разом продуктами, що знаходяться в ній, то упаковка повинна розглядатись як складова частина товару під час визначення походження цього товару.

4.2. Під час визначення країни походження товари в розібраному чи незібраному вигляді (що поставляються кількома партіями, якщо за виробничими або транспортними умовами неможливе їхнє відвантаження однією партією, а також якщо партію товару розбито на кілька партій у результаті помилки чи неправильної адресації) можуть розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар.

Умовами застосування цього правила є:

попереднє повідомлення митному органові країни ввозу про розбивку розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням причин такої розбивки, додаванням докладної специфікації кожної партії із зазначенням кодів товарів згідно з ТН ЗЕД, вартості й країни походження товарів, що входять до кожної партії, а також повідомлення про розбивку товару на кілька партій у результаті помилки чи неправильної адресації - при документальному підтвердженні помилковості розбивки товару;

поставка всіх партій з однієї країни одним експортером; увезення та оформлення всіх партій товару через одну й ту саму митницю;

поставка всіх партій товару в строк, що не перевищує шести місяців з дати прийняття митної декларації.

4.3. Для визначення країни походження товару походження теплової та електричної енергії, що використовується для його виробництва, машин, обладнання та інструментів, а також продуктів, які не входять і не призначені для включення до складу кінцевого товару, не враховується.

4.4. Пристрої, приладдя, запасні частини та інструменти, призначені для використання з машинами, обладнанням, апаратами або транспортними засобами, уважаються такими, що походять з тієї самої країни, що й машини, устаткування, апарати або транспортні засоби, якщо ці пристрої, приладдя, запасні частини та інструменти ввозяться та продаються в комплекті із зазначеними вище машинами, устаткуванням, апаратами або транспортними засобами й у кількості, що зазвичай поставляється із цими пристроями.

4.5. Упаковка, у якій товар ввозиться на митну територію, уважається такою, що походить з тієї самої країни, що й сам товар, за винятком випадків, коли упаковка підлягає декларуванню окремо від товару. У цьому разі країна походження упаковки визначається окремо.

Якщо упаковка, у якій товар ввозиться на митну територію, уважається такою, що походить з тієї самої країни, що й сам товар, то для цілей визначення країни походження товару враховується лише та упаковка, у якій товар зазвичай реалізовується в роздрібній торгівлі, у тому числі під час застосування правила адвалорної частки відповідно до підпункту "в" пункту 2.4 цих Правил.

4.6. Під час визначення країни походження набору продуктів допускається використання елементів або продуктів, з яких складається набір, що не походять з держав - учасниць Угоди, за умови, що їхня вартість не перевищує 15 % ціни набору продуктів на умовах франко-завод.

Розділ 5
Надання режиму вільної торгівлі

5.1. Товар користується режимом вільної торгівлі на митних територіях держав - учасниць Угоди, якщо він відповідає критеріям походження, установленим цими Правилами, а також якщо товар:

а) вивозиться на підставі договору (контракту) між резидентом однієї з держав - учасниць Угоди й резидентом іншої держави - учасниці Угоди з митної території однієї держави - учасниці Угоди та ввозиться на митну територію іншої держави - учасниці Угоди. У випадках, зазначених у пунктах 8.5 і 8.6 цих Правил, такий договір може бути укладений після вивезення товару;

б) вивозиться (ввозиться) фізичною особою - резидентом держави - учасниці Угоди з митної території однієї держави - учасниці Угоди на митну територію іншої держави - учасниці Угоди;

в) не залишає територій держав - учасниць Угоди, за винятком випадків, коли товар знаходиться або переміщується територіями третіх країн під митним контролем, документально підтвердженим митними органами країн, через території яких здійснюється доставка товару. При цьому товар повинен бути в незмінному стані й над ним не повинні проводитися будь-які операції, за винятком операцій із забезпечення схоронності й перевантаження товару.

5.2. Режим вільної торгівлі не надається в разі, якщо право власності на товар відповідно до зовнішньоторговельного договору (угоди), а також в інших випадках, передбачених національним законодавством держав - учасниць Угоди, належить особі, яка не є резидентом держави - учасниці Угоди.

У цьому разі, а також якщо принаймні одна з умов, передбачених пунктом 5.1 цих Правил, не виконується, уповноваженим органом (організацією) на прохання заявника (декларанта) видаються сертифікати про походження товарів загальної форми (без абревіатури СТ-1) відповідно до національного законодавства країни вивезення.

5.3. Товари, походження яких не встановлено або походження яких установлено, але при цьому стосовно їх не може бути застосований режим вільної торгівлі через відсутність необхідних для цих цілей документів, пропускаються до країни ввезення відповідно до вимог тарифного й нетарифного регулювання країни ввезення.

5.4. Стосовно товарів, зазначених у пункті 5.3 цих Правил, може застосовуватися (відновлюватися) режим вільної торгівлі на митних територіях держав - учасниць Угоди за умови одержання належного посвідчення про їхнє походження (надання сертифіката форми СТ-1 та за необхідності інших документів, що підтверджують країну походження товарів) до закінчення 12 місяців з дня реєстрації митної декларації в країні ввезення (крім випадків фальсифікації сертифіката форми СТ-1).

Розділ 6
Підтвердження країни походження товарів

6.1. Для підтвердження країни походження товару в конкретній державі - учасниці Угоди для цілей надання режиму вільної торгівлі необхідне надання митним органам країни ввезення оригіналу сертифіката форми СТ-1 (бланк сертифіката наведено в додатку 2, який є невід'ємною частиною цих Правил) чи декларації про походження товару.

6.2. Випадки, коли як документ, що підтверджує країну походження товару, може бути надана декларація про походження товару, а також коли надання документів про походження товару не обов'язкове, визначаються відповідно до національного законодавства країни ввезення.

6.3. Під час вивезення товарів з держав - учасниць Угоди сертифікат про походження товару форми СТ-1 видається органом (організацією), уповноваженим державою вивезення відповідно до її національного законодавства (далі - уповноважений орган).

6.4. Сертифікат форми СТ-1 оформлюється та видається на одну партію товарів.

Строк застосування сертифіката форми СТ-1 для цілей надання режиму вільної торгівлі обмежений 12 місяцями з дати його видачі.

6.5. Держави - учасниці Угоди обмінюються зразками бланків сертифікатів форми СТ-1, зразками підписів осіб, які мають право засвідчувати сертифікати, відбитками печаток уповноважених органів, а також інформацією про найменування та адреси вповноважених органів. Без надання зазначених відомостей сертифікати не визнаються митними органами країни ввезення для цілей надання режиму вільної торгівлі.

6.6. У разі надання сертифіката, що містить у графі 9 відомості про товарну позицію, у якій класифікується кінцевий товар, відмінні від відомостей, що містяться в митній декларації, питання про можливість надання режиму вільної торгівлі вирішується митним органом країни ввезення після надання імпортером (вантажоодержувачем) висновку про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або іншими організаціями відповідно до національного законодавства держави - учасниці Угоди та який однозначно свідчить про те, що товар піддавався достатній обробці (переробці) в державі - учасниці Угоди.

6.7. У разі виникнення сумнівів стосовно бездоганності сертифіката форми СТ-1 або відомостей, які в ньому містяться, митний орган країни ввезення товару може звернутися до вповноваженого органу, що засвідчив сертифікат форми СТ-1, або до компетентних органів країни походження товару з мотивованим проханням повідомити додаткові або уточнювальні відомості, у тому числі прохання, пов'язані з простими вибірковими перевірками сертифікатів форми СТ-1, відповідь на яке повинна бути надана протягом 6 місяців з дати звернення.

6.8. Інструктивний документ про видачу сертифікатів форми СТ-1 розробляється та затверджується вповноваженим органом або в іншому порядку, передбаченому національним законодавством держави - учасниці Угоди.

Розділ 7
Вимоги та порядок заповнення сертифіката про походження товару форми СТ-1

7.1. Сертифікат форми СТ-1 оформлюється в друкованому вигляді російською мовою на спеціальному захищеному бланку формату А4 (210 х 297 мм) щільністю не менше 25 г/м2, виготовленому друкарським способом.

7.2. Копія сертифіката форми СТ-1, а також будь-які пов'язані з ним документи, що підтверджують походження товарів, зберігаються в уповноваженому органі, що видав сертифікат, не менше 3 років.

7.3. У сертифікаті не допускається використання факсиміле підписів осіб, наявність підчисток, а також виправлень та (або) доповнень, не засвідчених у встановленому порядку.

Виправлення та (або) доповнення до сертифіката вносяться шляхом закреслення помилкової інформації і наддрукування або внесення від руки скорегованих відомостей, які засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою вповноваженого органу, що видав сертифікат форми СТ-1.

7.4. Заповнення сертифіката форми СТ-1 повинно відповідати таким вимогам:

графа 11 - "Вантажовідправник (експортер) (найменування та адреса)". Під час заповнення графи допускається зазначати найменування вантажовідправника (експортера) згідно зі свідоцтвом про його державну реєстрацію або документом, що підтверджує фактичне місце знаходження вантажовідправника (експортера).

У разі якщо вантажовідправник й експортер є різними юридичними особами, слід зазначати, що вантажовідправник (найменування та адреса) діє "за дорученням" експортера (найменування та адреса);

графа 21 - "Вантажоодержувач (імпортер) (найменування та адреса)". Під час заповнення графи допускається зазначати найменування вантажоодержувача (імпортера) згідно зі свідоцтвом про його державну реєстрацію або документом, що підтверджує фактичне місце знаходження вантажоодержувача (імпортера).

