Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Переміщення валютних цінностей

Згідно з частиною третьою статті 197 Митного кодексу України (далі – Кодекс) обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України.

З 07.02.2019 введено в дію Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції», яким встановлено:

валютні цінності – національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали (пункт 4 частини першої статті 1);

термін «банківські метали» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (частина друга статті 1);

транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (частина перша статті 8).

 

Положенням про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 3, встановлено, зокрема:

фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Відповідно до частини шостої стаття 257 Кодексу умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кодексом. Положення про митні декларації та форми цих декларацій затверджуються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення таких декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

Зокрема, абзацом шостим пункту 8 Положення про митні декларації встановлено, що декларація транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей (далі – Декларація транскордонного переміщення) використовується в таких випадках:

для декларування транскордонного переміщення фізичними особами валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро;

для письмового декларування фізичними особами платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, встановлену Кодексом для письмового декларування товарів, що переміщуються громадянами.

 

Форму бланка Декларації транскордонного переміщення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей» (далі – Постанова № 203).

Пунктом 2 Постанови № 203 установлено, що бланки Декларації транскордонного переміщення можуть, у тому числі, виготовлятися фізичними особами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4 (210 х 296 міліметрів) за формою, затвердженою цією постановою.

 

Згідно з порядком заповнення Декларації транскордонного переміщення, зазначеним на зворотному боці бланка декларації, разом із заповненою декларацією для митного контролю та митного оформлення товарів громадянином або уповноваженою особою подаються такі документи:

документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи;

документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку, визначені у пункті 18 постанови Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5 «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», згідно з яким, фізичні особи – резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, на підставі документів, що підтверджують:

зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро;

придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами – резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках. 


Додаткові матеріали

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 203 „Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей”

Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 3 „Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей”

постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5 „Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті” (зі змінами)