Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 11.11.2016 № 24349/6/99-99-15-03-02-15

06.12.2016

Про розгляд листа

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку оподаткування податками і зборами операцій з постачання товарів/послуг у рамках реалізації Імплементаційної угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (далі - ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні, від 18.09.2013 (далі - Імплементаційна угода від 18.09.2016), яка ратифікована Законом України від 17 червня 2015 року № 526-VIII, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України  (далі − Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у листі, платник податку як підрядник-виконавець проекту МТД здійснює постачання послуг із ліквідації могильника радіоактивних відходів на митній території України на замовлення компанії у рамках реалізації Імплементаційної угоди від 18.09.2016.

Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Імплементаційної угоди від 18.09.2016 товари, обладнання, техніка та інше майно, а також послуги, що надаються й використовуються в рамках Імплементаційної угоди від 18.09.2016, перелік яких попередньо погоджено Сторонами (Кабінет Міністрів України та ОНП), незалежно від того, чи вони імпортуються, експортуються, купуються чи іншим чином використовуються в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, оплат, зборів, ввізного чи вивізного мита й інших подібних податків в Україні.

При цьому положеннями Імплементаційної угоди від 18.09.2016 не визначено конкретного переліку податків, зборів і обов’язкових платежів від оподаткування яких звільняються операції з постачання товарів/послуг у рамках реалізації Імплементаційної угоди від 18.09.2016, а отже такі операції підлягають звільненню від оподаткування податками, зборами і обов’язковими платежами, що справляються на митній території України.  

Статтею 3 Кодексу визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

 

Щодо порядку оподаткування ПДВ

 

Згідно з пунктом 197.11 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування операції із:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

При цьому відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, − у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу та операцій, передбачених                  пунктом 197.11 статті 197 Кодексу).

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках проектів МТД, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (далі – Порядок № 153).

Відповідно до Порядку № 153 виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 153.

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і у рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.

Кожен з виконавців проекту МТД в інформаційному підтвердженні придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі (за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 153) вказує реквізити контрагентів – постачальників (найменування, код, адресу) та обсяг придбання товарів/послуг із застосуванням пільгового режиму.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг в рамках проекту МТД зберігає у справі:

копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

Крім цього, згідно з пунктом 23 Порядку № 153 виконавець проекту, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти МТД за проектом (програмою) за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 153.

Враховуючи викладене, операції з постачання товарів/послуг, перелік яких відповідно до Імплементаційної угоди від 18.09.2016 попередньо погоджено Кабінетом Міністрів України та ОНП у рамках реалізації проекту МТД та в межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, а також при дотриманні умов, визначених Порядком № 153, звільняються від оподаткування ПДВ.

Водночас, якщо придбання товарів/послуг, визначених у плані закупівлі проекту МТД, здійснюється платником податку (підрядником-виконавцем проекту МТД) у постачальника – платника ПДВ (далі – постачальник), то у договорі на таке постачання ціна товарів/послуг має бути вказана без ПДВ.               У разі постачання таких товарів/послуг платнику податку (підряднику-виконавцю проекту МТД), постачальник податкові зобов’язання з ПДВ за такою операцією не визначає, але при цьому складає в установленому порядку податкову накладну щодо постачання товарів/послуг без ПДВ, яка підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. У розділі III та графі 12 такої накладної робить помітку «Без ПДВ», а також вказує підставу для звільнення таких операцій від оподаткування ПДВ.

Щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на підставі                   пункту 198.5 статті 198 Кодексу повідомляємо, що у разі якщо придбані               платником податку (підрядником-виконавцем проекту МТД) та постачальником товари/послуги використовуються у рамках реалізації проекту МТД, а саме для подальшого здійснення операцій з постачання таких товарів/послуг, звільнення від оподаткування ПДВ яких передбачено               пунктом 197.11 статті 197 Кодексу, то правила нарахування податкових зобов'язань та перерахунку податкового кредиту з ПДВ, встановлені              пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, до платника податку (підрядника-виконавця проекту МТД) та постачальника не застосовуються.

 

Щодо порядку оподаткування податком на доходи фізичних осіб

 

Відповідно до підпункту 162.1.1 пункту 162.1 статті 162 Кодексу платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент.

Об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (підпункт 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 Кодексу).

Згідно з підпунктом 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

Підпунктом 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 Кодексу визначено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 Кодексу.

 

Щодо порядку оподаткування військовим збором

 

Згідно із підпунктом 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Кодексу.

Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу (підпункт 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 Кодексу (підпункт 1.4 пункт 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

 

Щодо порядку оподаткування єдиним внеском

 

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати, повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 08 липня          2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (далі – роботодавці).

Пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є, зокрема, сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Розмір єдиного внеску визначено статтею 8 Закону № 2464.

 

В.о. заступника Голови

М.В. Продан

 

До списку