____________
1 У графах 1 та 2 сертифіката форми СТ-1 зазначаються такі самі найменування та адреси вантажовідправника (експортера) та вантажоодержувача (імпортера) відповідно, які містяться в інших товаросупровідних документах, пов'язаних з відвантаженням товару (зовнішньоторговельний договір (угода), рахунок-фактура, митна декларація тощо).

У разі якщо вантажоодержувач та імпортер є різними юридичними особами, слід зазначати, що вантажоодержувач (найменування та адреса) діє "за дорученням" імпортера (найменування та адреса);

графа 3 - "Засоби транспорту й маршрут проходження (наскільки це відомо)". Зазначаються засоби транспорту й маршрут проходження, наскільки це відомо;

графа 4 - зазначаються реєстраційний номер сертифіката, країна, що видала сертифікат, і країна, для якої цей сертифікат призначений.

Допускається внесення реєстраційного номера від руки або проставлення штампом;

графа 5 - "Для службових позначок". Удруковуються, уносяться від руки або проставляються штампом службові позначки державних контрольних органів країн вивезення, транзиту та (або) отримання товару, а також за необхідності такі записи: "Дублікат", "Видано замість сертифіката", "Видано згодом", а також інші записи, передбачені цими Правилами.

Записи, що вносяться до зазначеної графи від руки, засвідчуються в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 7.3 цих Правил;

графа 6 - "Номер". Зазначається порядковий номер товару;

графа 7 - "Кількість місць і вид упаковки". Зазначається кількість місць і вид упаковки;

графа 8 - "Опис товару". Зазначається комерційне найменування товару та інші відомості, що дозволяють провести однозначну ідентифікацію товару стосовно заявленого для цілей митного оформлення.

У разі недостатності місця для заповнення графи 8 допускається застосування додаткового аркуша (аркушів) про походження товару (бланк додаткового аркуша наведено в додатку 3, який є невід'ємною частиною цих Правил), який заповнюється в установленому порядку (який засвідчено підписом, печаткою та має той самий реєстраційний номер, який зазначено в графі 4 сертифіката).

У разі переміщення партії товарів зі значним номенклатурним переліком найменувань за умови, що всі товари класифікуються в одній товарній позиції та мають однаковий критерій походження, допускається замість оформлення додаткового аркуша (аркушів) сертифіката використовувати товаросупровідний документ (рахунок-фактура, рахунок-проформа, транспортна накладна (коносамент) або інший документ, що відображає кількісні характеристики товару), у якому наведено повний перелік товарів. Цей товаросупровідний документ, на першому аркуші якого проставляються реєстраційний номер та дата видачі відповідного сертифіката, надається митним органам країни ввезення одночасно із сертифікатом. Відомості про походження товарів у товаросупровідному документі засвідчуються тим самим уповноваженим органом, який видав сертифікат. При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний товаросупровідний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається;

графа 9 - "Критерій походження". Зазначаються такі критерії походження товарів:

"П" - товар, цілком вироблений в державі - учасниці Угоди;

"Д1905" - товар, підданий достатній обробці (переробці), із зазначенням перших чотирьох цифр коду товарної позиції за ТН ЗЕД кінцевої продукції, наприклад - 1905;

"К" - товар, країна походження якого визначена на основі кумулятивного принципу.

Якщо в сертифікаті заявлено товари, що класифікуються в різних товарних позиціях за ТН ЗЕД та мають різні критерії походження, то в графі 9 зазначаються критерії походження, диференційовано для всіх заявлених товарів;

графа 10 - "Кількість товару". Зазначаються маса брутто (нетто) (кг) та (або) інші кількісні характеристики товару згідно з ТН ЗЕД. Фактична кількість поставленого товару не повинна перевищувати кількості, зазначеної в сертифікаті, більш ніж на 5 %.

Маса нетто зазначається з урахуванням первинної упаковки, невіддільної від товару при роздрібній торгівлі.

У разі видачі сертифіката на періодичні видання за довгостроковими зовнішньоторговельними договорами (угодами), коли вантаж надходить від одного й того самого вантажовідправника одному й тому самому одержувачу вантажу, заповнення графи не обов'язкове. При цьому режим вільної торгівлі надається за фактичною кількістю ввезених періодичних видань;

графа 11 - "Номер і дата рахунка-фактури". Зазначаються відомості про рахунок-фактуру або рахунок-проформу, або інший документ, що відображає фінансові та (або) кількісні параметри товару (під час здійснення довгострокових зовнішньоторговельних договорів (угод), коли вантаж надходить від одного й того самого вантажовідправника одному й тому самому одержувачу вантажу, заповнення графи не обов'язкове);

графа 12 - "Засвідчення". Заповнюється вповноваженим органом і містить його найменування, адресу, печатку та дату видачі сертифіката, а також підпис, прізвище та ініціали особи, уповноваженої засвідчувати сертифікат.

Допускається внесення дати, а також прізвища та ініціалів уповноваженої особи від руки або проставлення штампом;

графа 13 - "Декларація заявника". Зазначається країна, у якій товар був цілком виготовлений або підданий достатній обробці (переробці), дата декларування відомостей про країну походження товару, а також проставляються печатка заявника, підпис, прізвище та ініціали вповноваженої особи заявника.

Допускається внесення дати, а також прізвища та ініціалів уповноваженої особи від руки або проставлення штампом.

У тому разі, коли товар вивозиться (увозиться) фізичною особою - резидентом однієї з держав - учасниць Угоди, сертифікат форми СТ-1 заповнюється з урахуванням таких особливостей:

графа 1 - зазначаються прізвище, ініціали вантажовідправника та його адреса;

графа 2 - зазначаються за наявності даних прізвище, ініціали вантажоодержувача, його адреса, а також робиться позначка "Для вільного обігу".

Допускається, що вантажовідправником і вантажоодержувачем може бути одна й та сама фізична особа;

графи 5 й 11 за відсутності даних можуть залишатися незаповненими;

графа 13 засвідчується підписом вантажовідправника із зазначенням дати декларування відомостей про країну походження товару, а також прізвища та ініціалів вантажовідправника.

7.5. Заповнення сертифіката на зворотному боці бланка не допускається.

Розділ 8
Додаткові випадки видачі сертифіката

8.1. Сертифікат форми СТ-1 може бути виданий після вивезення товару на підставі письмового звернення заявника (декларанта). При цьому заявник (декларант) додатково надає до вповноваженого органу митну декларацію з відповідною позначкою митного органу, що підтверджує фактичне ввезення товару2. У цьому разі в графі 5 сертифіката зазначається: "Видано згодом".

____________
2 При цьому позначка митного органу повинна бути датована більш раннім числом, ніж дата видачі сертифіката.

8.2. У разі втрати або пошкодження сертифіката форми СТ-1 видається його дублікат. Під час видачі дубліката в графі 12 "Засвідчення" зазначається дата видачі дубліката, а в графі 5 "Для службових позначок" зазначається слово "Дублікат", номер та дата втраченого або пошкодженого оригіналу сертифіката форми СТ-1. Дублікат сертифіката набирає чинності з дати видачі оригіналу. Строк застосування дубліката сертифіката для цілей надання режиму вільної торгівлі не може перевищувати 12 місяців з дати видачі оригіналу сертифіката.

8.3. Замість анульованого з яких-небудь причин сертифіката форми СТ-1 або в разі необхідності переоформлення раніше виданого сертифіката на підставі письмового обґрунтування заявника (декларанта) може бути видано новий сертифікат форми СТ-1. При цьому в графі 5 робиться запис: "Видано замість сертифіката форми СТ-1" із зазначенням номера й дати анульованого (переоформленого) сертифіката. Сертифікату, виданому замість іншого сертифіката форми СТ-1, присвоюється новий реєстраційний номер.

8.4. У разі реекспорту товарів у рамках держав - учасниць Угоди, які не були піддані обробці (переробці), за винятком операцій із забезпечення схоронності товару та його упаковки, а також підготовці до продажу і транспортування, можлива видача сертифікатів форми СТ-1, що замінюють.

Видача одного або кількох сертифікатів форми СТ-1, що замінюють, можлива також у разі ввезення товарів на територію держави - учасниці Угоди з розміщенням їх під митний контроль і подальшим випуском у вільний обіг партії або її частини в країні ввезення.

Сертифікати, що замінюють, видаються вповноваженим органом (організацією) країни ввезення на підставі сертифіката (сертифікатів) форми СТ-1 країни вивезення.

При цьому в графі 5 сертифіката, що замінює, робиться запис: "Сертифікат видано на підставі сертифіката форми СТ-1" (із зазначенням реєстраційного номера, дати та вповноваженого органу, який видав сертифікат), а в графі 9 сертифіката СТ-1, що замінює, зазначається той самий критерій походження, що й у сертифікаті форми СТ-1, на підставі якого він видається.

У разі якщо сертифікат, що замінює, видається на підставі сертифіката форми СТ-1, оформленого на бланку старого зразка без зазначення критерію походження, у графі 9 ставиться прочерк.

8.5. У разі вивезення товару на виставки (ярмарки), що проводяться в державах - учасницях Угоди, допускається видача сертифіката форми СТ-1. При цьому в графі 2 сертифіката зазначається особа, відповідальна за організацію виставки (ярмарку), або та, що діє за її дорученням, а в графі 5 - найменування виставки (ярмарку). Для цих товарів режим вільної торгівлі надається після укладення договору про їхню реалізацію або передачі між резидентами держав - учасниць Угоди відповідно до положень пункту 5.1 цих Правил, якщо національне законодавство держав - учасниць Угоди не передбачає іншого.

