Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 15.06.2016 №13369/6/99-99-15-02-02-15

22.06.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання деяких операцій контрольованими та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

з пов’язаною особою – нерезидентом;

з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;

через комісіонерів – нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;

операції з надання послуг;

операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;

фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;

операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів (п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 – 39.2.1.3 і 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України визначено Законом України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1636).

Згідно із п. 5.2 ст. 5 Закону № 1636 взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями відповідно до ст. 39 Кодексу.

Юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюється з метою оподаткування до нерезидента (п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636). Територію ВЕЗ «Крим» не включено до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Отже, господарські операції:

між резидентами не підпадають під визначення контрольованих, незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами (запитання 1);

з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», будуть визнані контрольованими згідно зі ст. 39 Кодексу тільки у випадках, якщо така особа є пов’язаною із платником податків відповідно до норм п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, або якщо така особа є комісіонером у зовнішньоекономічних господарських операціях з продажу товарів, з одночасним дотриманням критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. При цьому відокремлений підрозділ пов’язаної особи – резидента України, який має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», буде визнаватись стороною контрольованої операції (запитання 2 та 6);

здійснені між резидентом та нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, підпадають під визначення контрольованих у разі досягнення критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, якщо нерезидент є пов’язаною особою з резидентом або нерезидент є комісіонером незалежно від того, в якій країні (території) відкрито банківський рахунок такого нерезидента (запитання 4);

за якими перехід права власності на товар відбувається у 2016 році, при визначенні вартісного критерію (5 млн. грн.) контрольованої операції за 2015 рік сума попередньої оплати за такий товар не враховується. Ця операція враховується при визначенні вартісного критерію (5 млн. грн.) контрольованої операції за 2016 рік (запитання 5).

Якщо заборгованість відокремленого підрозділу пов’язаної особи – резидента України, який (відокремлений підрозділ) має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», за поставлені у 2014 звітному році товари (роботи, послуги) відступається у звітному 2015 році нерезиденту – непов’язаній особі, який не зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, чинному на час здійснення такого відступлення, така операція не підпадає під визначення контрольованої відповідно до вимог п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (запитання 3).

До списку