Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 21.03.2016 № 6092/6/99-99-19-03-02-15

28.03.2016

Про розгляд звернення

 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо окремих питань, пов’язаних із зміною найменування юридичної особи, порядком подання до контролюючого органу податкової звітності в електронній формі, складання податкових накладних і реєстрації їх в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

 Щодо питання 1

 Відповідно до пункту 66.1 статті 66 ПКУ підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема:

інформація органів державної реєстрації;

документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.

У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі − ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов'язаний подати контролюючому органу, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів (пункт 66.5 статті 66 ПКУ).

Згідно зі статтею 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в ЄДР містяться дані, зокрема найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності).

Враховуючи викладене, у разі зміни платником податку найменування та внесення відповідних змін до ЄДР контролюючі органи внесуть відповідні зміни до облікових даних платника податків на підставі відомостей, отриманих з ЄДР. У такому випадку подавати заяви за формою № 1-ОПП з позначкою «Зміни» до контролюючих органів (як за основним місцем обліку, так і за неосновним) не потрібно.

 Щодо питань 2, 4, 6

 Відповідно до пункту 4.2 розділу ІV Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014  № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення № 1130), для перереєстрації платника ПДВ у разі зміни його даних щодо найменування такий платник подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація» (далі – додаткова реєстраційна заява).

У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви.

За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою перереєстрації може бути встановлено день до закінчення строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.

Згідно з пунктом 4.3 розділу ІV Положення № 1130 до дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.

Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення або пов'язані з перетворенням юридичної особи у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 3.15 розділу III Положення № 1130, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).

Разом з цим відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

У податковій накладній в окремих рядках зазначаються обов'язкові реквізити, визначені пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, зокрема повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг.

При цьому податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Таким чином, до дати перереєстрації платника ПДВ у зв’язку із зміною найменування такий платник при складанні податкових накладних може одночасно зазначати своє нове та попереднє найменування.

 Щодо питання 3

 Відповідно до частини третьої статті 90 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до ЄДР.

Згідно із частиною п’ятою статті 90 ЦКУ юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

При цьому зміни до установчих документів юридичної особи (у тому числі щодо найменування), які стосуються відомостей, включених до ЄДР, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін (частина п’ята статті 89 ЦКУ).

Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 ПКУ та чинному на час її подання (пункт 48.1 статті 48 ПКУ).

Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити, зокрема, як повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами (пункт 48.3 статті 48 ПКУ).

Враховуючи викладене, з дати державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до ЄДР  (у тому числі щодо найменування), платник податків у податковій звітності повинен зазначати своє змінене (нове) найменування.

 Щодо питання 5

 Статтею 1 Закону України від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» (далі – Закон № 852) визначено, що сертифікат відкритого ключа (далі − сертифікат ключа) − це документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу.

Сертифікат ключа містить унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа, основні дані (реквізити) підписувача - власника особистого ключа (стаття 6 Закону № 852).

Інструкцію з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 10.04.2008 № 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за № 320/15011 (далі – Інструкція № 233). 

Текст примірного договору про визнання електронних документів визначено у додатку 1 до Інструкції № 233.  Зокрема, платник податків заповнює необхідні реквізити, які передбачені примірним договором (найменування підприємства, код за ЄДРПОУ), надає до контролюючого органу за місцем реєстрації підписані та скріплені печаткою два примірники договору та посилені сертифікати відкритих ключів на електронному носії.

Враховуючи викладене, у разі зміни найменування юридичної особи, її посадові особи повинні отримати нові сертифікати відкритих ключів та надати повідомлення з інформацією щодо нового сертифіката керівника (до закінчення строку дії попереднього сертифіката).

На сьогодні спрощено процес укладання договору, а саме платником укладається один договір з органом ДФС за основним місцем обліку, який надає право подавати електронні документи до будь-якого органу ДФС, в якому такий платник перебуває на обліку.

За даними архіву електронної звітності у платника податку існує чинний  договір про визнання електронних документів.

 

Голова                                                                                                 Р.М. Насіров

До списку