8.6. Під час переміщення товарів з території однієї держави - учасниці Угоди на територію іншої держави - учасниці Угоди для цілей їхньої подальшої реалізації можлива видача сертифіката форми СТ-1, у якому як вантажоодержувач (імпортер) (графа 2 сертифіката) зазначається вантажовідправник, що вивозить товари. При цьому в графі 2 сертифіката додатково робиться запис: "Для подальшої реалізації". Для цих товарів режим вільної торгівлі надається після укладення договору про їхню реалізацію між резидентами держав - учасниць Угоди відповідно до положень пункту 5.1 цих Правил, якщо національне законодавство держав - учасниць Угоди не передбачає іншого.

8.7. Під час переміщення товарів у рамках держав - учасниць Угоди, виготовлених на їхніх територіях і ввезених (розміщених) на митні території держав - учасниць Угоди до набрання чинності Правилами визначення країни походження товарів від 24 вересня 1993 року, можлива видача сертифіката форми СТ-1 з унесенням до графи 5 запису: "Товар виготовлено у... (зазначається сучасна назва країни, найменування виробника та рік виготовлення)". При цьому в графі 9 сертифіката ставиться прочерк, а в графі 13 зазначається сучасна назва країни, на території якої було вироблено товар. Видача сертифіката можлива в будь-якій з держав - учасниць Угоди за умови надання підтверджувальних документів про виробника товару (його назва, адреса, а також рік виготовлення товару).

Розділ 9
Підстави для невизнання сертифіката форми СТ-1

9.1. Сертифікат може бути не визнаний митними органами країни ввезення для цілей надання товарам режиму вільної торгівлі в разі, якщо:

у наданому документі є підчистки, помарки або не засвідчені відповідно до цих Правил виправлення або відсутні необхідні підписи та (або) печатки;

проставлені в сертифікаті відбитки печаток та (або) підписи осіб, а також зазначені адреси органів, уповноважених засвідчувати й видавати сертифікати форми СТ-1, не відповідають інформації, наявній у митної служби країни ввезення;

відомості, зазначені в сертифікаті, не відповідають декларованим або не дозволяють провести однозначної ідентифікації товару стосовно декларованого;

бланк наданого сертифіката не відповідає зразкам бланків, наявним у митної служби країни ввезення;

у наданому сертифікаті підпис особи, уповноваженої засвідчувати сертифікати, виконано у вигляді факсиміле;

товар, зазначений у сертифікаті, не відповідає умовам, передбаченим пунктом 5.1 цих Правил;

товар, зазначений у сертифікаті, підпадає під випадок, передбачений пунктом 5.2 цих Правил.

9.2. Сертифікат форми СТ-1, не визнаний митними органами країни ввезення, може бути згодом визнаний ними на підставі відповідного листа вповноваженого органу, що видав сертифікат форми СТ-1, з уточненням відомостей, зазначених у сертифікаті.

У разі необхідності замість сертифіката, не визнаного митними органами країни ввезення, може бути виданий новий сертифікат у порядку, установленому цими Правилами.

9.3. Сертифікат може бути не визнаний дійсним митними органами країни ввезення в разі, якщо:

протягом сумарного строку 6 місяців (3 місяці з дати первинного запиту й 3 місяці з дати повторного запиту) митними органами країни ввезення не отримана відповідь стосовно запитуваного сертифіката від компетентних органів країни вивезення або країни походження товару;

у митних органів країни ввезення є підтверджені відомості від компетентних органів країни вивезення про те, що сертифікат не видавався (фальсифікований) або виданий на підставі недійсних документів та (або) недостовірних відомостей;

за результатами досліджень, здійснених митними органами країни ввезення, і на основі інформації, отриманої за запитами, надісланими до компетентних органів країни вивезення або країни походження товару, митними органами країни ввезення виявлено, що сертифікат форми СТ-1 видано з порушеннями вимог, установлених цими Правилами.

Розділ 10
Прикінцеві положення

10.1. Ненадання правильно оформленого сертифіката походження товару чи відомостей про походження товару не є підставою для затримання товару митними органами, за винятком випадків, передбачених національним законодавством держав - учасниць Угоди.

10.2. Митним органом держави - учасниці Угоди може бути відмовлено в пропуску товару лише за наявності достатніх підстав уважати, що товар походить з країни, товари якої не підлягають пропуску до країни ввезення відповідно до міжнародних договорів, які є чинними для цієї держави, або її національного законодавства.

 Додаток 1
до Правил визначення країни походження товарів

ПЕРЕЛІК
умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, у якій вони мали місце3

____________
3 Примітки 1, 2 застосовуються лише стосовно товарів, які включено до Переліку.

Примітка 1

1.1. У перших двох графах цього Переліку зазначаються дані про продукт, отриманий в результаті обробки (переробки) матеріалів. У графі першій Переліку наводиться код продукту за ТН ЗЕД, у другій - опис продукту відповідно до коду, зазначеного в графі першій. Для кожного конкретного продукту, описаного в перших двох графах, умови, виробничі або технологічні операції, що визначають його походження (далі - умови й операції), зазначено в графі третій.

Товари в цьому Переліку визначаються виключно кодом товару за ТН ЗЕД; найменування товару наведено тільки для зручності користування.

У разі якщо кодові товару за ТН ЗЕД передує прийменник "із", це свідчить про те, що умови й операції в графі третій застосовуються лише до товарів, які класифікуються в цій товарній позиції та зазначені в графі другій. У цьому разі слід керуватися також найменуванням товару.

1.2. У разі якщо в графі першій наводяться номери кількох товарних позицій або номер групи й одночасно із цим у графі другій є узагальнений опис продуктів, то відповідні умови й операції, зазначені в графі третій, застосовуються до всіх продуктів, що класифікуються відповідно до ТН ЗЕД у товарних позиціях, зазначених у графі першій, або до будь-якої з товарних позицій, зазначених у графі першій.

1.3. У разі якщо стосовно частини товарів, що класифікуються в одній і тій самій товарній позиції, застосовуються одні умови й операції, а стосовно іншої (інших) частини (частин) застосовуються інші умови й операції, то в графі другій є відповідна кількість абзаців, у яких наводиться конкретний опис товарів, і відповідно в графі третій зазначаються умови й операції, що стосуються товарів, опис яких наведено в тому чи тому абзаці графи другої.

Примітка 2

2.1. Умови й операції, зазначені в графі третій цього Переліку, повинні здійснюватися лише стосовно використовуваних для виготовлення продукту матеріалів іноземного походження. Обмеження, визначені умовами й операціями в графі третій, також поширюються лише стосовно використовуваних для виготовлення продукту матеріалів іноземного походження.

2.2. У разі якщо умовами й операціями встановлено, що у виробництві продукту можуть бути використані матеріали будь-яких товарних позицій, це означає, що матеріали, які класифікуються в тій самій товарній позиції, що й продукт, також можуть бути використані за умови дотримання особливих обмежень, які можуть бути визначені умовами й операціями.

2.3. У разі якщо продукт, виготовлений з матеріалів іноземного походження, набуває статусу такого, що походить з держави - учасниці Угоди, де здійснюється його переробка на підставі зміни товарної позиції або на підставі особливої умови, що стосується його, або операції відповідно до Переліку, і потім використовується як матеріал для виробництва іншого продукту, то умови й операції, що застосовуються до продукту, під час виготовлення якого він використовується, до нього не застосовуються.

2.4. Продукт, що складається з групи елементів чи зібраний з ряду частин і класифікується відповідно до правил класифікації товарів за ТН ЗЕД як єдиний товар, повинен розглядатись як такий, що відповідає умовам й операціям, якщо всі його складові відповідають таким умовам й операціям.

Якщо частина складових цього продукту відповідає, а частина не відповідає умовам й операціям або має товарну позицію, однакову з кінцевим продуктом, то цей продукт уважатиметься таким, що відповідає умовам й операціям у разі, якщо вартість складових, які не відповідають умовам й операціям або з товарною позицією, однаковою з кінцевим продуктом, не перевищує 15 % ціни франко-заводу кінцевого продукту.

Це правило може застосовуватись у всіх випадках, за винятком тих товарів, для яких у цьому Переліку зазначено іншу умову.

2.5. Умови й операції, наведені в графі третій цього Переліку, установлюють мінімальний обсяг виконання виробничих або технологічних операцій. Виконання встановлених виробничих або технологічних операцій у меншому обсязі не визначає походження продукту.

2.6. У разі якщо умовами й операціями, які наведено в цьому Переліку, установлено, що продукт може бути виготовлений з більш ніж одного матеріалу, це означає, що може бути використаний один матеріал чи більше. При цьому не обов'язково, щоб використовувалися всі матеріали.

Однак, якщо в рамках однієї умови чи операції є яке-небудь обмеження, установлене стосовно одного матеріалу, й одночасно із цим є інші обмеження, установлені стосовно інших матеріалів, то ці обмеження застосовуються лише стосовно тих матеріалів, які реально були використані під час виготовлення продукту.

2.7. У разі якщо умовами й операціями, наведеними в списку, установлено, що продукт повинен бути виготовлений з певного матеріалу, це означає, що ця умова не є перешкодою для використання інших матеріалів, які завдяки своїй природі не зможуть порушити положень цієї умови чи операції. (Наприклад: якщо умовами й операціями особливо обумовлюється використання хлібних злаків чи їхніх похідних, це не перешкоджає використанню мінеральних солей, хімічних та інших добавок, які не виробляються з хлібних злаків.)

