Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС від 08.06.2017 № 551/6/99-99-14-03-03-15/ІПК

15.06.2017

Про надання податкової консультації 

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист Товариства з обмеженою відповідальністю «….» (код ЄДРПОУ ………) від …… №........ (вх. ДФС № ……. від ……..) (далі – лист) про надання податкової консультації щодо проведення документальної виїзної перевірки не за місцем знаходження платника податків, а також щодо  дійсності результатів такої перевірки, та повідомляє таке.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Компетенцію контролюючих органів, повноваження їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю визначено Податковим кодексом України (далі – Кодекс).

Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Кодексу документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Разом з тим, відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДФС у Запорізькій області, директор ТОВ «…..» …….. листом від ……… (вх. № ……. від …….) особисто звернувся до ….. ДПІ з проханням провести перевірку в приміщенні ……..ДПІ у зв’язку з неможливістю надати приміщення для проведення перевірки.

Норми глави 8 Кодексу не позбавляють контролюючі органи права вжити заходів щодо організації та прийняття рішення про проведення документальної невиїзної перевірки платника податків, за умови наявності обставин для її проведення, визначених статтями 77 та 78 Кодексу, та обов’язкового дотримання вимог статті 79 Кодексу щодо її організації.

Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Кодексу документів та податкової інформації, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Стосовно питання дійсності результатів документальної виїзної перевірки слід зазначити, що результати проведених перевірок оформлюються відповідно до пункту 86.1 статті 86 Кодексу у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками, у порядку та строки, визначені пунктом 86.3 статті 86 Кодексу.

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов'язаний його підписати.

У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, згідно з пунктом 86.7 статті 86 Кодексу вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки). Такі заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Заперечення, у разі їх подання платником податків, є невід'ємною частиною акта (довідки) перевірки.

Згідно з інформацією, отриманою від Головного управління ДФС у Запорізькій області, акт перевірки отримано платником податків 11.05.2016. При цьому заперечень до акта перевірки не надано.

Крім того слід звернути увагу, що згідно зі статтею 56 Кодексу платник податків, у разі незгоди з прийнятими контролюючим органом рішеннями, може оскаржити ці рішення в адміністративному або судовому порядку.

 

 

До списку