Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 04.01.2017 №27/6/99-99-15-02-02-15

19.01.2017

Державна фіскальна служба України глянула лист щодо включення до розрахунку діапазону рентабельності від’ємних показників та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з п.п. 39.3.2.2 п.п. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу в редакції, чинній до 1 січня 2017 року, якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або фінансового показника контрольованої операції проводиться з цінами або фінансовими показниками кількох співставних неконтрольованих операцій, використовується діапазон цін (рентабельності).

У разі наявності кількох співставних неконтрольованих операцій використання діапазону цін (рентабельності) є обов’язковим.

Підпунктом 39.3.2.4 п.п. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу визначено, що вибір показника рентабельності може здійснюватися з урахуванням, зокрема, але не виключно, таких факторів:

виду діяльності сторони контрольованої операції;

розподілу функцій, ризиків, активів сторін;

економічної обґрунтованості обраного показника;

незалежності показника від доходів та/або витрат, визнаних в операціях між пов’язаними сторонами.

Невиключний перелік фінансових показників, що можуть бути використані під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій, наведено у п.п. 39.3.2.5 п.п. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу.

Показники рентабельності для цілей ст. 39 Кодексу визначаються на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відображених за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що використовуються в Україні, з відповідним коригуванням для забезпечення співставності показників (п.п. 39.3.2.6 п.п. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу).

Кодекс не встановлює інших вимог щодо вибору або розрахунку фінансових показників, зокрема не містить обмеження щодо включення до діапазону рентабельності від’ємних фінансових показників (показників рентабельності).

Більш детально питання застосування фінансових показників розглядається у Розділі II «Методи трансфертного ціноутворення» Настанов Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб (далі – Настанови OECP), зокрема для методу чистого прибутку (метод чистої маржі від операцій згідно з Настановами ОЕСР), рекомендації щодо вибору та використання індикаторів чистого прибутку наводяться у
підпунктах 2.76-2.99.

Водночас у підпунктах 3.6.3 – 3.6.6 секції А7.3 Розділу ІІІ «Аналіз порівнянності» Настанов ОЕСР наводяться міркування щодо надзвичайних результатів потенційних ознак порівнянності, які можуть складатись зі збитків або незвичайно великих прибутків. Зокрема у п.п. 3.6.5 зазначається, що «збиткова неконтрольована операція має ініціювати подальше розслідування з метою встановлення того, чи може вона бути порівнянною. Обставини, в яких збиткові операції/підприємства повинні бути вилучені із переліку ознак порівнянності, включають випадки, в яких збитки не відображають звичайні умови ведення бізнесу. Збиткові ознаки порівнянності, що відповідають вимогам порівнянності, не повинні, разом з тим, відхилятися лише тому, що вони є збитковими».

При цьому зазначається, що «незалежне підприємство не продовжуватиме збиткову діяльність, якщо тільки воно немає реальних очікувань отримання прибутків у майбутньому. Як очікується, низький ризик при виконанні функцій, зокрема, не призводить до збитків протягом довгого періоду» (п.п. 3.6.4 Настанов ОЕСР).

Враховуючи викладене вище, відповідно до положень ст. 39 Кодексу, та з урахуванням рекомендацій Настанов ОЕСР, фінансові показники, які мають від’ємне значення, можуть використовуватись для розрахунку діапазону рентабельності за умови проведення ретельного дослідження відповідності неконтрольованої операції критеріям зіставності відповідно до п.п. 39.2.2.2 п.п. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. При цьому рішення щодо використання від’ємних фінансових показників приймається індивідуально у кожному окремому випадку проведення функціонального та порівняльного аналізу, та має бути обґрунтовано у документації з трансферного ціноутворення згідно із п.п. є) - ж) п.п. 39.4.4 п.п. 39.4 ст. 39 Кодексу.

Водночас повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 381 затверджено Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення.

Крім того, зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

До списку