Код ТН ЗЕД 

Найменування товару 

Умови, виробничі й технологічні операції, необхідні для надання товару статусу походження під час використання у виробництві товару третіх країн 

0201 

М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене 

Виготовлення з товарів групи 01 

0202 

М'ясо великої рогатої худоби, заморожене 

Виготовлення з товарів групи 01 

0206 

Харчові субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, ослів, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або заморожені 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції 0206 і кістяків позицій 0201 - 0205 00 

0207 

М'ясо й харчові субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або заморожені 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, крім 0207 

0209 

Свинячий жир, відокремлений від пісного м'яса, і жир свійської птиці, не витоплені або не добуті в інший спосіб, свіжі, охолоджені, заморожені, солоні, у розсолі, сушені або копчені 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій під час виконання технологічних операцій, за винятком операцій із соління, обробки коптильною рідиною, нарізання, змішування зі спеціями (прянощами) та (або) рослинними білками 

0210 

М'ясо та харчові м'ясні субпродукти, солоні, у розсолі, сушені або копчені; харчова мука тонкого та грубого помелу з м'яса або м'ясних субпродуктів 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, крім м'яса та харчових м'ясних субпродуктів позицій 0201 - 0206 і 0208 або печінки птахів позиції 0207 під час виконання технологічних операцій, за винятком операцій з обвалювання, жилування, нарізання, змішування зі спеціями (прянощами) та (або) рослинними білками та (або) сіллю, соління м'яса методом шприцювання, з розбирання необваленого м'яса на частини, виготовлення м'яса свійської птиці механічного обвалювання, а також обробки коптильною рідиною 

0402 

Молоко й вершки, згущені або з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 40 % ціни кінцевої продукції 

0408 

Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, зварені на парі або в киплячій воді, формовані, заморожені або консервовані в інший спосіб, з додаванням чи без додавання цукру або інших підсолоджувальних речовин 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, за винятком яєць птиці позиції 0407 00 

0506 

Кістки та роговий стрижень, необроблені, знежирені, піддані первинній обробці (без надання форми), оброблені кислотою або дежелатинизовані; порошок і відходи цих продуктів 

Виготовлення, під час якого використовуються матеріали групи 02 

0710 40 000 

Цукрова кукурудза (сира або зварена у воді або на парі), заморожена 

Виготовлення із цукрової кукурудзи, свіжої або охолодженої 

0711 90 300 

Кукурудза цукрова консервована для короткочасного зберігання, але в такому вигляді непридатна для безпосереднього споживання в їжу 

Виготовлення із цукрової кукурудзи, свіжої або охолодженої 

з 0901 

Кава смажена з кофеїном чи без кофеїну; замінники кави, що містять каву в будь-якій пропорції 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій зі складання рецептури та обсмажування 

0902 

Чай зі смакоароматичними добавками чи без них 

Виготовлення з матеріалів позиції 0902 за умови виконання технологічних операцій зі складання рецептури та купажної суміші, проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

1106 10 000 

Мука тонкого та грубого помелу й порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

1301 

Шелак природний неочищений; природні камеді, смоли, гуммісмоли та живиця (наприклад, бальзами) 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 1301 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 1501 00 

Кістковий жир або жир, отриманий з відходів 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, за винятком матеріалів позицій 0203, 0206 чи 0207, або 0506; виготовлення з м'яса або субпродуктів свиней позиції 0203 або 0206, або м'яса чи субпродуктів птиці позиції 0207 

з 1502 00 

Кістковий жир або жир, отриманий з відходів 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, за винятком матеріалів позицій 0201, 0202, 0204 чи 0206, або 0506 

1504 - 1506 00 000 

Жири, масла та їхні фракції, з риби або морських ссавців, нерафіновані або рафіновані, але без зміни хімічного складу; жиропіт і жирові речовини, що отримуються з нього (у тому числі ланолін); інші тваринні жири, масла та їхні фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни хімічного складу 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:
- витоплення;
- випаровування;
- очищення 

з 1507 - 1515 

Олії рослинні рафіновані, фракції рослинних олій нерафінованих або рафінованих, але без зміни хімічного складу 

Операції з рафінації та (або) фракціонування в умовах спеціалізованого виробництва, при цьому окрема операція гідратації не є достатньою для надання товару статусу походження 

1602 

Готові або консервовані продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові інші 

Виготовлення з матеріалів групи 02 під час виконання технологічних операцій, за винятком операцій із розбирання, обвалювання, жилування, нарізання, змішуванню, зокрема м'яса свійської птиці механічного обвалювання, зі спеціями (прянощами) та (або) рослинними білками, та (або) сіллю, засолення м'яса методом шприцювання, операцій з розбирання необваленого м'яса на частини, а також операцій з виготовлення м'яса свійської птиці механічного обвалювання 

1701 

Цукор тростинний або буряковий і хімічно чиста цукроза, у твердому стані 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з клерування (для цукру тростинного), сатурації, сульфітації, фільтрації та інших подальших операцій (для цукру тростинного та бурякового) 

1702 50 000, 1702 90 100 

Фруктоза хімічно чиста; мальтоза хімічно чиста 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів позиції 1702 

1806 

Шоколад та інші готові харчові продукти, що містять какао 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

1905 

Хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні й борошняні кондитерські вироби, що містять або не містять какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання для фармацевтичних цілей, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір й аналогічні продукти 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2009 

Соки фруктові (у тому числі виноградне сусло) і соки овочеві, незброджені й такі, що не містять добавок спирту, з додаванням чи без додавання цукру або інших підсолоджувальних речовин 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції і під час виконання, крім відновлення, таких технологічних операцій, як купажування (для багатокомпонентних соків), гомогенізація (для соків тих, що містять м'якоть), деаерація, термообробка (пастеризація, стерилізація) та ін. 

з 2101 11 

Кава розчинна 

Виготовлення з матеріалів позицій 0901 і 2101 11 за умови виконання комплексу основних технологічних операцій: обжарювання, подрібнення, екстрагування та концентрація (або сушка).
При цьому вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2101 12 

Готові продукти на основі екстрактів, есенцій або концентратів кави або на основі кави 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2101 30 910 

Екстракти, есенції та концентрати обсмаженого цикорію 

Виготовлення за умови виконання основних технологічних операцій: подрібнення, екстрагування або концентрування 

2103 30 900 

Гірчиця готова 

Виготовлення з гірчичного порошку 

з 2106 

Цукрові сиропи з смакоароматичними або фарбувальними добавками 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2106 90 200 

Складені спиртові напівфабрикати, крім продуктів на основі запашних речовин, використовувані під час виробництва напоїв 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 2202 90 100 

Нектари 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції та під час виконання, крім відновлення, таких технологічних операцій, як купажування (для багатокомпонентних нектарів), гомогенізація (для нектарів, що містять м'якоть), деаерація, термообробка (пастеризація, стерилізація) та ін. 

2204 

Вина виноградні натуральні, у тому числі кріплені; сусло виноградне, крім зазначеного в товарній позиції 2009 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з купажування, фільтрації та інших подальших операцій. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 2204 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2205 

Вермути й виноградні натуральні вина інші з додаванням рослинних або ароматичних речовин 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з купажування, фільтрації та інших подальших операцій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2206 00 

Напої інші зброджені (наприклад, сидр, перрі або сидр грушевий, напій медовий); суміші зі зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв і безалкогольних напоїв, в іншому місці не пойменовані або не включені 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з купажування, фільтрації та інших подальших операцій 

з 2208 

Виноградні дистиляти; лікери та інші спиртні напої, що містять виноградні дистиляти; коньяк 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з купажування, фільтрації та інших подальших операцій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2309 

Продукти, використовувані для годування тварин 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2403 10 

Курильний тютюн, що містить або не містить замінників тютюну в будь-якій пропорції 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 2403 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 25 

Сіль, сірка, землі та камінь, штукатурні матеріали, вапно й цемент, крім продуктів позицій 2504, 2515 12 500, 2516, 2518, з 2519, 2524, 2525, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології обробки (переробки); збагачення вугіллям, очищення, помел твердих кристалів, обрізання, кальцинування 

2504 

Графіть природний 

Збагачення вмісту вуглецю, очищення та подрібнення сировини 

2515 12 500 

Мармур і травертин або вапняний туф, розпиляні або розділені в інший спосіб на блоки або плити прямокутної (у тому числі квадратної) форми, завтовшки більше 4 см, але не більше 25 см 

Пиляння або розділення в інший спосіб кам'яних блоків завтовшки більше 25 см 

2516 

Граніт, порфір, базальт, пісковик та камінь для пам'ятників чи будівництва інший, грубо роздроблені або нероздроблені, розпиляні або нерозпиляні, або розділені в інший спосіб на блоки або плити прямокутної (у тому числі квадратної) форми 

Пиляння або розділення в інший спосіб кам'яних блоків 

2518 

Доломіт, кальцинований або некальцинований, такий, що спікся або не спікся, у тому числі доломіт грубо роздроблений чи розпиляний або розділений в інший спосіб на блоки або плити прямокутної (у тому числі квадратної) форми; доломітова набивальна суміш 

Дроблення, розпилювання, подрібнення; для некальцинованого доломіту - кальцинування 

з 2519 

Карбонат магнію природний (магнезит), дроблений і поміщений в герметично закупорені ємності; оксид магнію, крім магнезії електроплавленої та магнезії обпаленою до спікання (агломерованої) 

Виготовлення, під час якого всі використовувані речовини повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту, крім натурального карбонату магнію (магнезит) 

2524 

Азбест 

Виготовлення з азбестового мінералу азбесту (0-6) 

2525 

Слюда, зокрема розшарована; слюдяні відходи 

Розщеплювання, обрізання, подрібнення 

2707 50 100 

Суміші ароматичних вуглеводнів інші, 65 об. % яких чи більше (у тому числі втрати) переганяється при температурі 250° C за методом ASTM D 86, для використання як паливо 

