Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 26.01.2016 № 1393/6/99-99-19-03-02-15

02.02.2016

Про надання відповіді

 Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, що придбаваються під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги (далі – МТД), та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, товариство є виконавцем проекту МТД, який реалізується відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року (далі – Угода).

    Відповідно до пункту (а) статті 1 Угоди товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв'язку з програмами допомоги Сполучених Штатів Америки, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією.

Щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках проектів МТД

Статтею 3 Кодексу визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках проектів МТД, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (далі – Порядок).

Пунктом 23 Порядку визначено, що кожен з виконавців проекту в інформаційному підтвердженні придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі (за формою згідно з додатком 8 до Порядку) вказує реквізити контрагентів – постачальників (найменування, код, адресу) та обсяг придбання товарів/послуг із застосуванням пільгового режиму.

         Отже, операції з постачання товарів/послуг у рамках проекту МТД та в межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються виконавцями проектів МТД за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ.

            Якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника - платника ПДВ (далі - Постачальник), то в договорі на таке постачання ціна таких товарів/послуг має бути вказана „Без ПДВ”. Постачальник при постачанні таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів/послуг, яка підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН). У розділі III та графі 11 такої накладної робить помітку „Без ПДВ”, а також вказує підставу для звільнення таких операцій від оподаткування ПДВ.

         При придбанні виконавцем проекту МТД у Постачальника  товарів/послуг у рамках таких проектів ціна товарів/послуг визначається без ПДВ, тому Постачальник за такими операціями податкові зобов’язання не визначає і до бюджету не сплачує.

         Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 Кодексу, підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу та пунктом 197.11 статті 197 Кодексу).

         Таким чином, якщо Постачальник придбає у платника податку товари/послуги для використання у звільнених від оподаткування ПДВ операціях, зокрема для подальшого постачання у рамках виконання проекту МТД, то такий Постачальник включає суму ПДВ, сплачену постачальнику таких товарів/послуг, до складу податкового кредиту та зобов’язаний визначити на підставі пункту 198.5 статті 198 Кодексу податкові зобов’язання виходячи з ціни придбання таких товарів/послуг, а також скласти податкову накладну та зареєструвати її у ЄРПН.

         Водночас інформуємо, що відповідно до абзацу п'ятого пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, та абзацу п'ятого   пункту 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246, якщо суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів або придбанням за плату запасів не відшкодовуються підприємству, то зазначені суми включаються до первісної вартості таких основних засобів або запасів.

         Також повідомляємо, що листом ДФС від 07.08.2015 за № 29168/7/99-99-19-03-02-17 „Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року” надано роз'яснення щодо окремих особливостей складання податкової звітності за звітні періоди, починаючи з липня 2015 року, листом від 09.07.2015 № 24876/7/99-99-19-03-02-17 - щодо порядку формування податкового кредиту у разі придбання товарів/послуг та необоротних активів, які призначаються для використання в операціях, які звільняються від оподаткування. Вказані листи, розміщені на офіційному веб-порталі ДФС, підприємство може використовувати у своїй роботі.

         Разом з тим зазначаємо, що ні положеннями Угоди, ні положеннями Порядку, ні Кодексом не передбачено можливості відшкодування за рахунок коштів бюджету сум ПДВ, сплачених у складі вартості придбаних товарів/ послуг, що використовуються для виконання в Україні проектів МТД згідно з Угодою.

 

Голова

  Р.М. Насіров

 

До списку