Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Консультації для юридичних осіб

 • Лист ДФС від 07.09.2015 №19141/6/99-99-17-03-03-15

  Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо оподаткування компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу.

 • Лист ДФС від 07.09.2015 №19140 /6/99-99-17-03-03-15

  Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо оподаткування компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

 • Лист ДФС України від 08.09.2015 №19204/6/99-95-42-01-16-01

  Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування митними платежами майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, і повідомляє таке.

 • Лист ДФС України від 08.09.2015 №19203/6/99-95-42-03-15

  Державна фіскальна служба України розглянула лист …щодо утримання та сплати податку з доходів нерезидента за договорами перевезення (фрахту) і повідомляє таке.

 • Лист ДФС України від 08.09.2015 №19202/6/99-95-42-03-15

  Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо утримання та сплати податку з доходів нерезидента за договорами перевезення (фрахту) і повідомляє таке.

 • Лист ДФС від 08.09.2015 №19201/6/99-95-42-01-16-01

  Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування книг обліку розрахункових операцій при торгівлі пивом фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку першої та другої груп і повідомляє таке.

 • Лист ДФС від 02.09.2015 №18693/6/99-99-19-03-03-15

  Державна фіскальна служба України розглянула лист від 28.07.2015 №101 щодо порядку нарахування податкових зобов'язань з акцизного податку і повідомляє.

 • Лист ДФС від 04.09.2015 №18917/6/99-99-19-02-02-15

  Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо оподаткування неприбуткових організацій в умовах дії нової редакції Податкового кодексу України (далі – Кодекс) і в межах компетенції повідомляє таке.

 • Лист ДФС від 04.09.2015 №18916/6/99-99-19-02-02-15

  Про розгляд листа Державна фіскальна служба України розглянула лист на запит платника щодо відображення витрат по виплачених відпустках працівникам підприємства в 2015 році за рахунок забезпечення, створеного до 01.01.2015, і повідомляє. Відповідно до п. 142.1 ст.142 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у редакції, що діяла до 01.01.2015, до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі – працівники), які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг; витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру; будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV Кодексу). Оскільки відповідно до п. 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, відпускні входять до складу додаткової заробітної плати, суми фактично нарахованих відпускних могли бути віднесені до витрат у звітних періодах до 01.01.2015 платника податку на прибуток на підставі п. 142.1 ст. 142 Кодексу. Для набуття права на відпуску працівник має перебувати в трудових відносинах з підприємством або укласти трудовий договір з фізичною особою. Створення резервів на оплату відпусток працівникам передбачено п. 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» (далі – П(С)БО11, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.01.2000 №20. Згідно з п.4 П(С)БО11 забезпечення – зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Так, забезпечення створюється для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Суми створених забезпечень визнаються витратами (крім суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби») (п.13 П(С)БО11). Щодо податкового обліку, то нормами Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, не передбачено формування витрат за сумами нарахованого в бухгалтерському обліку резерву на виплату відпусток. Разом з тим, відповідно до п.24 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015, до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.

 • Лист ДФС від 04.09.2015 №18947/6/99-99-19-02-02-15

  Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо застосування п.137.5 ст.137 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) і повідомляє.