Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 10.06.2016 № 10065/5/99-99-15-03-02-16

17.06.2016

Про розгляд звернення

 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з безоплатної передачі об’єктів з балансу НБУ на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває у державній або комунальній власності та визначення податкових зобов’язань з ПДВ за товарами/послугами, що придбаваються для використання в неоподатковуваних операціях, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Щодо питання 1

Для застосування норми підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 ПКУ необхідне одночасне виконання таких вимог:

передаватись повинен об'єкт будь-якої форми власності;

передача повинна здійснюватися на безоплатній основі;

операція повинна здійснюватися між двома платниками ПДВ або між двома юридичними особами (у тому числі юридична особа, яка безоплатно отримує відповідний об’єкт, може бути неплатником ПДВ);

передача повинна відбуватися виключно у державну чи комунальну власність;

операція повинна здійснюватися на підставі прийнятого відповідного рішення уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Щодо складання податкової накладної при здійсненні операції з безоплатного постачання товарів/необоротних активів повідомляємо, що податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця (пункт 201.4 статті 201 ПКУ).

У разі якщо база оподаткування визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайних цін самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів, тобто ціна придбання/звичайна ціна/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні:

одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання,

іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною.

У податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка 15 – «Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання»; 17 – «Складена на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання»; 16 – «Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання».

Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

Щодо питання 2

Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту, є податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг.

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Таким чином, для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, які починають використовуватися у неоподатковуваних операціях після 01.07.2015, податкові зобов'язання згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.

Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних після 1 липня 2015 року, призначених для використання в неоподатковуваних операціях, податкові зобов'язання згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ нараховуються у звітному (податковому) періоді, в якому постачальником таких  товарів/послуг, необоротних активів зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, тобто у тому звітному періоді, в якому у покупця таких товарів/послуг виникли підстави для включення сум ПДВ, сплачених при їх придбанні, до складу податкового кредиту.

 

 

Голова

 

 Р.М. Насіров

 

До списку