Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Щодо діяльності Регуляторно-правового департаменту

08.12.2017

Відповідно до п. 4 Загального положення про юридичну службу, міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органу виконавчої влади, підприємства в судах.

Так в ДФС України відповідно до Положення, про Регуляторно-правовий департамент ДФС України затвердженого наказом ДФС України від 05.05.2016 №403 створений Регуляторно-правовий департамент ДФС України (далі – Департамент) який виконує завдання та функції безпосередньо та через підвідомчі йому підрозділи територіальних органів ДФС.

Зокрема, на Департамент покладено функції стосовно надання, перевірки на відповідність чинному законодавству податкових консультацій, листів та інших матеріалів з питань оподаткування, митної справи, адміністрування єдиного внеску, а також діяльності ДФС.

Вказаний напрямок діяльності Департаменту заключається в роботі з платниками податків, яка полягає у наданні індивідуальних консультацій, роз’яснень  у сфері податкових правовідносин, оглядів практики розгляду справ у судах, інформаційних матеріалів про податки і збори, нормативно-правових актів, що регламентують їх адміністрування та сплату.

З метою підвищення правових знань громадян, платників, здійснюється оприлюднення усіх наданих індивідуальних податкових консультацій платника на офіційному веб-порталі ДФС. Кожен бажаючий має можливість ознайомитись з офіційною позицією органу з того чи іншого питання у галузі оподаткування, адміністрування ЄСВ, дотримання вимог законодавства, контроль за яким покладено на органи ДФС.

Слід зауважити, що  в Податковому кодексі України передбачено, що  консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.

Порядок ведення та форма єдиної бази консультацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Так, на сьогодні, створення на веб-сайті ДФС відповідного реєстру надає можливість кожному платнику здійснити пошук консультацій за номером, датою, ключовими словами, органом, що видав таку консультацію .

Крім того, представниками Департаменту, береться активна участь у семінарах, науково-практичних конференціях, круглих столах, нарадах та навчаннях з питань правової роботи, основних тенденцій розгляду справ у судах, нововведень та новацій у законодавстві.  Також, публікуються статті у спеціалізованих виданнях, читаються лекції з проблематики реалізації прав платників податків у сфері податкових правовідносин.

У цьому році, працівниками Департаменту з метою реалізації Плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 №579-р та на виконання Плану заходів ДФС з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права, затвердженого наказом ДФС від 15.09.2017 №615, 07 грудня 2017 року взято участь у проведенні лекційних занять для працівників структурних підрозділів ДФС на тему «Окремі аспекти застосування законодавства при звільненні працівників (припинення державної служби), притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Практика розгляду справ у судах, пов’язаних з проходженням публічної служби».

Також, працівниками органів ДФС постійно здійснюються заходи, пов’язані із наданням первинної правової допомоги, у тому числі направлені на реалізацію і захист соціально-економічних прав людини, зокрема учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб. Разом з іншими департаментами береться участь у розгляді та погодженні законопроектів з вищезазначених питань.

З  метою належного застосування законодавства з питань припинення трудового договору (припинення державної служби), притягнення працівників ( державних службовців) до дисциплінарної відповідальності за найбільш поширеними у ДФС підставами припинення трудових правовідносин та застосування дисциплінарних стягнень Департаментом розроблено Методичні  рекомендації щодо застосування законодавства при звільненні працівників (припиненні державної служби), притягненні їх до дисциплінарної відповідальності та формування належної та допустимої документальної доказової бази.

Пріоритетами в організації роботи Департаменту є, зокрема:

- надання, перевірка на відповідність чинному законодавству податкових консультацій, листів та інших матеріалів з питань оподаткування, митної справи, адміністрування єдиного внеску, а також діяльності ДФС ;

- проведення антидискримінаційної та юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів;

- вжиття заходів щодо дотримання та правильного застосування норм законодавства про працю та проходження державної служби при притягненні працівників до дисциплінарної відповідальності (перевірка на відповідність законодавству проектів управлінських рішень, розробка рекомендацій та надання роз’яснень з урахуванням судової практики);

- вжиття заходів, спрямованих на врегулювання господарських спорів з кредиторами ДФС за існуючою кредиторською заборгованістю, іншими юридичними особами, що заявляють майнові претензії: захист інтересів ДФС у господарському суді, укладання обгрунтованих мирових угод для мінімізації негативних наслідків.

Зважаючи на реформаційні процеси підрозділів Регуляторно-правового департаменту, інформаційна складова діяльності у заходах просвітницького характеру які направлені на реалізацію і захист соціально-економічних прав людини постійно зростає та удосконалюється.