Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 06.05.2016 №10169/6/99-99-15-02-02-15

13.05.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо проведення індексації основних засобів в податковому обліку, балансова вартість яких сформована станом на 31.12.2014, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04. 2000 № 92.

Разом з тим п. 11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Кодексу передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року, відповідно до статей 144-146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Відповідно до п. 146.21 ст. 146 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015, платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

 

Кі = [І (а-1) - 10] : 100,

 

де І (а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

Збільшення вартості об'єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка, та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.

Згідно з п. 144.1 ст. 144 Кодексу сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до ст. 146 Кодексу, підлягає амортизації.

Отже, амортизації підлягає балансова вартість основних засобів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015, сформована станом на 31.12.2014 за правилами податкового обліку, у тому числі з урахуванням індексації, здійсненої відповідно до п. 146.21 ст. 146 Кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015. При цьому нормами п.146.21 ст.146 Кодексу не передбачено індексації балансової вартості нематеріальних активів.

До списку