Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 26.04.2017 № 13/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

16.05.2017

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення у податковій декларації з податку на прибуток підприємств процентів за борговими зобов’язаннями з пов’язаними особами – нерезидентами, які в 2014 році були перенесені на результати майбутніх податкових звітних періодів, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

         Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

         Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

         Сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу (п. 140.2 ст. 140 Кодексу).

         Під борговими зобов’язаннями для цілей даного пункту слід розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення (п. 140.1 ст. 140. Кодексу).

         Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу).

         Відповідно до п. 20 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам п. 141.1 ст. 141 розділу III Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п. 141.2 ст. 141 розділу III цього Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 01.01.2015 з урахуванням обмеження, передбаченого п. 140.3 ст. 140 розділу III Кодексу.

         Отже, для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, проценти, невраховані станом на 01.01.2015 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу, у редакції до 01.01.2015, зменшуються на 5 відсотків та додаються до суми процентів за борговими зобов’язаннями, визначеними у п. 140.1 ст. 140 Кодексу, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами.

         Якщо проценти, нараховані на користь пов’язаних осіб – нерезидентів у 2015 році, збільшені на суму неврахованих процентів станом на 01.01.2015 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу, у редакції до 01.01.2015, та зменшених на 5 відсотків, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, то сума таких несписаних станом на 01.01.2015 процентів, зменшена
на 5 відсотків, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування за 2015 рік.

         У податковій декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) проценти за борговими зобов’язаннями з пов’язаними особами – нерезидентами (у тому числі перенесені на результати майбутніх податкових періодів згідно з вимогами пп. 141.2 та 141.3 ст. 141 Кодексу у редакції до 01.01.2015) відображаються у рядку 3.2.1 Додатка РІ до Декларації з урахуванням обмеження, передбаченого п. 140.3 ст. 140 розділу III Кодексу.

До списку