Операції з рафінування та (або) одна чи кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте може використовуватися матеріал тієї самої позиції, що й один продукт за умови, що його вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2709 00 

Нафта сира та нафтопродукти сирі, отримані з бітумінозних порід 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій з пірогенної перегонки бітумінозних матеріалів і деструктивної перегонки бітумінозних мінералів 

з 2710 

Нафта та нафтопродукти, отримані з бітумінозних порід, крім сирих; продукти, в іншому місці не пойменовані або не включені, такі, що містять 70 мас. % чи більше нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, причому ці нафтопродукти є основними складовими продуктів 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2711 

Гази нафтові та вуглеводні газоподібні інші 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2712 

Вазелін нафтовий; парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, гач парафіновий, озокерит, віск буровугільний, віск торф'яний, інший мінеральний віск й аналогічні продукти, отримані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2713 

Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, отримані з бітумінозних порід 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2714 

Бітум й асфальт, природні; сланці бітумінозні або нафтоносні та пісковики бітумінозні; асфальтіти й асфальтові породи 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2715 00 000 

Суміші бітумні на основі природного асфальту, природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол або пеку мінеральних смол (наприклад, бітумні мастики, асфальтові суміші для дорожніх покриттів) 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 28 

Продукти неорганічної хімії; сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів, крім товарів підсубпозицій з 2811 29 100, 2818 20 000, 2821 20 000, 2833 22 000, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали однієї й тієї самої позиції можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

з 2811 29 100 

Оксид сірки (VI) (сірчаний ангідрид) 

Виготовлення з двоокису сірки 

2818 20 000 

Оксид алюмінію, відмінний від штучного корунду 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології обробки (переробки) 

2821 20 000 

Фарбники мінеральні 

Випалювання або перемелювання земляних фарб 

2833 22 000 

Сульфат алюмінію 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2844 10 

Уран природний і його сполуки 

Виготовлення (збагачення за ізотопом уран-235) з матеріалу (уран, збіднений ураном-235, і його сполуки) в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології переробки 

з 2844 20 

Уран, збагачений ураном-235, і його сполуки 

Виготовлення (збагачення за ізотопом уран-235) з матеріалу (уран природний, уран, збіднений ураном-235, та їхня сполуки) позицій 2844 10 і 2844 30 в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології переробки 

з групи 29 

Органічні хімічні сполуки, крім сполук позицій з 2901, з 2902, з 2905 19 000, 2915, 2932 99 700, з 2932 99 850, 2933, 2934, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 2901 

Вуглеводні ациклічні, для використання як паливо або пальне 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте речовини тієї самої позиції, що й матеріал, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 2902 

Циклани та циклени (крім азулену), бензол, толуол, ксилоли, призначені для використання як пальне або паливо 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте речовини тієї самої позиції, що й матеріал, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 2905 19 000 

Алкоголяти металів 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, зокрема з інших матеріалів позиції 2905. Проте алкоголяти металів цієї позиції можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

2915 

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їхні ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їхні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позицій 2915 або 2916 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2932 99 700 

Інші циклічні ацетали та внутрішні геміацетали, що містять або не містять іншої кисневмісної функціональної групи, та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів позиції 2932 

з 2932 99 850 

Внутрішні ефіри прості 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 2909 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2933 

Сполуки гетероциклічні, такі,  що містять лише гетероатом(-и) азоту 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позицій 2932 або 2933 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

2934 

Нуклеїнові кислоти і їхні солі, певного або невизначеного хімічного складу; гетероциклічні сполуки інші 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позицій 2932, 2933 або 2934 не повинна перевищувати 20 % ціни кінцевої продукції 

з групи 30 

Фармацевтична продукція, крім товарів позицій 3002, 3003, 3005 та 3006 60, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

3002 

Кров людська; кров тварин, приготована для використання для терапевтичних, профілактичних або діагностичних цілей; сироватки імунні та фракції крові інші й модифіковані імунологічні продукти, зокрема отримані методами біотехнології; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (крім дріжджів) й аналогічні продукти 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів позиції 3002. Проте матеріали позиції 3002 можуть використовуватися лише за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

3003 

Лікарські засоби (крім товарів товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох чи більше компонентів, для використання для терапевтичних або профілактичних цілей, але не розфасовані у вигляді дозованих лікарських форм або у форми чи упаковки для роздрібного продажу 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 3003 не повинна перевищувати 20 % ціни кінцевої продукції 

3005 

Вата, марля, бинти й аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальний матеріал, лейкопластири, припарки), просочені або покриті фармацевтичними речовинами або розфасовані у форми чи упаковки для роздрібного продажу, призначені для використання в медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, за винятком фармацевтичних речовин. Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 3005 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3006 60 

Засоби хімічні контрацептивні на основі гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або сперміцидів 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 31 

Добрива 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукти, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 32 

Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їхні похідні; фарбники, пігменти й інші фарбувальні речовини; фарби й лаки; шпаклівки та інші мастики; поліграфічна фарба, чорнила, туш, крім товарів позицій з 3201, 3205 00 000, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

з 3201 

Таніни та їхні солі, ефіри прості й складні та інші похідні 

Виготовлення з екстрактів дубильних речовин рослинного походження 

3205 00 000 

Кольорові лаки; препарати на основі кольорових лаків, зазначені в примітці 3 до цієї групи 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, за винятком матеріалів позицій 3203 00 та 3204 за умови, що вартість усіх матеріалів, що належать до позиції 3205 00 000, не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

з групи 33 

Ефірні масла та резиноїди; парфумерні, косметичні або туалетні засоби, крім продуктів позиції 3301, для яких застосовуване правило викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 40 % ціни кінцевої продукції 

3301 

Масла ефірні (що містять або не містять терпенів), у тому числі конкрети й абсолюти; резиноїди; екстраговані ефірні масла; концентрати ефірних масел у жирах, нелетких маслах, воску або аналогічних продуктах, отримувані методом анфлеражу або мацерацією; терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних масел; водні дистиляти й водні розчини ефірних масел 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів тієї самої позиції, із застосуванням очищення спеціальним способом у виробничих умовах відповідно до технології обробки (переробки). Проте вартість використовуваних матеріалів позиції 3301 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 34 

Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний і готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки й аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і зуболікарські суміші на основі гіпсу, крім товарів позицій 3403 та з 3404, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції готової продукції. Проте матеріали тієї самої позиції можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції.
Для мила:
виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання технологічних операцій:
- жирового набору за рецептурою;
- варки мила;
- милозбірнику;
- охолодження та сушіння;
- механічної обробки;
- змішування з добавками;
- механічної обробки;
- різання;
- штампування;
- упакування 

3403 

Матеріали мастильні (у тому числі мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та препарати для полегшення виймання виробів з форм, виготовлені на основі мастил) та засоби, використовувані для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра або інших матеріалів, крім засобів, що містять як основні компоненти 70 мас. % чи більше нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід 

Виготовлення з матеріалів тієї самої позиції за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 3404 

Віск штучний і готовий на основі парафінів, нафтового воску або воску з бітумінозних порід або парафінових залишків 

Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Інші операції, у яких всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 35 

Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти, крім продуктів позицій 3505 10 500; 3505 10 900, з 3507, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

3505 10 500 

Крохмалі, перетворені на складний або простій ефір 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з інших матеріалів позиції 3505 

3505 10 900 

Модифіковані крохмалі інші 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, крім матеріалів позиції 1108 

з 3507 

Ферментні препарати, в іншому місці не поіменовані або не включені 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 36 

Вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі речовини 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

з групи 37 

Фото- й кінотовари, крім товарів позицій 3701, 3702, 3704 00, для яких використовувані правила викладено далі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, при якому всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

3701 

Фотопластинки й фотоплівки плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону або текстильних; плівки плоскі для моментальної фотографії, сенсибілізовані, неекспоновані, в упаковці чи без упаковки 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 3701 і 3702 

3702 

Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону або текстильних; плівка для моментальної фотографії в рулонах, сенсибілізована, неекспонована 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 3701 і 3702 

3704 00 

Фотографічні пластинки, плівка, папір, картон і текстильні матеріали, експоновані, але не проявлені 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 3701 - 3704 00 

з групи 38 

Інші хімічні продукти, крім позицій 3801 20 100, 3801 30 000, з 3803 00, з 3805, з 3806, 3806 30 000, з 3807 00, 3811 21 000, 3823 70 000, з 3824, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 20 % ціни кінцевої продукції 

3801 20 100 

Графіт колоїдний у вигляді суспензії в маслі; графіт напівколоїдний 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3801 30 000 

Пасти вуглецеві для електродів й аналогічні пасти для футерування печей 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 3403 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 3803 00 

Масло талове, рафіноване 

Рафінування неочищеного масла 

з 3805 

Масло скипидарне сульфатне, очищене 

Очищення шляхом дистиляції або рафінування неочищеного масла скипидарного сульфатного 

з 3806 

Складні ефіри смоляних кислот 

Виготовлення з кислот, що містять смоли 

3806 30 000 

Смоли складноефірні 

Виготовлення із кислот, що містять смоли 

з 3807 00 

Дьоготь чорний (вар або смола з рослинного гудрону) 

Перегонка деревного дьогтю 

3811 21 000 

Присадки до мастильних масел, що містять нафту або нафтопродукти, отримані з бітумінозних порід 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 3811 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3823 70 000 

Промислові жирні спирти 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, зокрема з жирних кислот 

