Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 25.04.2016 № 9281/6/99-99-15-02-02-15

04.05.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо розрахунку обсягу доходів від будь-якої діяльності страховою компанією для застосування п.п.134.1.1 п. 134.1 ст.134 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) і відображення їх у податковій декларації з податку на прибуток та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Згідно з п.п. «в» п.137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється, зокрема, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід (далі – Звіт)) за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Обсяг доходу платника податків від будь-якої діяльності визначається за даними графи 3 «За звітний період» Звіту за звітний рік як сумарне значення рядків 2000 (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 2120 (інші операційні доходи), 2200 (дохід від участі в капіталі), 2220 (інші фінансові доходи) та 2240 (інші доходи).

Розкриття інформації за статтями балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал розглядається у Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433 (далі – Методрекомендації №433).

Відповідно до п. 3.4 Методрекомендацій № 433 у додатковій статті «Чисті зароблені страхові премії» страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

Згідно з п. 33 Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 № 476, показник графи 3 рядка 2010 «Чисті зароблені страхові премії» «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» форми № 2 розраховується за формулою: рядок 2011 (премії підписані, валова сума) мінус рядок 2012 (премії, передані у перестрахування) мінус рядок 2013 (зміна резерву незароблених премій, валова сума) плюс рядок 2014 (зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій).

Отже, враховуючи специфіку діяльності страхових компаній, для визначення обсягу доходу страховика від будь-якої діяльності, крім сумарного значення рядків 2000 (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 2120 (інші операційні доходи), 2200 (дохід від участі в капіталі), 2220 (інші фінансові доходи), 2240 (інші доходи), враховується також значення рядка 2010 «Чисті зароблені страхові премії» «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Визначений показник доходу страховика відображається у рядку 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

До списку