Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 27.01.2016 №1558/6/99-99-19-02-02-15

03.02.2016

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток та подання декларацій з податку на прибуток підприємствами, що припиняються шляхом злиття, і повідомляє.

Враховуючи внесені Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909) зміни, щомісячні авансові внески з податку на прибуток з 1 січня 2016 року не сплачуються.

Водночас платники податку на прибуток сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

При цьому ст. 25 Закону № 909 положення підпунктів 137.4, 137.5 ст. 137 Кодексу викладено у новій редакції.

Так, відповідно до нової редакції п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Водночас п. 137.5 ст. 137 Кодексу для окремих категорій платників податку встановлено річний податковий (звітний) період, а саме:

платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

виробників сільськогосподарської продукції;

платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

Повідомляємо, що з 1 грудня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (далі – Декларація № 897). З огляду на зазначене, подання податкової звітності з податку на прибуток за результатами діяльності за 2015 рік здійснюється за новою формою декларації.

Щодо складання декларації з податку на прибуток підприємствами, що припиняються у процесі реорганізації, якщо передавальний акт датовано 30.11.2015

Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення визначений ст. 107 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ).

Відповідно до ст. 83 Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-VI «Про акціонерні товариства» злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. 

Згідно з п. 2 ст. 107 ЦКУ після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення), який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Підпунктом 137.4.3 п. 137.4 ст. 137 Кодексу встановлено, якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком вважається період, на який припадає дата ліквідації.

Таким чином, у разі подання підприємствами декларацій з податку на прибуток підприємств за 2015 рік та ліквідаційного балансу щомісячні авансові внески, сплачені у 2015 році, у тому числі у грудні, місяці, враховуються у зменшення податкових зобов’язань у деклараціях за 2015 рік.

Отже, підприємства, що припиняються у процесі реорганізації, повинні скласти податкові декларації з податку на прибуток за 2015 рік. При цьому останнім періодом для сплати щомісячних авансових внесків є грудень 2015 року.

Крім того, такі підприємства повинні самостійно здійснити розрахунки з бюджетом.

Щодо розрахунку та сплати щомісячних авансових внесків «…» як новоутвореної юридичної особи - правонаступника

Відповідно до п.п. 137.4.2 п. 137.4 ст. 137 Кодексу у разі, коли особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) року, податковий (звітний) рік розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) року.

Отже, «…» як новоутворена юридична особа має подати податкову декларацію з податку на прибуток за 2015 рік за період з 01.12.2015 по 31.12.2015. Податкова декларація подаватиметься не пізніше 29 лютого 2016 року.

Щодо включення «…» як правонаступника в першу декларацію з податку на прибуток за 2015 рік від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток

Фінансовий результат до оподаткування платника податку - правонаступника не зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта, оскільки норми Кодексу в редакції, чинній з 01.01.2015, не передбачають перехідних положень, що надають право платникам при реорганізації здійснювати врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємством, яке приєднало іншого збиткового платника податку,  його податкових збитків.

До списку