Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 03.12.2015 № 27896/5/99-99-19-03-02-16

10.12.2015

Про розгляд листа

 

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розглянула лист платника податку щодо періоду віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту та визначення податкового зобов’язання з ПДВ за товарами/послугами, придбаними для використання в неоподатковуваних операціях, та повідомляє.

Згідно з п. 201.4 ст. 201 ПКУ податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з п. 201.1 ст. 201 ПКУ платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в ЄРПН.

Відповідно до п. 201.7 ст. 201 ПКУ та п. 17 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 (далі - Порядок № 957), податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Таким чином, дата надходження попередньої оплати (авансу) є датою виникнення у продавця податкових зобов'язань з податку на додану вартість та підставою для виписки податкової накладної.

Відповідно до п.п. „а” п. 198.1 ст. 198 ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання платником податку товарів/послуг (п. 198.2 ст. 198 ПКУ).

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Отже, лише після реєстрації податкової накладної в ЄРПН постачальником покупець товарів/послуг має право на віднесення сум ПДВ, зазначених в податкових накладних, до складу свого податкового кредиту.

Разом з цим згідно із п. 198.5 ст. 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених п.п. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 ПКУ);

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених п.п. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 ПКУ);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

З метою застосування п. 198.5 ст. 198 ПКУ податкові зобов'язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах, придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату першої з подій (оплата чи отримання товарів/послуг, що відбулась в межах операції з придбання таких товарів/послуг.

Враховуючи викладене вище:

У прикладі №1 платник податку - покупець 28.07.2015 здійснив попередню оплату за товар в сумі 1800 грн. (ПДВ – 300 грн.), для використання в неоподатковуваних операціях, а постачальник 28.07.2015 року склав податкову накладну, яку зареєстрував в ЄРПН 05.08.2015.

У цьому випадку постачальник повинен був збільшити свої податкові зобов’язання з ПДВ на суму 300 грн. за звітний період – липень 2015 року, а покупець суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, мав право включити до складу податкового кредиту, починаючи зі звітного періоду – липень 2015 року, але не пізніше ніж 365 календарних днів з дати її складення (28.07.2015).

Разом з цим покупець, керуючись п. 198.5 ст. 198 ПКУ, не пізніше останнього дня липня 2015 року зобов'язаний був нарахувати за такими операціями податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за придбаними товарами, які призначені для їх використання в неоподатковуваних операціях, оскільки перша подія (оплата товарів) відбулася в липні 2015 року.

 

У прикладі № 2 платник податку - покупець протягом липня 2015 року отримував послугу, яка використовувалась в неоподатковуваних операціях. Податкова накладна, яка складена 31.07.2015, на суму наданих послуг 6000 грн. (ПДВ – 1000 грн.) була зареєстрована в ЄРПН 06.08.2015. Платник податку – покупець 20.08.2015 оплатив отримані послуги у сумі 6000 гривень.

У цьому випадку постачальник повинен був збільшити свої податкові зобов’язання з ПДВ на суму 1000 грн. за звітний період – липень 2015 року, а покупець суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, мав право включити до складу податкового кредиту, починаючи зі звітного періоду – липень 2015 року, але не пізніше ніж 365 календарних днів з дати її складення (31.07.2015).

Разом з цим отримувач послуг, керуючись п. 198.5 ст. 198 ПКУ, не пізніше останнього дня липня 2015 року зобов'язаний був нарахувати за такими операціями податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за придбаними послугами, які призначені для їх використання в неоподатковуваних операціях, оскільки перша подія (отримання послуг) операції з придбання послуг відбулася в липні 2015 року.

 

У прикладі № 3 платник податку - покупець 04.07.2015 здійснив попередню оплату в сумі 3600 грн. (ПДВ – 600 грн.) за послугу, яка буде використовуватись у неоподатковуваних операціях протягом кварталу. Платник податку – продавець 04.07.2015 склав податкову накладну, яку зареєстрував в ЄРПН 16.07.2015.

У цьому випадку постачальник повинен був збільшити свої податкові зобов’язання з ПДВ на суму 600 грн. за звітний період – липень 2015 року, а покупець суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, мав право включити до складу податкового кредиту, починаючи зі звітного періоду – липень 2015 року, але не пізніше ніж 365 календарних днів з дати її складення (04.07.2015).

Разом з цим отримувач послуг, керуючись п. 198.5 ст. 198 ПКУ, не пізніше останнього дня липня 2015 року зобов'язаний був нарахувати за такими операціями податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за придбаними послугами, які призначені для їх використання в неоподатковуваних операціях, оскільки перша подія (оплата послуг) в межах операції придбання послуг відбулася у липні 2015 року.

 Голова                                                                                                 Р.М. Насіров

До списку