з 3824 

Різні продукти хімічної промисловості:
- готові зв'язувальні речовини для виробництва ливарних форм або ливарних стрижнів, на основі природних смол;
- кислоти нафтенові, їхні солі, не розчинні у воді, та їхні складні ефіри;
- сорбіт, крім сорбіту субпозиції 2905 44;
- сульфонати нафтові, крім сульфонатів лужних металів, амонію або етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти масел, отриманих з бітумінозних порід, та їхні солі;
- іоніти;
- суміші абсорбувальні для завершення вакууму в електронних лампах або електричних вентилях;
- оксиди заліза алкалізовані для очищення газу;
- аміачна вода, що отримується в результаті очищення освітлювального газу;
- кислоти сульфонафтенові та їхні солі, не розчинні у воді, та їхні складні ефіри;
- масла сивушні та масло Джеппеля [кісткове];
- суміші солей з різними аніонами;
- пасти копіювальні на основі желатину, зокрема на підкладках з паперу або текстильних матеріалів 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 3901 - 39154 

Полімери в первинних формах, відходи, обрізки та скрап пластмас:
- продукти поліприєднання 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів групи 39 не повинна перевищувати 20 % ціни кінцевої продукції 

____________
4 У разі якщо продукт виготовлено з матеріалів, які належать одночасно до позицій 3901 - 3906 та 3907 - 3911, це положення застосовується лише до тієї категорії продуктів, яка переважає з погляду ваги у виготовленому товарі.

з 3916 - 3919 

Напівфабрикати або вироби з пластмас:
- вироби плоскі, оброблені інакше, ніж по поверхні, або розкроєні інакше, ніж у вигляді квадрата або прямокутника;
- напівфабрикати, оброблені інакше, ніж по поверхні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів групи 39 не повинна перевищувати 20 % ціни кінцевої продукції 

з 3920 10 270 

Плівка та смуги або стрічки завтовшки не більше 0,125 мм з поліетилену з питомою вагою менше 0,94, з надрукованим малюнком і текстом, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. 

з 3920 10 280 

Плівка та смуги або стрічки завтовшки не більше 0,125 мм з поліетилену з питомою вагою 0,94 чи більше, з надрукованим малюнком або текстом, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3920 10 890 

Плити, листи, плівка та смуги або стрічки інші, з полімерів етилену завтовшки більше 0,125 мм, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не сполучені в аналогічний спосіб з іншими матеріалами 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів групи 39 "полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них" не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 3920 20 210 

Плівка та смуги або стрічки з полімерів пропилену, завтовшки не більше 0,10 мм, біаксеально орієнтовані, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3921 90 600 

Плити, листи, плівка та смуги або стрічки з продуктів поліприєднання, інші 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів групи 39 "полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них" не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

3926 

Вироби інші з пластмас і вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4001 

Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чікл й аналогічні природні смоли, у первинних формах або у вигляді пластин, листів або смуг, або стрічок 

Розшарування листів натурального каучуку 

4005 

Невулканізована гумова суміш, у первинних формах або у вигляді пластин, листів або смуг, або стрічок 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4012 

Шини та покришки пневматичні гумові, відновлені або вживані; шини та покришки масивні або напівпневматичні, шинні протектори й обідні стрічки, гумові, крім товарів підсубпозицій 4012 11 000 - 4012 19 000, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваної сировини, що має однакову товарну позицію з готовим продуктом, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4012 11 000 - 4012 19 000 

Шини та покришки відновлені 

Відновлення використаних шин 

4017 00 

Гума тверда (наприклад, ебоніт) у всіх формах, у тому числі відходи та скрап; вироби з твердої гуми 

Виготовлення з твердої гуми 

з 4101 - 4103 

Необроблені шкури різних тварин без волосяного або шерстного покриву, крім виключених приміткою 1б) або 1в) до цієї групи 

Переробка шкур тварин шляхом видалення волосяного покриву 

4104 - 4106 

Дублена шкіра або шкіряний краст зі шкур різних тварин без шерстного або волосяного покриву, двоєні або недвоєні, але без подальшої обробки 

Виготовлення шкіри зі шкур тварин, що пройшла операцію необоротного дублення 

4107, 4112 00 000, 4113 

Шкіра, додатково оброблена після дублення, зі шкур різних тварин без шерстного або волосяного покриву, двоєна або недвоєна, крім шкіри товарної позиції 4114 

Виготовлення шкіри зі шкур тварин, що пройшла операцію дублення та додатково оброблена після дублення 

з 4302 

Дублені або вичинені хутряні шкурки зібрані (без додавання інших матеріалів), крім зазначених у товарній позиції 4303 

Виготовлення з дублених або вичинених хутряних шкурок незібраних 

4403 

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню або грубо брусовані або небрусовані 

Виготовлення з необроблених лісоматеріалів, із знятою корою або просто обідраною 

4407 

Лісоматеріали розпиляні або розколені вздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, такі, що мають або не мають торцевих з'єднань, завтовшки більше 6 мм 

Розпилювання, стругання, шліфування, з'єднання в чіп 

4408 

Листи для облицювання (у тому числі отримані розділенням шаруватої деревини), для клеєної фанери або для аналогічної шаруватої деревини та інші лісоматеріали, розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, такі, що мають або не мають торцевих з'єднань, завтовшки не більше 6 мм 

З'єднання (склеювання), стругання, шліфування 

4409 

Пиломатеріали (у тому числі планки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, зі стесаними краями, зі з'єднанням у вигляді напівкруглої калівки, фасонні, закруглені або аналогічні) по будь-якій з кромок, торців або площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, такі, що мають або не мають торцевих з'єднань 

Фрезерування або профілізація, шліфування або з'єднання в чіп, розпилювання 

4414 00 

Рами дерев'яні для картин, фотографій, дзеркал або аналогічних предметів 

Профілювання, фрезерування, збірка 

4416 00 000 

Бочки, бочонки, чани, діжки та інші бондарні вироби та їхні частини, з деревини, у тому числі клепки 

Виготовлення з клепки, навіть обпиляної по двох основних площинах, але не обробленої інакше 

з 4418 

Вироби столярні й теслярські, дерев'яні, будівельні 

Виготовлення з лісоматеріалів, причому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте можуть використовуватися комірчасті панелі з дерева, ґонт, дранка 

з 4421 

Сірникова соломка, дерев'яні цвяхи для взуття 

Виготовлення з дерева будь-якої позиції, крім хольцдрату позиції 4409 

з 4802 55 

Папір офсетний некрейдований, що використовується для писання, друкування або інших графічних цілей, з масою 1 м2 40 г чи більше, але не більше 150 г, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 4802 58 100 

Папір офсетний некрейдований, що використовується для писання, друкування або інших графічних цілей, з масою 1 м2 більше 150 г, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4811 59 000 

Папір і картон з покриттям, просоченням або ламіновані пластмасою (за винятком клеїв), інші 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

4817 

Конверти, картки для листів, поштові листівки без малюнків і картки для листування, з паперу або картону; коробки, сумки, футляри та компендіуми, з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 4819 

Коробки, мішки, пакети й інша пакувальна тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна із целюлозних волокон 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції товару. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 5402 

Нитки комбіновані пневмоз'єднані 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

5701 

Вузликові килими та інші текстильні підлогові покриття, готові або неготові 

Ткацтво, стрижка полотна, апретування, обшивка країв виробів. При цьому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 5702, 5703, 5704, 5705 00 

5702 

Ткані килими та інші текстильні підлогові покриття, нетафтінгові або нефлоковані, готові або неготові, у тому числі "килим", "сумах", "кермані" й аналогічні килими ручної роботи 

Ткацтво, стрижка полотна, апретування, обшивка країв виробів. При цьому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 5701, 5703, 5704, 5705 00 

5705 00 

Килими й текстильні підлогові покриття інші, готові або неготові 

Ткацтво, стрижка полотна, апретування, обшивка країв виробів. При цьому використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позицій 5701, 5702, 5703, 5704 

6802 

Камінь оброблений (крім сланцю) для пам'ятників або будівництва, та вироби з нього, крім товарів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки й аналогічні вироби з природного каменю (у тому числі сланцю) на основі чи без основи; гранули, кришка та порошок з природного каменю (у тому числі сланцю), штучно забарвлені 

Пиляння або розділення в інший спосіб 

з 6803 00 

Вироби з натурального або агломерованого сланцю 

Виготовлення з обробленого сланцю 

з 6804,
з 6805 

Вироби зі штучних абразивів на основі карбіду кремнію 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, за винятком матеріалів позицій 6804 і 6805 і карбідів кремнію позиції 2849 

з 6812 

Вироби з азбесту або із сумішей на основі азбесту, або із сумішей на основі азбесту й карбонату магнію 

Виготовлення з оброблених волокон азбесту або із сумішей на основі азбесту, або з сумішей на основі азбесту й карбонату магнію 

з 6814 

Вироби зі слюди, у тому числі агломерованої або регенерованої слюди, на паперовій, картонній або іншій основі 

Виготовлення з обробленої слюди (у тому числі агломерованої або відновленої слюди) 

7006 00 

Скло товарної позиції 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене в інший спосіб, але не вставлене в раму або не комбіноване з іншими матеріалами 

Виготовлення з матеріалів тієї самої позиції за умови виконання спеціальних технологічних операцій, що забезпечують готовому продуктові характеристики, відмінні від використаної сировини 

7009 

Дзеркала скляні, у рамах чи без рам, у тому числі дзеркала заднього огляду 

Виготовлення, з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. 

