Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 19.01.2016 № 919/6/99-99-19-03-02-15

21.01.2016

Про розгляд звернення

 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку складання первинних документів і оподаткування податком на додану вартість операцій з передачі майна в оренду та надання послуг із оренди майна за договором оренди та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), у межах компетенції повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).

У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ (пункт 5.2 статті 5 ПКУ).

Крім того, будь-які питання щодо оподаткування регулюються ПКУ і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до ПКУ та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства (пункт 7.3 статті 7 ПКУ).

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг, відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Підпунктом 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 ПКУ визначено, що операції з передачі майна у схов (відповідальне зберігання), у концесію, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Таким чином, операція з передачі майна в оренду не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 ПКУ.

Водночас надання послуг із оренди майна за договором оренди є операцією з постачання послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується за ставкою 20 відсотків.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку − дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої − дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів − дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг − дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з пунктом 201.4 статті 201 ПКУ податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Отже, при здійсненні платником податку операції з постачання послуг із оренди майна за договором оренди, податкова накладна за такою операцією складається або на дату отримання коштів у рахунок оплати їх вартості або на дату складання акта приймання-передачі наданих послуг, залежно від події, яка настане раніше. При цьому податкова накладна, складена за такою операцією, підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Щодо первинних документів слід зазначити, що відповідно до пункту 1  статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» факти здійснення господарських операцій фіксуються у первинних документах. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо − безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Таким чином, підтверджуючим первинним документом факту здійснення платником податку операції з передачі майна в оренду, яка відповідно до підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування, є акт приймання-передачі майна в оренду.

При цьому первинними документами, що підтверджують факт здійснення платником податку операції з постачання послуг із оренди майна за договором оренди, можуть бути:

акт приймання-передачі послуг із оренди майна за відповідним договором оренди, який підтверджує факт надання таких послуг;

платіжний документ, що підтверджує оплату за послуги із оренди майна.

 

 Голова

Р.М. Насіров

 

До списку