Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 02.08.2016 № 13273/5/99-99-15-03-02-16

09.08.2016

Про розгляд листа

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист організації  щодо можливості повернення виконавцю проекту міжнародної технічної допомоги (далі − МТД) сум ПДВ, що були сплачені ним постачальникам товарів/послуг, що придбавалися в межах та за рахунок коштів такої МТД, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі − Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у листі, Організація є виконавцем проекту МТД "Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією TAIEX", який фінансується Європейським Союзом у межах рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств (далі – Співтовариства), затвердженої Законом України від 3 вересня 2008 року № 360-VI  (далі − Угода). Проект TAIEX зареєстровано у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

Відповідно до статті 3 Угоди заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариств, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру, зокрема контракти, фінансовані коштом Співтовариств, не підлягають сплаті податку на додану вартість.

Згідно з пунктом 197.11 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ, зокрема, операції з:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Статтею 3 Кодексу визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування.

При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

         Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги , регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого    2002 року № 153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (далі – Порядок № 153).

         Відповідно до Порядку № 153 виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка провадиться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) та є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 153.

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з податку на додану вартість при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг в рамках проекту МТД зберігає у справі:

копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

Крім цього, згідно з пунктом 23 Порядку № 153 виконавець проекту, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти МТД за проектом (програмою) за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 153. У разі коли виконавцем є юридична особа – нерезидент, що не перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження подається в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби за адресою акредитації такої особи на території України та в копії Мінекономрозвитку.

         Якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника – платника ПДВ, то в договорі на таке постачання ціна таких товарів/послуг має бути вказана „Без ПДВ”.

         При цьому платник податку – постачальник при постачанні таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну за поставленими без ПДВ товарами/послугами, у якій вказується підстава для звільнення таких операцій від оподаткування ПДВ. Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

         Кожен з виконавців проекту в інформаційному підтвердженні придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі (за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 153) вказує реквізити контрагентів – постачальників (найменування, код, адресу) та обсяг придбання товарів/послуг із застосуванням пільгового режиму.

         Отже, операції з постачання товарів/послуг у рамках проектів МТД та в межах затверджених планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються виконавцями проектів МТД за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ. При придбанні виконавцями проектів МТД від постачальників товарів/послуг у рамках таких проектів ціна таких товарів/послуг визначається без ПДВ.

При цьому підставою для реалізації права на отримання виконавцем проекту МТД податкових пільг є державна реєстрація такого проекту, отже право на отримання податкової пільги з ПДВ виникає з моменту державної реєстрації такого проекту.

Щодо можливості застосування податкової пільги з ПДВ за весь період реалізації проекту МТД (у тому числі за період до дати державної реєстрації такого проекту) необхідно звернутися до Мінекономрозвитку як координатора діяльності, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги.

 

В.о. заступника Голови

М.В. Продан

 

До списку