Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 20.01.2016 №954/6/99-99-19-02-02-15

27.01.2016

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування дивідендів, що виплачуються юридичній особі – резиденту Кіпру, і повідомляє.

Відповідно до положень п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Згідно з положеннями п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Для цілей цього пункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміються, зокрема, дивіденди, які сплачуються резидентом.

Відповідно до п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що  ведуться  в  національній  валюті),  утримують  податок  з  таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі
15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 – 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі – Конвенція) підписана 8 листопада
2012 року, ратифікована Верховною Радою України 4 липня 2013 року, набрала чинності 07 серпня 2013 року. Згідно з положеннями ст. 26 Конвенції її положення застосовуються у двосторонніх українсько-кіпрських відносинах з 1 січня 2014 року.

Відповідно до положень п.п. «а» п. 2 ст. 10 Конвенції ставка податку, що стягується Україною з доходу у вигляді дивідендів, визначення яких наведене у п. З ст. 10 Конвенції, які сплачуються українською компанією, знижується до 5 відсотків за умови, якщо особа – фактичний власник цих дивідендів є резидентом Кіпру та володіє прямо щонайменше 20 відсотками капіталу української компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував у придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро.

Як зазначено у листі, резидент Кіпру придбав 30 відсотків корпоративних прав українського товариства.

Таким чином, якщо резидент Кіпру володіє прямо 30 відсотками корпоративних прав товариства України, дивіденди, що виплачуються на його користь як фактичному власнику таких дивідендів (бенефіціару), оподатковуються за ставкою 5 відс. відповідно до п.п. «а» п. 2 ст. 10 Конвенції.

Щодо сплати дивідендів на рахунок нерезидента в Україні.

Пунктом 4 ст. 10 Конвенції встановлене обмеження щодо застосування пониженої ставки при виплаті дивідендів нерезиденту через його постійне представництво, яке розташоване в Україні.

Так, положення пунктів 1 і 2 ст. 10 Конвенції не застосовуються, якщо особа – фактичний власник дивідендів, яка є резидентом Договірної Держави, здійснює підприємницьку діяльність в іншій Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, через розташоване в ній постійне представництво, і холдинг, стосовно якого сплачуються дивіденди, справді пов'язаний з таким постійним представництвом. У такому випадку застосовуються положення ст. 7 цієї Конвенції.

Таким чином, понижена ставка відповідно до п. 2 ст. 10 Конвенції при виплаті дивідендів може застосовуватись у разі виплат доходу, якщо отримувачем є безпосередньо бенефіціар.

До списку