Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 23.06.2016 № 13823/6/99-99-15-02-02-15

30.06.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо списання безнадійної податкової заборгованості та ліквідації основних засобів внаслідок дії форс-мажорних обставин, зокрема стосовно застосування сертифікату Торгово-промислової палати України для підтвердження факту форс-мажорних обставин, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Тимчасові заходи для підтримки суб’єктів господарювання в зоні проведення антитерористичної операції визначено Законом України від 02 вересня 2014 року № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (далі – Закон № 1669).

Статтею 1 Закону № 1669 встановлено, що період проведення антитерористичної операції (далі – АТО) – це час між датою набрання чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 року №  405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» (далі – Указ № 405) та датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення АТО або військових дій на території України.

Територія проведення АТО – територія України, на якій розташовані визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку населені пункти, де проводилася АТО, яка розпочата згідно з Указом №  405.

Закон № 1669 не скасовує обов’язків, визначених розділом ІІІ Кодексу формувати об’єкт оподаткування податком на прибуток за загальними правилами.

Враховуючи зазначене, вказані обов’язки мають бути виконані платниками податку на прибуток у повному обсязі.

Відповідно до п. 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142 (далі – Положення № 879), у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства, обов’язково проводиться інвентаризація активів та зобов’язань, що перебувають на балансі суб’єкта господарювання.

При цьому згідно з п. 8 Положення № 879 підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.

Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Порядок документального оформлення інвентаризації активів та зобов’язань, що перебувають на балансі суб’єкта господарювання, визначено у Положенні № 879.

Таким чином, суб’єкт господарювання має право відобразити у фінансовій та, відповідно, у податковій звітності ліквідацію основних виробничих або невиробничих засобів, товаро-матеріальні цінності (далі – ТМЦ) після проведення належним чином інвентаризації та документального підтвердження факту ліквідації таких основних засобів та ТМЦ у бухгалтерському обліку.

Така інвентаризація може бути проведена лише після того, як стане можливим безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку. Підтверджуючим документом щодо обмеження доступу до активів з метою їх інвентаризації виступає сертифікат Торгово-промислової палати України, в якому засвідчується факт та період проведення АТО або військових дій на території України.

Регулятором питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності виступає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), тобто Міністерство фінансів України, відповідно до покладених завдань здійснює нормативно-правове регулювання у сфері бухгалтерського обліку, зокрема щодо обов’язкового зберігання первинних документів, які є підставою для бухгалтерського обліку (п.п. 5 п. 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375).

До списку