Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Щодо охорони географічних зазначень ЄС

Відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) Україна зобов’язалася охороняти понад 3 тисяч географічних зазначень, які походять з території Європейського Союзу.

Згідно із Угодою географічні зазначення охороняються від:

a) будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання назви, що охороняється, для подібних продуктів, які не відповідають специфікації продукту під назвою, що охороняється, або коли таке використання зловживає репутацією географічного зазначення;

b) будь-якого неправомірного використання, імітування або втілення, навіть якщо зазначається справжнє походження продукту або якщо назва, що охороняється, перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо;

c) будь-якого іншого хибного або оманливого зазначення щодо джерела, походження, характеру або суттєвих якостей продукту на внутрішньому або зовнішньому упакуванні, рекламних матеріалах або документах, які стосуються відповідного продукту, а також упакування продукту в тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження;

d) будь-якого іншого застосування, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження продукту.

Відповідно до статті 207 Угоди сторони забезпечують охорону географічних зазначень шляхом відповідних заходів, що вживаються їхніми органами державної влади, зокрема на митному кордоні. Вони також забезпечують таку охорону на вимогу заінтересованої сторони.

Митним кодексом України (розділ ХІV) передбачена процедура сприяння захисту прав інтелектуальної власності, яка відповідає стандартам ЄС, СОТ та Всесвітньої митної організації.

Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України ДФС відповідно до своїх функцій забезпечує ведення митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності (об’єктів авторського права і суміжних прав, торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин та географічних зазначень) на підставі заяв правовласників (статті 1, 398 Митного кодексу України).

Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648 (далі – Порядок), у додатку до якого наведено форму заяви про сприяння захисту майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності.

Для забезпечення належного рівня захисту географічних зазначень ЄС ДФС має отримати заяви власників прав на географічні зазначення про сприяння захисту належних їм прав. Також, за наявності дозволу використовувати географічне зазначення мають право подати заяву до ДФС такі фізичні та юридичні особи:

- група представників виробників товарів із географічним зазначенням або представники такої групи;

- суб’єкт господарської діяльності, який має право використовувати  географічне зазначення;

- компетентний орган із проведення інспекцій для цих географічних зазначень.

Відповідно до Порядку у заяві зазначаються дані про правовласника, об’єкт права інтелектуальної власності, товар, що містить такий об’єкт, виробників, експортерів та імпортерів оригінального товару, а також, за наявності, зазначається інформація про контрафактні товари та осіб, які їх переміщують через митний кордон України.

У разі відповідності поданих заяви й матеріалів вимогам Порядку здійснюється реєстрація відповідного об’єкта у митному реєстрі.

Згідно з Порядком заява про сприяння захисту майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності подається до ДФС безкоштовно.

Перелік географічних зазначень ЄС, які охороняє Україна відповідно до Угоди, наведений у Додатках XXII-C, XXII-D до Угоди та розміщений на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності України у розділі „Державні реєстри” - „Відомості Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (КЗПТ)”.