Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 14.01.2016 № 517/6/99-95-42-03-15

19.01.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо оподаткування податком на прибуток сум коштів, отриманих громадською неприбутковою організацією від продажу власних об’єктів нерухомості, і повідомляє таке.

         Відповідно до п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)  громадські об'єднання можуть бути віднесені до неприбуткових організацій, якщо відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

         Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

         утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

         установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

         установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування

до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті

її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

         внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

         Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

         Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначає Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об'єднання» із змінами та доповненнями (далі - Закон № 4572).

         Відповідно до частини п’ятої ст. 1 Закону № 4572 громадське об'єднання є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. При цьому для здійснення своєї мети (цілей) має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню (п.2 частини другої ст. 21 Закону № 4572).

         Одним із принципів діяльності громадських об'єднань є відсутність майнового інтересу: члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) (частина шоста ст. 3 Закону № 4572).

         Тобто, сума коштів, отримана громадською неприбутковою організацією від продажу власних об’єктів нерухомості, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток за умови, що такі кошти спрямовуються виключно на ведення її статутної діяльності у межах Закону № 4572.

         Згідно з п.п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Кодексу, така неприбуткова організація зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

         З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку

на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

         З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток

у порядку, встановленому ст. 57 Кодексу для неприбуткових організацій – платників податку на прибуток.

         Встановлення контролюючим органом відповідно до норм Кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу. Податкові зобов'язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця,
в якому вчинено таке порушення (п.п. 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Разом з цим зауважимо, що дані, зазначені у Вашому листі, є недостатніми для надання висновку щодо сплати податку на прибуток від операції з продажу об’єкту нерухомості громадською організацією, податкова індивідуальна консультація за такою операцією може бути надана за результатами детального вивчення умов її здійснення та первинних документів, оформленням яких вона супроводжувалась.

 

Перший заступник Голови                                                                   С.В. Білан

До списку