Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Ввезення культурних цінностей

Культурнi цiнностi – об’єкти матерiальної та духовної культури, що мають художнє, iсторичне, етнографiчне та наукове значення i пiдлягають збереженню, вiдтворенню та охоронi вiдповiдно до законодавства України, а саме:

- оригiнальнi художнi твори живопису, графiки та скульптури, художнi композицiї та монтажi з будь-яких матерiалiв, твори декоративно-прикладного i традицiйного народного мистецтва;

- предмети, пов'язанi з iсторичними подiями, розвитком суспiльства та держави, iсторiєю, науки i культури, а також такi, що стосуються життя та дiяльностi видатних дiячiв держави, полiтичних партiй, громадських i релiгiйних органiзацiй, науки, культури та мистецтва;

- предмети музейного значення, знайденi пiд час археологiчних розкопок;

- складовi частини та фрагменти архiтектурних, iсторичних, художнiх пам'яток i пам'яток монументального мистецтва;

- старовиннi книги та iншi видання, що становлять iсторичну, художню, наукову та лiтературну цiннiсть, окремо чи в колекцiї;

- манускрипти та iнкунабули, стародруки, архiвнi документи, включаючи кiно-, фото- i фонодокументи, окремо чи в колекцiї;

- унiкальнi та рiдкiснi музичнi iнструменти;

- рiзноманiтнi види зброї, що має художню, iсторичну, етнографiчну та наукову цiннiсть;

- рiдкiснi поштовi марки, iншi фiлателiстичнi матерiали, окремо чи в колекцiї;

- рiдкiснi монети, ордени, медалi, печатки та iншi предмети колекцiонування;

- зоологiчнi колекцiї, що становлять наукову, культурно-освiтню, навчально-виховну або естетичну цiннiсть;

- рiдкiснi колекцiї та зразки флори i фауни, мiнералогiї, анатомiї та палеонтологiї;

Родиннi цiнностi - культурнi цiнностi, що мають характер особистих або родинних предметiв;

Колекцiя культурних цiнностей - однорiднi або пiдiбранi за певними ознаками рiзнорiднi предмети, якi, незалежно вiд культурної цiнностi кожного з них, зiбранi разом становлять художню, iсторичну, етнографiчну чи наукову

Статтею 21 Закону України від 21.09.99 № 1068-XIV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» визначено, що культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, Міністерством юстиції України разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Під час ввезення культурних цінностей на територію України органу доходів і зборів подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності.

За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню органами доходів і зборів до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей. 

 За більш детальною інформація звертайтесь до Міністерства культури і мистецтв України.