Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 10.02.2016 № 2643/6/99-99-19-03-02-15

15.02.2016

Про розгляд листа

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ розрахунків коригування на зменшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, а також щодо відповідальності за порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) таких розрахунків коригування та, керуючись статтею 52  Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Щодо порядку відображення в податковій звітності з ПДВ розрахунку коригування на зменшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Згідно з підпунктом 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 ПКУ, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Отже, у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг:

постачальник має право зменшити податкові зобов’язання на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН отримувачем протягом       15-денного терміну, у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено (у тому числі і у випадку, коли розрахунок коригування складено у одному податковому періоді, а зареєстровано у ЄРПН в іншому податковому періоді). Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН;

покупець повинен зменшити податковий кредит в податковій декларації з ПДВ за податковий період, на який припадає дата складення розрахунку коригування, та зареєструвати його в ЄРПН у встановлені терміни.

Якщо розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг не зареєстрований покупцем в ЄРПН протягом 180 календарних днів, то податкові зобов’язання постачальника не можуть бути зменшені, але покупець зобов’язаний зменшити податковий кредит за відповідний (податковий) період, в якому здійснюється зміна суми компенсації вартості товарів/послуг.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Кодексу у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Щодо дати отримання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, яка зазначається в графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ

Згідно з підпунктом 9 пункту 3 та підпунктом 5 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 (далі – Порядок № 966), подання додатка 1 до податкової декларації з ПДВ „Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)” (далі - додаток 1 до декларації) є обов'язковим при заповненні рядків 8.1 - 8.2.3, 8.4 - 8.4.2, 16.1 - 16.1.6 податкової декларації з ПДВ.

Відповідно до форми додатка 1 до декларації у разі коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту згідно зі статтею 192 Кодексу у графі 7 таблиць 1, 2, 3 зазначається дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

У разі зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця) розрахунок коригування, складений таким постачальником до податкової накладної, яка видана їх отримувачу    (покупцю) – платникові податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем).

З метою отримання продавцем зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в ЄРПН та отриманим продавцем (пункт 201.10 статті 201 Кодексу). Таким чином, дата реєстрації розрахунку коригування відповідає даті отримання його продавцем.

Отже, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання розрахунку коригування продавцем.

Щодо відповідальності за порушення терміну реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування на зменшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг.

Пунктом 201.10 статті 201 Кодексу встановлено, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з Кодексом.

Відповідальність платників податку за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН встановлено статтею 1201 Кодексу.

Відповідно до пункту 1201.1 статті 1201 Кодексу таке порушення тягне за собою накладення на платників ПДВ, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної, що підлягає наданню покупцю - платнику податку на додану вартість, та розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення на платників податку, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування (пункт 1201.2 статті 1201 Кодексу).

Згідно з пунктом 35 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу норми пункту 1201.1 статті 1201 Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 1 жовтня 2015 року.

Таким чином, якщо розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, складений після 01.10.2015 постачальником таких товарів/послуг та надісланий для реєстрації їх отримувачу, зареєстровано в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації або не зареєстровано в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати його складання, то штрафні санкції, визначені статтею 1201 Кодексу,  застосовуються до  платника податку – покупця товарів/послуг, на якого згідно зі статтею 192 Кодексу покладено обов’язок реєстрації такого розрахунку коригування.
 

Голова                                                                                                 Р.М. Насіров

До списку