Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 12.01.2016 № 353/6/99-99-19-03-02-15

19.01.2016

Про розгляд звернення

 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі в державну власність майна (у тому числі цілісного майнового комплексу), яке перебуває на балансі одного платника податку і передається на баланс іншого платника податку, та складання і реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) за такою операцією та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Для застосування норми підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 ПКУ необхідне одночасне виконання таких вимог:

  передаватись повинен об’єкт будь-якої форми власності;

  передача повинна здійснюватися на безоплатній основі;

  операція повинна здійснюватися між двома платниками ПДВ або між двома юридичними особами;

  передача повинна відбуватися виключно у державну чи комунальну власність;

  операція повинна здійснюватися на підставі прийнятого відповідного рішення уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

У разі недотримання платником податку зазначених  вище вимог, операції з безоплатної передачі в державну власність майна (у тому числі цілісного майнового комплексу), яке перебуває на балансі одного платника податку і передається на баланс іншого платника податку, оподатковуються податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Для цілей оподаткування ПДВ пунктом 188.1 статті 188 ПКУ передбачено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком: товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; газу, який постачається для потреб населення.

Щодо складання податкової накладної при здійсненні операції з безоплатного постачання товарів/необоротних активів повідомляємо, що податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця (пункт 201.4 статті 201 ПКУ).

У разі якщо база оподаткування визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ виходячи із ціни придбання товарів/послуг, собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів, тобто ціна придбання/собівартість/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні:

одну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання,

іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/собівартості/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною.

У податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка (15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання).

Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

Згідно з пунктом 11 розділу XX ПКУ з 1 лютого 2015 року реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній / розрахунку коригування.

Щодо порядку оподаткування податком на прибуток підприємств операції з безоплатної передачі майна.

Статтею 134 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є, зокрема, прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Питання регулювання  методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (пункт 2 статті 6 Закону України  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Отже, з питання правильності відображення у бухгалтерському обліку операцій з безоплатної  передачі майна платнику податку доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Водночас зазначаємо, що методика відображення в бухгалтерському обліку активів та операцій, які мають особливий характер, зумовлений правовим статусом державного і комунального майна та законодавчим регулюванням діяльності суб'єктів державного, комунального секторів економіки й управління об'єктами державної власності, визначена в  Положенні про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006  № 1213 „Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за № 1363/13272.

  

Голова

Р.М. Насіров

До списку