Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 03.03.2017 № 4484/6/99-99-15-03-02-15

05.04.2017

Про розгляд звернення 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку – резидента з постачання інженерних послуг (ремонт промислового обладнання) нерезиденту за межами митної території України і відображення такої операції у податковій декларації з ПДВ та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ податок на додану вартість становить 20 відс., 7 відс. бази оподаткування та додається до ціни товару/послуги.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, зокрема консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання (пункт 186.3 статті 186 розділу V ПКУ).

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються порядком заповнення податкової накладної затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Враховуючи викладене та у разі, якщо платник податку здійснює за межами митної території України операцію з постачання інженерних послуг (ремонт промислового обладнання) нерезиденту (зареєстрований як суб’єкт господарювання за межами митної території України), то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ. При цьому податкові зобов’язання з ПДВ за такою операцією не визначаються та відповідно податкова накладна не складається.

Щодо відображення вказаної операції у податковій звітності з ПДВ повідомляємо, що форма та порядок заповнення і подання такої податкової звітності затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016  № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі –  Порядок № 21).

Згідно з підпунктом 6 пункту 3 розділу V Порядку № 21 обсяги операцій з постачання товарів/послуг, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, відображаються у рядку 5 розділу I «Податкові зобов'язання» податкової декларації з ПДВ.

При цьому для платників податку, які заповнюють рядок 5 розділу I «Податкові зобов'язання» податкової декларації з ПДВ, та підприємств (організацій) інвалідів обов'язковим є подання довідки (Д6) (додаток 6).

Довідка (Д6) (додаток 6) заповнюється в розрізі операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, звільнених від оподаткування ПДВ, операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V ПКУ.

Щодо пропорційного віднесення сум податку до складу податкового кредиту повідомляємо, що порядок такого віднесення визначено статтею 199 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V ПКУ частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року (пункт 199.2 статті 199 розділу V ПКУ).

При цьому сукупний обсяг постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій визначається як загальна сума операцій, що є об’єктом (операції, що оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відс., 7 відс., 0 відс. і звільнені від оподаткування податком), та операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (операцій, перелічених у статті 196 розділу V ПКУ, та операцій з постачання товарів/послуг, місце постачання яких визначається за межами митної території України).

У разі якщо придбані та/або виготовлені платником податку товари/послуги, необоротні активи у подальшому використовуються частково в оподатковуваних операціях та частково в неоподатковуваних ПДВ операціях (у тому числі, операціях, що не є об’єктом оподаткування ПДВ), то такий платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ, виходячи із частки, визначеної на підставі пункту 199.2 статті 199 розділу V ПКУ.

У разі якщо придбані та/або виготовлені платником податку товари/послуги, необоротні активи у подальшому використовуються у повній мірі в неоподатковуваних ПДВ операціях (у тому числі, операціях, що не є об’єктом оподаткування ПДВ), то такий платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

 

В.о. заступника Голови

М.В. Продан

 

До списку