з 7102,
з 7103,
з 7104 

Камені дорогоцінні або напівдорогоцінні та камені штучні або реконструйовані, оброблені 

Виготовлення з дорогоцінних або напівдорогоцінних каменів (натуральних або реконструйованих), необроблених 

з 7106,
з 7108,
з 7110 

Метали дорогоцінні, напівоброблені або у вигляді порошку 

Виготовлення з дорогоцінних металів, необроблених 

7107 00 000,
з 7109 00 000 

Метали недорогоцінні або срібло, плаковані дорогоцінними металами, напівоброблені 

Виготовлення з плакованих металів, необроблених 

7111 00 000 

Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані платиною, необроблені або напівоброблені 

Електролітичне, хімічне, термічне збагачення, сплавлення металів 

7116 

Вироби з природних або культивованих перлів, коштовних або напівкоштовних каменів (природних, штучних або реконструйованих) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 7117 

Біжутерія з недорогоцінних металів, що мають або не мають гальванічного покриття з дорогоцінних металів 

Виготовлення із частин недорогоцінних металів, непозолочених, непосріблених, неплатинованих за умови, що вартість усіх використовуваних матеріалів не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 

з 7218, 7219, 7220, 7221 00,
7222 

Напівфабрикати, прокат плоский, прутки, кутики та профілі з корозійностійкої [неіржавіючою] сталі 

Виготовлення з неіржавіючої сталі в злитках або інших первинних формах позиції 7218 

з 7224, 7225, 7226, 7227 

Напівфабрикати, прокат плоский, прутки гарячекатані, у вільно змотаних бухтах з інших легованих сталей 

Виготовлення з інших легованих сталей у злитках або інших первинних формах позиції 7224 

з 7322 

Радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їхні частини, із чорних металів 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

з групи 74 

Мідь і вироби з неї, крім продуктів позицій 7401 00 000 - 7405 00 000 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 7403 

Сплави мідні необроблені 

Виготовлення з рафінованої міді, необробленої або з відходів і лому 

з групи 75 

Нікель і вироби з нього, крім продуктів позицій 7501 - 7503 00 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 76 

Алюміній і вироби з нього, крім продуктів позицій 7601 - 7603, із 7607 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 7607 

Фольга алюмінієва кеширована з друкарським малюнком і текстом для упакування харчових продуктів, у рулонах 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 78 

Свинець і вироби з нього, крім продуктів позиції 7802 00 000 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 79 

Цинк або вироби з нього, крім продуктів позиції 7902 00 000 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 80 

Олово та вироби з нього, крім продуктів позиції 8002 00 000 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 81 

Інші недорогоцінні метали необроблені та вироби з них 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8202 10 000, 8202 20 000, 8202 31 000, 8202 39 000 

Пили ручні, полотна для стрічкових пил, полотна для циркулярних пил (у тому числі полотна для пил поздовжнього різання або для прорізання пазів) 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8208 

Ножі та різальні леза для машин або механічних пристосувань 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 84 

Реактори ядерні, котли, устаткування та механічні пристрої; їхні частини, крім продуктів, що належать до позицій 8403, 8404, 8406 - 8408, 8412, з 8414, 8415, 8418, 8425 - 8431, 8444 00 - 8447, з 8448, 8452, 8456 - 8466, 8469 00 - 8470, 8472, 8480, 8484, 8487, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У згаданих вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8403 

Котли центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8404 

Допоміжне устаткування для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрівачі, сажовибірники, газові рекуператори), конденсатори для пароводяних або інших парових силових установок 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8406 

Турбіни на водяній парі й турбіни парові інші 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8407 

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з обертовим або зворотно-поступальним рухом поршня 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8408 

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі із займанням від стиснення (дизелі або напівдизелі) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8412 

Двигуни та силові установки інші 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8414 

Повітряні компресори 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8415 

Установки для кондиціювання повітря, обладнані вентилятором з двигуном і приладами для зміни температури та вологості повітря, у тому числі кондиціонери, у яких вологість не може регулюватись окремо 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;
- складання та монтажу блоків;
- заправки хладоагенту;
- регулювання та контролю параметрів 

8418 

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне устаткування електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціювання повітря товарної позиції 8415 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8425 - 8428 

Машини, устаткування та пристрої підйомні, навантажувальні або розвантажувальні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8429 

Бульдозери з неповоротним і поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноковшеві навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні катки, самохідні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8431 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8430 

Машини та механізми інші для переміщення, планування, профілювання, розроблення, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалини або руд; устаткування для забивання та витягання паль; снігоочисники плугові та роторні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8431 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8431 

Частини, призначені виключно або в основному для устаткування товарних позицій 8425 - 8430 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8444 00 - 8447 

Машини для текстильної промисловості 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8448 

Допоміжне устаткування для машин позицій 8444 00 - 8447 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8452 

Машини швацькі, крім машин для зшивання книжкових блоків товарної позиції 8440; меблі, основи та футляри, призначені спеціально для швацьких машин; голки для швацьких машин 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8456 - 8466 

Машини й устаткування позицій 8456 - 8466; частини та приладдя, призначені виключно або в основному для машин й устаткування позицій 8456 - 8465 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8469 00 - 8470 

Машини й апарати позицій 8469 00 - 8470 (друкарські машинки, калькулятори тощо) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8472 

Устаткування конторське (наприклад, гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати, машини адресувальні, автоматичні пристрої для видачі банкнотів, машини для сортування, підрахування або упакування монет, машинки для заточування олівців, перфораційні машини або машини для скріплення скобами) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8480 

Опоки для металоливарного виробництва; ливарні піддони; моделі ливарні; форми для виливання металів (крім виливниць), карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8484 

Прокладки й аналогічні сполучні елементи з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом або такі, що складаються з двох чи більше шарів металу; набори або комплекти прокладок й аналогічних сполучних елементів, різних за складом, упаковані в пакети, конверти або аналогічну упаковку; механічні ущільнення 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8487 

Частини устаткування, що не мають електричних з'єднань, ізоляторів, контактів, котушок або інших електричних деталей, в іншому місці цієї групи не поіменовані або не включені 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 85 

Електричні машини й устаткування, їхні частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису та відтворення телевізійного зображення й звуку, їхні частини та приладдя, крім товарів, що належать до позицій 8501, 8502, 8507, 8508, 8516 50 000, з 8517, з 8518, 8519, 8521, з 8523, 8525 - 8528, 8535 - 8537, 8542, 8544, 8545, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 10 % ціни кінцевої продукції 

8501 

Двигуни й генератори електричні (крім електрогенераторних установок) 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8503 00 можуть використовуватися лише до суми в межах 10 % ціни кінцевої продукції 

8502 

Електрогенераторні установки й електричні обертальні перетворювачі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позицій 8501 або 8503 00 можуть використовуватися за умови, що їхня сукупна вартість не перевищує 10 % ціни кінцевої продукції 

8507 

Акумулятори електричні, у тому числі сепаратори для них, прямокутної (зокрема квадратної) або іншої форми 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Проте вартість використовуваних матеріалів тієї самої позиції, що й готовий продукт, не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8508 

Пилососи 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;
- складання та монтажу блоків;
- регулювання та контролю параметрів 

8516 50 000 

Печі мікрохвильові 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;
- складання та монтажу блоків;
- регулювання та контролю параметрів 

з 8517 

Апаратура передавальна або приймальна для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8518 

Мікрофони та підставки для них; гучномовці, змонтовані або не змонтовані в корпусах; електричні підсилювачі звукової частоти; електричні звукопідсилювальні комплекти 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни продукту 

8519 

Апаратура звукозаписувальна або звуковідтворювальна 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8521 

Апаратура відеозаписувальна або відеовідтворювальна, суміщена або не суміщена з відеотюнером, крім товарів позиції 8521 90 000, для якої застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8521 90 000 

DVD-програвачі 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;
- складання та монтажу блоків;
- регулювання та контролю параметрів 

з 8523 

Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої зберігання даних, "інтелектуальні картки" та інші носії, для запису звуку або інших явищ, незаписані, крім виробів групи 37 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 8523 

Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої зберігання даних, "інтелектуальні картки" та інші носії для запису звуку або інших явищ, записані, у тому числі матриці й майстер-диски для виготовлення дисків, крім виробів групи 37 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах незаписані матеріали позиції 8523 можуть використовуватися лише в розмірі, що не перевищує 10 % ціни кінцевої продукції 

8525 

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входить або не входить приймальна, звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8526 

Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та радіоапаратура дистанційного керування 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8527 

Апаратура приймальня для радіомовлення, суміщена або не суміщена в одному корпусі зі звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або годинником 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8529 можуть використовуватися лише в розмірі, що не перевищує 10 % ціни кінцевої продукції 

8528 

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; апаратура приймальна для телевізійного зв'язку, до складу якої входить або не входить широкомовний радіоприймач або апаратура, що записує або відтворює звук чи зображення 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:
- виготовлення шасі (заготовки радіоелементів, SMD-монтажу, установки всіх радіоелементів на друковані плати, паяння, діагностики, регулювання, контролю);
- виготовлення корпусних деталей (виливання під тиском, фарбування й армування корпусних деталей телевізора);
- фінішного складання та регулювання (складання, монтажу, регулювання, контролю, комплексу випробувань (регламентів) кінцевої продукції) 

з 8528 

Монітори рідкокристалічні 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій за умови виконання таких технологічних операцій:
- виготовлення корпуса, виготовлення елементів електропроводки;
- складання та монтажу блоків;
- регулювання та контролю параметрів 

8535, 8536 

Апаратура електрична для комутації або захисту електричних ланцюгів або для під'єднання до електричних ланцюгів або в електричних ланцюгах 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8538 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8537 

