Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 24.02.2016 №4074/6/99-99-19-03-03-15

01.03.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо надання податкової консультації стосовно практичного застосування окремих положень розділу VI “Акцизний податок” Податкового кодексу України (далі – Кодекс) і, відповідно до пункту 52.1 статті 52 Кодексу, повідомляє таке.

Підпунктом 14.1.5 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до п. 225.1 ст.225 Кодексу та пункту 2 Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1260 (далі – Порядок 1260),  суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити податок або подати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Таким чином, сума акцизного податку, що зазначатиметься у податковому векселі, розраховується за ставкою податку на готову продукцію, з урахуванням міцності готової продукції, а саме алкогольних напоїв, які класифікуються за кодом 2208 90 69 00 УКТ ЗЕД.

Для надання податкового векселя розрахунок суми акцизного податку здійснюється за ставками на готову продукцію, виходячи з обсягів готової продукції та вмісту спирту етилового неденатурованого в ньому, в тому числі коньячного дистиляту, який використовується для виробництва.

Відповідно до пункту 216.1 статті 216 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 Кодексу.

Статтями 225 та 229 Кодексу визначені особливості оподаткування деяких підакцизних товарів за умови видачі податкового векселя.

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) – простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем, зокрема до отримання з акцизного складу спирту етилового, і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу (п.п. 14.1.176 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

У пункті 31.2 статті 31 Кодексу зазначено, що строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися.

Нормами статті 225 Кодексу передбачено, що податковий вексель є забезпеченням виконання зобов’язання щодо сплати акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя. Податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк (п. 225.4 ст.225 Кодексу).

Пунктом 3 розділу IV Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 105/26550, платники акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше заповнюють розділ А Декларації акцизного податку (далі – Декларація). Суми акцизного податку за виданими податковими векселями, що зазначаються у четвертій колонці (сума акцизного податку) відповідних рядків Декларації, обчислюються за формою згідно з додатком 3 „Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)” до Декларації (далі – Додаток 3).

Відповідно до п.п. 9 п. 3 розділу V у графі 10 (сума податкового зобов’язання за векселями) Додатка 3 до Декларації вказується, зокрема, сума акцизного податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого статтею 225 Кодексу, термін оплати яких настав у звітному періоді (або фактично погашених у звітному місяці).

Враховуючи викладене вище, зобов’язання зі сплати акцизного податку виникають у векселедавця в момент подання податкового векселя до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням. При цьому суму акцизного податку за векселем платник повинен включити в Декларацію (розділ А та Додаток 3) за кодом готової продукції та за той податковий період, в якому настав термін оплати або було здійснено погашення податкового векселя.

Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя (п.225.3 ст. 225 Кодексу). Такий самий порядок сплати податку передбачений  п.п. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 „Порядок і строки сплати податку”  Кодексу.

Підпунктом 14.1.107 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що марка акцизного податку – спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Відповідно до п. 10 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від               27 грудня 2010 року №1251, продаж марок вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється на підставі:

довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

заявки-розрахунку кількості марок;

звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) – у виробника;

копії платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Форми довідок та заявки-розрахунку затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 04.02.2014 № 115, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 329/25106 „Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку” (далі – наказ №115).

У Додатку 3 та у заявці - розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, затвердженій наказом №115, виробник зазначає суму акцизного податку, розраховану на готову продукцію (тобто алкогольні напої, які класифікуються за кодом 2208 90 69 00 УКТ ЗЕД), виходячи із ставки акцизного податку, місткості тари, міцності готової продукції та кількості пляшок.

Оскільки придбання марок акцизного збору здійснюється виробниками алкогольних напоїв відповідно до власних потреб у будь-який день              90-денного терміну, на який видано вексель, то й сплата акцизного податку в рахунок погашення податкового векселя залежатиме від терміну придбання акцизних марок та їх кількості. Тому виробники алкогольних напоїв, які оформлюють податковий вексель, сплачують суму зобов'язання, зазначену у векселі, частинами при придбанні марок акцизного податку раніше гранично визначеного 90-денного терміну.

Таким чином, сума акцизного податку, яка повинна бути сплачена виробником алкогольних напоїв з метою придбання марок акцизного податку, розраховується виходячи із ставок податку на одиницю готової продукції (яка класифікується за кодом 2208 90 69 00 УКТ ЗЕД), місткості тари та міцності готової продукції (тобто сукупного вмісту спирту у такій продукції). Сума податку за податковим векселем сплачується не пізніше терміну, зазначеного у векселі (не більше 90 днів), частинами при придбанні марок акцизного податку в період дії такого векселя і вексель вважається погашеним у разі сплати податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.

 

До списку