Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 23.06.2016 № 13807/6/99-99-15-02-02-15

30.06.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток підприємств операції з повернення цінних паперів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Механізм коригування фінансового результату до оподаткування на різниці щодо операцій з продажу (іншого відчуження), а також уцінки цінних паперів визначено у п. 141.2 ст. 141 Кодексу.

Щодо врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток суми уцінки цінних паперів.

Згідно з п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.

Отже, якщо у 2015 році платником податку проведено уцінку цінних паперів, щодо яких раніше не проводилась дооцінка, і сума уцінки врахована у складі фінансового результату до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, то фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік підлягає збільшенню на всю суму уцінки, проведеної у 2015 році.

Операції з відновлення вартості цінних паперів, які обліковуються на балансі підприємства за правом власності, відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Щодо відображення в податковому обліку операцій з цінними паперами у разі їх повернення.

При продажу або іншому відчуженні цінних паперів фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від’ємного фінансового результату або зменшується на суму позитивного фінансового результату від такого продажу (відчуження) цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Водночас згідно з п.п. 141.2.3 п. 141.2 ст. 141 Кодексу платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Так, якщо за результатами звітного періоду отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату (п.п. 141.2.4 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).

Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій, з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку (п.п. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).

Таким чином, якщо на дату повернення покупцем цінних паперів згідно з додатковим договором відбувся перехід права власності на такі цінні папери, то повернення розглядається як відчуження таких цінних паперів, і за цими операціями здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування за загальними правилами, встановленими п. 141.2 ст. 141 Кодексу.

Сума позитивного загального фінансового результату від операцій з відчуження цінних паперів відображається у рядку 4.1.3 Додатку РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), заповненому на підставі показників Додатка ЦП до цієї Декларації.

Сума від’ємного фінансового результату від операцій з відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, відображається у рядку 4.1.5 Додатку РІ до Декларації.

До списку