Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Що таке культурні цінности та як їх ввезти в Україну?

     культурнi цiнностi - об'єкти матерiальної та духовної культури, що мають художнє, iсторичне, етнографiчне та наукове значення i пiдлягають збереженню, вiдтворенню та охоронi вiдповiдно до законодавства України, а саме:

 • оригiнальнi художнi твори живопису, графiки та скульптури, художнi композицiї та монтажi з будь-яких матерiалiв, твори декоративно-прикладного i традицiйного народного мистецтва;
 • предмети, пов'язанi з iсторичними подiями, розвитком суспiльства та держави, iсторiєю, науки i культури, а також такi, що стосуються життя та дiяльностi видатних дiячiв держави, полiтичних партiй, громадських i релiгiйних органiзацiй, науки, культури та мистецтва;
 • предмети музейного значення, знайденi пiд час археологiчних розкопок;
 • складовi частини та фрагменти архiтектурних, iсторичних, художнiх пам'яток i пам'яток монументального мистецтва;
 • старовиннi книги та iншi видання, що становлять iсторичну, художню, наукову та лiтературну цiннiсть, окремо чи в колекцiї;
 • манускрипти та iнкунабули, стародруки, архiвнi документи, включаючи кiно-, фото- i фонодокументи, окремо чи в колекцiї;
 • унiкальнi та рiдкiснi музичнi iнструменти;
 • рiзноманiтнi види зброї, що має художню, iсторичну, етнографiчну та наукову цiннiсть;
 • рiдкiснi поштовi марки, iншi фiлателiстичнi матерiали, окремо чи в колекцiї;
 • рiдкiснi монети, ордени, медалi, печатки та iншi предмети колекцiонування;
 • зоологiчнi колекцiї, що становлять наукову, культурно-освiтню, навчально-виховну або естетичну цiннiсть;
 • рiдкiснi колекцiї та зразки флори i фауни, мiнералогiї, анатомiї та палеонтологiї;

     родиннi цiнностi - культурнi цiнностi, що мають характер особистих або родинних предметiв;

     колекцiя культурних цiнностей - однорiднi або пiдiбранi за певними ознаками рiзнорiднi предмети, якi, незалежно вiд культурної цiнностi кожного з них, зiбранi разом становлять художню, iсторичну, етнографiчну чи наукову цiннiсть;

(Закон України вiд 21.09.99 № 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей")

 

Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається свідоцтво на право їх ввезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

За більш детальною інформація звертайтесь до Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України.

(Закон України від 21.09.99 N 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей")