Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Інформація з питань реалізації прав людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції

21.12.2017

Розділом IV „Податок на доходи фізичних осіб” Податкового кодексу України (далі – Кодекс) не передбачено повного звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб жодної категорії платників податку незалежно від соціального статусу, майнового стану.

Разом з тим статтею 165 Кодексу встановлено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу будь-якого платника податку.

Пільгове оподаткування платників податку передбачено також шляхом надання податкової соціальної пільги (стаття 169 Кодексу).

Так, відповідно до абзацу першого пункту 169.1 статті 169 Кодексу з урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо її розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2017 році – 2 240 грн.), на суму податкової соціальної пільги у розмірах, встановлених підпунктами 169.1.1 – 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, залежно від категорії платника податку.

Особи, які є учасниками антитерористичної операції, члени їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб, як окрема пільгова категорія платників, що мають право на податкові соціальні пільги, статтею 169 Кодексу не визначені.

 

У той же час такі платники мають право на застосування податкової соціальної пільги, встановленої підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, для будь-якого платника податку у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році –800 грн.), за умови дотримання інших вимог статті 169 Кодексу (крім випадків, коли вони мають право на застосування податкових соціальних пільг з інших підстав, зазначених у пункті 169.1 статті 169 Кодексу: наприклад, як багатодітні батьки або інваліди I або II групи тощо).

До доходів, відмінних від заробітної плати, застосування податкової соціальної пільги Кодексом не передбачено.

Водночас Законом України від 02 вересня 2014 року № 1668-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги” (далі – Закон № 1668), який було ініційовано Президентом України П.О. Порошенком і доопрацьовано з урахуванням пропозицій народних депутатів України (набув чинності 26.09.2014), до розділу IV Кодексу були внесені зміни та доповнення, спрямовані на вирішення проблемних питань в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб благодійної допомоги, що надається, зокрема, учасникам бойових дій, які брали або беруть участь у антитерористичній операції, та членам їх сімей; учасникам масових акцій громадського протесту в Україні тощо.

Так, пункт 165.1 статті 165 Кодексу доповнено підпунктом 165.1.54, згідно з яким до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції, в порядку, визначеному Законом України від 05 липня 2012 року № 5073-VI „Про благодійну діяльність та благодійні організації”, на користь:

учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції; працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;

учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в місті Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров'я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;

фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах;

фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

б) отриманої благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками - фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції.

Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди.

Зазначені у цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.

Сума (вартість) зазначеної у цьому підпункті благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку, визначається згідно з підпунктом 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 цього Кодексу.

Якщо із суми (вартості) благодійної допомоги, яка відповідає умовам, визначеним цим підпунктом, було утримано (сплачено) податок податковим агентом або платником податку, то суми такого податку підлягають поверненню платнику податку з бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом для повернення сум помилково або надміру сплачених грошових зобов'язань.

Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені у цьому підпункті, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті, повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Крім того, пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу передбачено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір, об’єктом оподаткування яким є доходи, визначені статтею 163 Кодексу (підпункт 1.2 пункту 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Водночас підпунктом 1.7 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу встановлено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Кодексу.

Також тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення платникам збору – учасникам АТО, визначеним абзацом другим підпункту 1.7 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Додатково повідомляємо, що підпунктом 281.1.4 пункту 281.1 статті 281 Кодексу встановлено, що від сплати земельного податку звільняються, зокрема, ветерани війни, до яких відповідно до статті 4 Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” з урахуванням положень підпунктів 19 та 20 статті 6 цього Закону належать учасники бойових дій, зокрема учасники АТО.

При цьому згідно з пунктом 281.2 статті 281 Кодексу звільнення від сплати земельного податку, передбачене для такої категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Крім того, органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території (пункт 284.1 статті 284 Кодексу).

Інші податки і збори, що справляються в Україні згідно з Кодексом, сплачуються учасниками антитерористичної операції, членами їхніх родин та внутрішньо переміщеними особами, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, на загальних підставах відповідно до вимог Кодексу.