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити й основа для електричної апаратури інші, обладнані двома чи більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536 для управління або розподілу електричного струму, зокрема ті, що включають прилади або пристрої групи 90 та цифрові апарати управління, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позиції 8538 можуть використовуватися лише до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8542 

Схеми електронні інтегральні 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали позицій 8541 або 8542 можуть використовуватися за умови, що сумарна вартість не перевищує 5 % ціни кінцевої продукції 

8544 

Проводи ізольовані (у тому числі емальовані або анодовані), кабелі (у тому числі коаксіальні кабелі) та інші ізольовані електричні провідники зі з'єднувальними пристроями чи без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, знаходяться вони чи ні в зборі з електропровідниками або з'єднувальними пристроями 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8545 

Електроди вугільні, вугільні щітки, вугілля для ламп або батарейок і вироби з графіту або інших видів вуглецю з металом чи без металу, інші, що застосовуються в електротехніці 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8601 - 8607 

Залізничні локомотиви, залізничні й трамвайні вагони та інший рухомий склад і його частини 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8608 00 

Шляхове обладнання та пристрої для залізничних і трамвайних колій; механічне (у тому числі електромеханічне) сигнальне устаткування, пристрої забезпечення безпеки або управління рухом на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах, внутрішніх водних шляхах, паркувальних спорудах, портах або аеродромах; частини згаданих пристроїв та устаткування 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції. У зазначених вище межах матеріали, що класифікуються в тій самій позиції, що й продукт, можуть використовуватися до суми в межах 5 % ціни кінцевої продукції 

8609 00 

Контейнери (у тому числі ємності для перевезення рідин або газів), спеціально призначені й обладнані для перевезення одним або кількома видами транспорту 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з групи 87 

Засоби наземного транспорту крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їхні частини та приладдя, крім товарів позицій 8702 - 8704, для яких застосовувані правила викладено далі 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

8702 - 8704 

Автомобілі легкові та моторні транспортні засоби, призначені для перевезення людей, у тому числі вантажопасажирські автомобілі-фургони і перегонові автомобілі; моторні транспортні засоби для перевезення вантажів 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваних вузлів і деталей не повинна перевищувати 50 % ціни готової продукції, а також за умови виконання технологічних операцій:
- виготовлення та фарбування кузова (кабіни);
- установлення та закріплення двигуна, підключення до двигуна механізмів управління;
- установлення радіаторів і підключення систем охолодження;
- кріплення амортизаторів, підключення трансмісії;
- установлення передньої підвіски та півосей, установлення задньої підвіски;
- з'єднання рульового управління з маточинами передніх коліс;
- установлення коліс і регулювання затягування підшипників передньої маточини, установлення котушки запалювання;
- заправлення та прокачування гідросистеми рульового управління, гальмівної системи, гідрозчеплення;
- установлення та підключення фар, передніх і задніх сигнальних ліхтарів;
- установлення глушника та секцій вихлопного трубопроводу;
- установлення паливного бака та підключення паливоводу;
- установлення генератора та регулювання натягнення приводного паса;
- установлення та підключення акумулятора з перевіркою роботи бортових електричних ланцюгів;
- діагностування та регулювання двигуна;
- перевірки ефективності гальмівної системи;
- консервації місць, які швидко пошкоджуються;
- усунення дефектів після складання;
- нанесення ідентифікаційного номера на табличку й автомобіль;
- обкатки автомобіля.
У зазначених вище технологічних і виробничих операціях для товарів позиції 8704 замість виготовлення та фарбування кузова (кабіни) допускається виконання операцій з виготовлення рами з підвіскою та мостами 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів позиції 8803 не повинна перевищувати 5 % ціни кінцевої продукції 

8804 00 000 

Парашути (у тому числі керовані парашути й параплани) і ротошути; їхні частини та приладдя: 

  

- ротошути; 

Виготовлення з матеріалів будь-якої позиції, зокрема з інших матеріалів позиції 8804 00 000. 

- інші 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 8804 00 000 не повинна перевищувати 5 % ціни кінцевої продукції 

8805 

Стартове устаткування для літальних апаратів; палубні гальмівні або аналогічні пристрої; наземні тренажери для льотного складу; їхні частини 

Виготовлення, під час якого вартість використовуваних матеріалів позиції 8805 не повинна перевищувати 5 % ціни кінцевої продукції 

Група 89 

Судна, човни та плавучі конструкції 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте корпуси суден позиції 8906 00 використовуватися не можуть 

Група 90 

Інструменти й апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, вимірювальні, контрольні, прецизійні, медичні або хірургічні; їхні частини та приладдя 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 91 

Годинники всіх видів та їхні частини 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 92 

Інструменти музичні; їхні частини та приладдя 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

Група 93 

Зброя та боєприпаси; їхні частини та приладдя 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9401 

Меблі для сидіння (крім зазначених у товарній позиції 9402), що трансформуються або не трансформуються в ліжка, та їхні частині 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9403 

Меблі інші та їхні частини 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9405 

Лампи й освітлювальне устаткування, у тому числі прожектори, лампи вузькоспрямованого світла, фари та їхні частини, в іншому місці не поіменовані або не включені; світлові вивіски, світлові таблички з ім'ям або назвою, або адресою й аналогічні вироби, що мають вбудоване джерело світла, та їхні частини, в іншому місці не поіменовані або не включені 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9406 00 

Збірні будівельні конструкції 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 9503 00 

Іграшки інші; моделі в зменшеному розмірі ("у масштабі") й аналогічні моделі для розваг, діючі або недіючі; головоломки всіх видів 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту, вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

з 9601,
з 9602 00 000 

Вироби з матеріалів для різьблення тваринного, рослинного або мінерального походження 

Виготовлення з оброблених матеріалів для різьблення тих самих позицій 

з 9603 

Щітки (за винятком щіток для підлоги та мітел зі зв'язаних пучків, насаджені або не насаджені на рукоятку); щітки ручні механічні без двигунів для прибирання підлоги; подушечки та валики малярні для фарби 

Виготовлення, під час якого вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9605 00 000 

Набори дорожні, використовувані для особистої гігієни, шиття або для чищення одягу чи взуття 

Кожний виріб, що входить в набір, повинен задовольняти вимогу, яка застосовувалася б до нього, якби він не входив у комплект. Проте вироби без походження можуть входити до складу набору за умови, що їхня загальна вартість не перевищує 15 % ціни кінцевої продукції 

9606 

Ґудзики, кнопки, застібки-клямки, форми для ґудзиків та інші частини цих виробів; заготовки для ґудзиків 

Виготовлення, під час якого всі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Вартість усіх використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 

9608 

Ручки кулькові; ручки та маркери з наконечником з фетру або інших пористих матеріалів; авторучки чорнильні, стилографи та ручки інші; пера копіювальні; олівці з виштовхуваним або ковзним стрижнем; тримачі для пер; тримачі для олівців й аналогічні тримачі; частини (у тому числі ковпачки та затискачі) виробів, перерахованих вище, крім виробів товарної позиції 9609 

Виготовлення з матеріалів, що належать до позиції, відмінної від позиції виробу. Проте пера та наконечники для пер можуть використовуватись, як й інші матеріали тієї самої позиції, що й продукт, який може використовуватися у свою чергу тільки за умови, що його вартість не перевищує 5 % ціни кінцевої продукції 

з 9614 00 900 

Люльки курильні та чашоподібні частини 

Виготовлення з грубих заготовок люльок 

Додаток 2
до Правил визначення країни походження товарів 

 

 

Форма СТ-1

1. Вантажовідправник (експортер) (найменування й адреса) 

4. N _______

Сертифікат
про походження товару
форма СТ-1 
 

2. Вантажоодержувач (імпортер) (найменування й адреса) 

Виданий у
_______________________________________
                             (найменування країни)

Для надання в
_______________________________________
                              (найменування країни)  

3. Засоби транспорту й маршрут проходження (наскільки це відомо)
 

5. Для службових позначок 

6. N 

7. Кількість місць і вид упаковки 

8. Опис товару 

9. Критерій походження 

10. Кількість товару 

11. Номер і дата рахунка-фактури 

  

  

  

  

  

  

12. Засвідчення

Цим засвідчується, що декларація заявника
відповідає дійсності
 
 
 
 
 

...............................................................................
.................

Підпис                 Дата                    Печатка 

13. Декларація заявника

Той, що підписався нижче, заявляє, що наведені
вище відомості відповідають дійсності: що всі
товари цілком вироблено або піддано достатній
переробці в
__________________________________________
                                 (найменування країни)
і що вони відповідають вимогам походження,
установленим стосовно таких товарів

.................................................................................
.................

Підпис                      Дата                        Печатка 

             

 

Додаток 3
до Правил визначення країни походження товарів 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ЛИСТ СЕРТИФІКАТА N ________
про походження товару форма СТ-1 

6. N 

7. Кількість місць і вид упаковки 

8. Опис товару 

9. Критерій походження 

10. Кількість товару 

11. Номер і дата рахунка-фактури 

  

  

  

  

  

  

12. Засвідчення

Цим засвідчується, що
декларація заявника відповідає дійсності
 
 
 
 
 

............................................................................

Підпис                    Дата                    Печатка 

13. Декларація заявника

Той, що підписався нижче, заявляє, що наведені
вище відомості відповідають дійсності: що всі
товари цілком вироблено або піддано достатній
переробці в
__________________________________________
                                   (найменування країни)
і що вони відповідають вимогам походження, установленим стосовно таких товарів 

.....................................................................................

Підпис                          Дата                        Печатка 

             
До списку