Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 19.07.2016 № 7565/Ф/99-99-15-02-02-14

26.07.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування діяльності адвокатських об’єднань, внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), реєстрації платником податку на додану вартість та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Організаційно-правові засади здійснення адвокатської діяльності регулюються Законом України від 05 липня 2012 року № 5076-VI „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (далі – Закон № 5076).

Відповідно п. 1 ст. 15 Закону № 5076 адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

Щодо внесення в Реєстр адвокатського об’єднання

Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Отже, адвокатське об’єднання має скористатися правом на статус неприбутковості, якщо використання отриманих доходів (прибутків) таким об’єднанням здійснюється виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Слід зазначити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України нового порядку ведення Реєстру (включення або вилучення з Реєстру) відповідно до п. 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за № 267/22799 (далі – Положення).

Включення або вилучення з Реєстру неприбуткової установи та організації проводиться територіальним органом ДФС за основним місцем реєстрації платника податку (пункт 1 розділу II Положення).

За результатами розгляду заяви, установчих документів таким контролюючим органом приймається рішення щодо: внесення до Реєстру; відмови у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру; присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості.

Таким чином, рішення щодо внесення (відмову у внесенні) до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючі органи можуть винести тільки після детального вивчення установчих документів конкретного платника.

Щодо питання реєстрації неприбуткової організації платником податку на додану вартість

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180–183 розділу V Кодексу та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233.

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у п.п. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 розділу І та п. 180.1 ст. 180 розділу V Кодексу. Зокрема такою особою є юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі і неприбуткова організація.

Статтями 181–183 розділу V Кодексу визначено умови та терміни для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких здійснюється реєстрація особи як платника ПДВ. Така реєстрація може здійснюватись як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Враховуючи викладене, особа, за своїм добровільним рішенням, має право зареєструватись як платник ПДВ, шляхом подання до контролюючого органу реєстраційної заяви платника ПДВ за формою № 1-ПДВ не пізніше ніж за               20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ.

Щодо розподілу отриманих доходів (прибутків) або іх частини у вигляді гонорару, виплаченого адвокату (члену адвокатського об’єднання)

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту п. 1 ст. 30 Закону № 5076.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Отже адвокатське об’єднання, у яких дохід або їх частина розподіляється серед засновників (учасників), членів такого об’єднання, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, не можуть набувати статусу неприбуткової організації.

До списку