Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Чи підтримуєте Ви запровадження об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ?

Трансфертне ціноутворення

Закон України від 28 грудня 2014 року №72-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням” розроблено з метою удосконалення існуючої системи державного регулювання трансфертного ціноутворення, усунення суперечностей, які негативно впливають на забезпечення реалізації податкової політики, та конкретизації норм з урахуванням міжнародного досвіду та оптимального поєднання фіскальної та регулюючої функції оподаткування.

Даним законом запроваджується принцип „витягнутої руки” (п.39.1 п.39 ст.39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), що є основним стандартом для трансфертного ціноутворення та відповідно до якого проводиться визначення обсягу оподаткованого прибутку на умови, які б склалися між непов’язаними особами у співставних операціях, за методами встановленими пунктом 39.3 статті 39 Кодексу.

Уточнено критерії пов’язаності осіб та роз’яснено порядок розрахунку частки непрямого володіння корпоративними правами (пп. 14.1.159 п. 14.1 ст.14 Кодексу).

Змінено умови визнання господарських операцій контрольованими (пп. 39.2.1 ст.39 Кодексу).

Відповідно до нових правил під контроль за трансфертним ціноутворенням не підпадають підприємства, які здійснюють операції на незначні суми.

Господарські операції, визнаються контрольованими якщо одночасно виконуються такі умови:

визначено сукупний обсяг доходу платника більше 20 млн. грн. та обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або його пов'язаних осіб з одним контрагентом перевищує 1 млн гривень. (п.п. 39.2.1.7. п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Змінено критерії використання методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (пп. 39.3.2 ст.39 Кодексу):

- введено критерії вибору найбільш доцільного методу трансфертного ціноутворення;

- залишено пріоритет  методу порівняльної неконтрольованої ціни, разом з цим у разі можливості застосовування платником податку з однаковою надійністю інших методів, слід застосовувати метод ціни перепродажу або метод «витрати плюс»;

- під час застосування усіх методів достатньо тільки однієї співставної неконтрольованої операції. Використання діапазону цін (рентабельності) є обов’язковим тільки у разі наявності кількох співставних неконтрольованих операцій. 

Скасовано преференції для окремого переліку товарів згідно кодів УКТЗЕД (п.21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Кодексу) та для визначення найбільш співставної ціни товарів по принципу „витягнутої руки” пропонується використовувати середню ціну таких товарів, що склалася на товарній біржі за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. Перелік товарних бірж для кожної групи товарів визначає Кабінет Міністрів України. Зазначені ціни підлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операції, умов оплати та постачання товарів, транспортних та інших витрат, передбачених у контракті.

Скасовано пріоритет офіційно визнаних джерел інформації. Платники податків та податкові органи можуть використовувати будь-які  інформаційні джерела, що є загальнодоступними та дають можливість отримати вищий рівень співставності комерційних та фінансових умов операції (пп. 39.5.3 ст.39 Кодексу).

Змінено критерії до подання звітності платниками податків, які здійснювали контрольовані операції (пп. 39.4.2 п.39.4 ст.39 Кодексу). Звіт про контрольовані операції подають платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн. грн. (без урахування ПДВ). Решта платників податків, які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов'язані надавати спрощену інформацію одночасно із поданням декларації з податку на прибуток як додаток до неї.

Вимоги до змісту документації з трансфертного ціноутворення та строків її подання також уніфіковано для всіх платників. Документація надається всіма платниками податків протягом одного місяця з дня отримання запиту з інформацією, визначеною пп. 39.4.6 п.39.4 ст.39 Кодексу.

Змін зазнали норми стосовно проведення податкового контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій (пп. 39.5 ст.39 Кодексу).

Під час проведення податкового контролю за трансферним ціноутворення здійснюється моніторинг та аналіз звітності, документації з трансфертного ціноутворення, інформаційних матеріалів і висновків, опитування  уповноважених осіб та/або працівників платника податків.

Враховуючи процедурні відмінності при проведенні перевірки пов’язаної з трансферним ціноутворенням збільшено тривалість перевірки контрольованих операцій до 18 місяців.

Передбачена відповідальність за ненадання контролюючим органам інформації про проведені контрольовані операції. 100 розмірів мінімальної заробітної плати - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції; 5 відс. суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті, та 3 відс. від суми операцій, щодо яких не була  подана документація, але не більше 200 розмірів мінімальної зарплати.