Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 03.06.2016 № 12346/6/99-99-15-03-03-15

10.06.2016

Про надання роз’яснення

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розглянула лист Підприємства від 29.04.2016 № 72 (вх. ДФС № 11566/6від 04.05.2016) щодо питань правильності заповнення декларації акцизного податку та акцизної накладної у разі використання при виробництві пального як сировини інших оподатковуваних підакцизних товарів і повідомляє таке.

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909), яким, зокрема, внесено зміни, що стосуються адміністрування акцизного податку.

Так, згідно із Законом № 909 статтю 217 Кодексу доповнено пунктом 217.6, яким передбачено, що для пального, при виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Норми цього пункту застосовуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального, визначеної статтею 232 Кодексу, тобто з 1 березня 2016 року.

У листі зазначено, що Підприємство є виробником підакцизного товару, а саме палива пічного побутового, при виробництві якого як сировину використовує дизельне пальне.

Отже, сума акцизного податку з дизельного пального (сировини), яка підлягає відніманню, розраховується за ставкою акцизного податку згідно з п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, що діє на дату здійснення реалізації пального (палива пічного побутового).

При цьому відповідно до абзацу першого п. 217.3 ст. 217 Кодексу податок з товарів (продукції), вироблених на території України, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Щодо порядку відображення зменшення сум акцизного податку до сплати на суму податку з використаної сировини в декларації акцизного податку повідомляємо таке.

Відповідні зміни до декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України  від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» (далі – наказ № 14), знаходяться на погодженні з відповідними міністерствами та відомствами.

До запровадження нових форм звітності виробники, імпортери та особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, зокрема пального, та відповідно до пп.212.1.1, 212.1.2, 212.1.11 п.212.1 ст.212 Кодексу є платниками акцизного податку, подають декларацію з акцизного податку за звітні (податкові) періоди 2016 року за формами, затвердженими наказом № 14.

Декларування податкових зобов'язань з нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного (в т. ч. біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. відс. нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот), визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, передбачено у розділі В декларації акцизного податку (далі – декларація).

Відповідно до п. 5 розділу IV Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом №14, у рядках В1 - В9 розділу В декларації зазначаються перелік операцій з підакцизних товарів (продукції), у результаті яких виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку, а також суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 1 до декларації.

У рядку В10 розділу В декларації зазначаються суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до декларації, у тому числі передбачено у рядку В10.2 декларування сум зменшення податку в інших випадках.

При цьому для обрахунку значення зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу, додаток 1 до декларації заповнюється для кожного такого випадку окремо, де зазначаються обсяги реалізації виробленого пального та обсяги сировини, яка використана при його виробництві

Враховуючи викладене, податкові зобов'язання з акцизного податку по операціях з реалізації пального, в цьому випадку палива пічного побутового, повинні відображатися у рядку В1 розділу В декларації, а суми акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з п. 217.6 ст. 217 Кодексу (дизельного пального), у рядку В10.2 розділу В декларації.

Разом з цим повідомляємо, що відповідно до п. 46.4 ст.46 Кодексу, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, для якого цим Кодексом встановлено обов'язок подання звітності в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Отже, якщо платник акцизного податку вважає, що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу, він може подати Додаток 9 «Зразок доповнення до Декларації відповідно до пункту 46.4 статті 46 Кодексу глави 2 розділу ІІ Кодексу».

Щодо заповнення акцизної накладної повідомляємо таке.

Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2016 за № 405/28535, затверджено форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального.

Відповідно до п. 1 розділу ІІ Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затвердженого наказом № 218 (далі – Порядок № 218) акцизна накладна складається при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.

Враховуючи викладене, при здійсненні реалізації пального (палива пічного побутового) Підприємство повинно скласти акцизну накладну на обсяги реалізованого пального.

Разом з цим п. 1 розділу IV Порядку № 218 передбачено, що заявка на поповнення (коригування) залишку пального складається особою, що здійснює реалізацію пального, у разі, якщо виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального.

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального складається також, якщо в результаті зміни фізико-хімічних показників пального збільшується обсяг пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, в тому числі при одночасному зменшенні обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до п. 2 розділу IV Порядку № 218 при збільшенні обсягу пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД з одночасним зменшенням обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД такий платник податку може оформити заявку на поповнення (коригування) залишку пального, де зазначаються обсяги пального, які збільшуються та які зменшуються.

Враховуючи викладене, при здійсненні реалізації пального, у виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані підакцизні товари, складається заявка на поповнення (коригування) залишку пального з урахуванням порядку її заповнення, тобто збільшуються обсяги пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (в цьому випадку палива пічного побутового) при одночасному зменшенні обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (в цьому випадку дизельного палива).

При цьому відповідно до п. 2 розділу IV Порядку № 218:

заявка на поповнення (коригування) залишку пального оформлюється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального, що збільшуються та зменшуються, якщо сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною його фізико-хімічних показників;

заявка оформлюється з нульовою сумою акцизного податку, якщо:

суми акцизного податку на таке пальне є рівними;

сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є меншою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною його фізико-хімічних показників.

Разом з цим повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113 затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального (далі – Порядок №113). Відповідно до п. 33 Порядку № 113 у разі, коли у платника податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в СЕАРП, він має право надіслати ДФС заявку на поповнення обсягів залишку пального, яка реєструється ДФС в СЕАРП, за умови наявності у такого платника сум залишку акцизного податку, перерахованого платником на електронний рахунок, та наявності обсягів залишку пального, що зменшуються згідно із заявкою.

Пунктом 35 Порядку № 113 визначено механізм оформлення заявки на поповнення обсягів залишку пального, у якій зазначаються обсяги залишку пального, що збільшуються та зменшуються. Такий же механізм передбачено п.п. 232.4.3 п. 232.4 ст. 232 Кодексу. 

До списку