Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 12.01.2017 № 405/6/99-99-15-02-02-15

01.02.2017

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо підтвердження платежів для звільнення від оподаткування податком на прибуток та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина з 16.03.2016 діє Двостороння угода про заснування організації (далі – Угода).

Згідно з Угодою Договірні Сторони домовились про заснування організації (далі – організація) в Києві відповідно до законодавства України. Палата є самостійною юридичною особою, членами якої можуть бути українські, німецькі, а також інші суб’єкти господарювання та об’єднання підприємств.

Метою діяльності організації є сприяння розвитку торговельно-економічним відносинам між підприємствами та організаціями України та Федеративної Республіки Німеччина, а також захист інтересів бізнесу обох держав та сприяння економічному обміну в обох напрямках (п. 1 ст. 2 Угоди).

Організація фінансується за рахунок членських внесків, дотацій Федерального міністерства економіки і енергетики Федеративної Республіки Німеччини, пожертвувань та інших надходжень дозволених законодавством України. Платежі, які будуть здійснюватися безпосередньо або опосередковано Федеративною Республікою Німеччина на користь організації для покриття витрат звільняються від прямих податків (ст. 4 Угоди).

Згідно з абзацом першим пункту 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 ст. 44 Кодексу.

Первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (ст. 1 Закону України від 16.07.99 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку відповідно до п.п. 2.1.1 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затверджене Постановою Національного банку України від 30.12.1998 № 566, є первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженим постановою Національного банку України від 18 червня
2003 року № 254, визначено перелік первинних документів, які складаються банками в залежності від виду операції, та їх обов’язкові реквізити.

Отже, підтвердженням платежів, які здійснюються безпосередньо або опосередковано Федеративною Республікою Німеччина на користь організації, є первинні документи, що складаються банківською установою та фіксують факт здійснення такої операції (зокрема, платіжні документи, банківські виписки).

Як зазначено в листі організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до п. 133.4 ст. 134 Кодексу, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом, не є платниками податку неприбуткові підприємства.

Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

До списку