Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 08.11.2016 №11794/Т/99-99-13-01-02-14

03.01.2017

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розглянула Ваше звернення щодо питань визначення доходу фізичної особи – підприємця, який працює за договором комісії як комітент, і в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до вимог п. 52.3 ст. 52 Кодексу податкова консультація надається платнику податків з урахуванням фактичних обставин  здійснюваних операцій, вказаних у зверненні платника податків.

Так, у зверненні зазначено, що Ви як фізична особа – підприємець ведете господарську діяльність за договором комісії, де виступаєте комітентом. Умовами договору передбачено, що після підписання звіту комісіонера щодо реалізованого товару комісіонер перераховує комітенту кошти, отримані від покупців за реалізований товар. У свою чергу, комітент окремим платежем перераховує комісійну винагороду комісіонеру.

Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

При цьому комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії (ст. 1013 ЦКУ).

Відповідно до п.п. 292.1.1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

Враховуючи викладене, у разі отримання платником єдиного податку (комітентом) коштів за реалізовані товари за договором комісії до доходу платника включається вся сума коштів, отримана від комісіонера. При цьому датою отримання доходу платника єдиного податку (комітента) буде дата надходження грошових коштів від комісіонера.

Поряд з цим п. 292.4 ст. 292 Кодексу передбачено, що у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами, доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Отже, у разі отримання комісіонером винагороди за реалізовані товари за договорами комісії до доходу такого платника включається сума отриманої винагороди.

Щодо заповнення графи 3 Книги обліку доходів (далі – Книга)

Відповідно до п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп ведуть Книгу шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів, форму та Порядок ведення якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі – Порядок).

Згідно з п. 5 Порядку записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У графах 2–6 Книги щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та п.п. 2 п. 293.3 ст. 293 Кодексу, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (п. 6 Порядку).

При цьому у графі 2 Книги зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, а у графі 3 – сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати (п. 6 Порядку).

Таким чином, графа 3 Книги заповнюється у разі здійснення повернення раніше отриманих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

До списку