Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 27.04.2016 № 9497/6/99-99-15-03-03-15

04.05.2016

Про розгляд звернення

           Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розглянула звернення  ПАТ « ХХХХ » (далі – Товариство щодо дати виникнення податкових зобов'язань з акцизного податку при реалізації польного на умовах договору поставки згідно Правил використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс (далі - Інкотермс) і повідомляє таке.

                   Щодо дати виникнення податкових зобов'язань із акцизного податку

         Платником акцизного податку, зокрема, є особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини (відповідно до п.п. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Кодексу), а також особа, яка реалізує пальне (відповідно до п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).

         Водночас об'єктами оподаткування, зокрема, є операції:

         з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (відповідно до п.п. 213.1.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу);

         з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:

         отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

         ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

         вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до п.п. 213.1.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних  (відповідно до п.п. 213.1.12 п.213.1 ст. 213 Кодексу).

         Реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу – це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

         Пунктом 216.1 статті 216 Кодексу встановлено, що датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків зазначених у статтях 225 та 229 Кодексу.

         Разом з цим, датою виникнення податкових зобов'язань щодо операцій, визначених у підпункті 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, є дата реалізації таких обсягів пального (п. 216.12 ст. 216 Кодексу).

         Товариство зазначає, що поставка товару має здійснюватись згідно базису поставки DDP в редакції «Інкотермс», а саме: продавець (Товариство) повинно забезпечити поставку товару на АЗС покупця.

         Згідно п. 1 ст. 265 § 1 Глави 30 Розділу VI Господарського кодексу України (далі – ГКУ), за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Сторони для визначення умов договорів поставки мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі ГКУ чи законами України (п. 4 ст. 265 § 1 Глави 30 Розділу VI ГКУ ).

         Міжнародною торговою палатою (далі - МТП) прийняті Правила використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс 2010 (далі - Інкотермс), які введені в дію МТП з 01.01.2011.

         В Інкотермс терміни згруповані в категорії (п. 17 Інкотермс). Відповідно, терміни згруповані в категорії «D» – терміни, за яких продавець має нести всі витрати та ризики, необхідні для доставки товару до місця призначення (п. 5 Інкотермс). Підпунктом 9.4 пункту 9 Інкотермс визначено, що відповідно до «D»-термінів продавець відповідає за прибуття товару в узгоджене місце чи пункт призначення на кордоні чи то всередині країни імпорту. Разом з цим продавець зобов'язаний нести всі ризики й витрати щодо доставки товару до цього місця (пункту). Таким чином, «D»-терміни позначають договори прибуття. Зокрема, термін «DDP», що входить до категорії «D» - поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення), який означає, що продавець здійснює поставку покупцю товару, який пройшов митне очищення для імпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому місці призначення. Продавець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до цього місця, включаючи (у відповідних випадках) будь-які «мита» (під словом «мито» тут розуміється відповідальність за виконання та ризики виконання дій з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного очищення, податків, митних і інших зборів) на імпорт до країни призначення.

         Згідно ст. А.1 Інкотермсу продавець зобов'язаний надати товар із комерційним рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися за договором. Продавець зобов'язаний надати нерозвантажений товар у розпорядження покупця або іншої особи, призначеної покупцем, на будь-якому прибулому транспортному засобі, у названому місці призначення, в узгоджену дату або в межах періоду, узгодженого для поставки (ст. А.4 Інкотермс).

         Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її здійснено у відповідності з статтею А.4 (ст. Б.4 Інкотермс).

         Відповідно до вищенаведеного, операцією з реалізації пального у розумінні п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 вважатиметься у зазаначеному Товариством випадку, операція, що здійснюється на підставі договору поставки згідно DDP (Інкотермс), яким передбачається перехід права розпорядження чи права власності після надання товару продавцем покупцю в узгодженому місці.

         Отже, як зазначалося вище, датою виникнення податкових зобов'язань є дата реалізації підакцизної продукції. Таким чином, у зазначеному Товариством випадку, датою виникнення податкових зобов'язань з акцизного податку являтиметься дата реалізації підакцизної готової продукції, а саме — у момент переходу права власності чи права розпорядження від постачальника до замовника, що підтверджується відповідними документами (акт приймання-передачі готової продукції.)

          Щодо складання акцизної накладної

         З 1 березня 2016 року запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) та введено акцизну  накладну – обов’язковий електронний документ, який складається платником акцизного податку при всіх операціях реалізації пального на внутрішньому ринку та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

         Порядок здійснення електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 232 Кодексу.

         Статтею 231 Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних.

         Міністерством фінансів Україні 25.02.2016 видано наказ № 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2016 за № 405/28535) (далі Наказ – № 218), що набрав чинності з 12.04.2016 року.

         У п. 2 Розділу 1 Порядку заповнення акцизної накладної, затвердженого Наказом № 218 (далі – Порядок), зазначено, що акцизна накладна, складається особами, які здійснюють реалізацію пального та які відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу визначені платниками акцизного податку.

         Акцизна накладна складається при кожній повній або частковій операції з реалізації пального (п.1 Розділу ІІ Порядку).

         Згідно п. 8 Розділу 1 Порядку в акцизній накладній вказуються основні реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне, та особи - отримувача пального.

         Таким чином, акцизна накладна виписується у періоді здійснення операції з реалізації пального Товариством із зазначенням отримувача такого пального.

 

Голова                                                                                     Р.М. Насіров

До списку