Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 21.10.2016 №22787/6/99-99-15-03-02-15

01.11.2016

Про розгляд звернення

 Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних у разі здійснення операцій з постачання послуг із вивезення твердих побутових відходів за цивільно-правовим договором, укладеним на 3-5 років, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, підприємство як виконавець надає замовнику послуги із вивезення твердих побутових відходів за цивільно-правовими договорами, укладеними на 3-5 років. При цьому надання замовнику послуг із вивезення твердих побутових відходів відбувається з періодичністю протягом місяця, про що, в останній день місяця, в якому надаються такі послуги, складається та підписується акт приймання-передачі наданих послуг. 

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

При цьому пунктом 187.9 статті 187 ПКУ визначено особливий порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ у разі якщо операції з постачання товарів/послуг здійснюються за довгостроковими договорами (контрактами).

Так, датою виникнення податкових зобов'язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами). Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.

Пунктом 201.1 статті 201 ПКУ визначено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

При цьому слід зазначити, що згідно з пунктом 201.4 статті 201 ПКУ платники податку у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;

покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Форму та порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.

Враховуючи викладене, у разі якщо згідно з умовами цивільно-правового договору, укладеного між виконавцем та замовником, надання послуг із вивезення твердих побутових відходів відбувається з періодичністю протягом місяця, що підтверджується відповідними первинними бухгалтерськими документами то, у розумінні положень ПКУ, такий договір не підпадає під визначення довгострокового договору, а отже на операції з постачання вказаних послуг не поширюється особливий порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ, встановлений пунктом 187.9 статті 187 ПКУ.

При цьому визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних за такими операціями повинно здійснюватися у загальновстановленому порядку за правилом «першої події». При складанні податкових накладних платник податку має право на застосування правил, визначених пунктом 201.4 статті 201 ПКУ. 

 

В.о. заступника Голови

М.В. Продан

 

До списку