Реєстр форм звiтних документiв платникiв податкiв юридичних та фiзичних осiб для занесення до електронної бази звiтних документiв ДФСУкраїни

1.

PDF_ALL

архів електронних форм документів податкової звітності у форматі PDF

2.

XSD_ALL

архів схем контролю XML-документів

3.

Common_types

Загальний опис типів полів, які використовуються в схемах контролю (XSD файлів). Обов’язковий файл для формування звітності у форматі XML.

№ з/п.

Iдентифiкатор форми за реєстром ДФСУ

Прелiк додаткiв

Назва форми звiтностi

Документ, що регламентує впровадження

Документ ф/ ю особи

Термiни подання звiтiв

Перiод, в який заноситься звiт

Дата внесення останнiх змiн

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

1

J0100114

J0110306, J0110604, J0111304, J0111405, J0111504, J0111604, J0111705, J0111802, J0112802

Декларація з податку на прибуток підприємства (з додатками)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2015 № 897, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1514/27860

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

2

J0108102

J0180302, J0180602, J0181302, J0181402, J0181502, J0181602, J0181702, J0181802, J0182802

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (річна)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2015 № 897, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1514/27860

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року

рік

26.05.2016

3

J0100514

J0150304, J0150603, J0151304, J0151404, J0151504, J0151604, J0151705, J0151802, J0152802

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (з додатками)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2015 № 897, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1514/27860

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року (звітний рік - з 01липня попереднього року по 30 червня поточного)

рік

26.05.2016

4

J0100607

J0165102, J0165202, J0165302

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території україни через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

Наказ МФУ від 25.06.2013 № 610, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1205/23737

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

5

J0100806

J0185102, J0185202, J0185302

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

Наказ МФУ від 25.06.2013 № 610, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1205/23737

Ю

"-"-

В 2011 - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

6

J0101909

J0119702, J0119801

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 27.01.2014 № 85 «Про затвердження Форми і Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.02.2014 за № 276/25053

Ю

щорічно протягом 60 днів після закінчення звітного року

рік

26.05.2016

7

J0103506

Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи

Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 р. за N 799/27244

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

8

J0103802

J0138101

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 р. за N 799/27244

щорічно в термін до 20 лютого

рік

26.05.2016

9

J0104703

J0147102, J0147202

Звіт про контрольовані операції

Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за № 187/28317

Ю

до 1 жовтня 2014 року (за 2013 рік), наступні роки до 1 травня року, наступного за звітним

рік

26.05.2016

10

J0105002

Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 року № 44

Ю

не пізніше 20 числа кожного місяця, що настає за звітним кварталом

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

11

J0108001

Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1026, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України від 12.01.2011 №29/18767

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

26.05.2016

12

J0108207

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

Наказ ДПА України від 16.05.2011 №285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за № 643/19381

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

13

J0108302

Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2011 №1685 «Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1529/20267 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 26.09. 2012 року № 1032)

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

14

J1104302

Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість (на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області)

Наказ ДПА України, Державної митної служби України від 07.04.1999 № 188/204, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.1999 № 268/3561 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом ДПА України та Державної митної служби України від 04.01.2002 № 5/7)

Ю

щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним

місяць

26.05.2016

15

J0109101

J0119101

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України

Постанова КМУ від 15.02.2012 року №98 «Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації».

Ю

щорічно протягом 60 днів після закінчення звітного року

рік

26.05.2016

16

J0109201

J0119201

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств. який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року №98 «Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації».

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року

рік

26.05.2016

ПДВ і АКЦИЗ

ПДВ

17

J0200117

J0200515, J0215208, J0200613, J0215108, J0299308, J0299809, J0215708, J0215807,J0215607

Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками та довідкою)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

18

J0215505

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28290

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

19

J0215607

"Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та разрахунків коригування* до них", додаток 2 до Порядку заповнененя та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу ІІІ)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28291

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

20

J0217009

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28292

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

26.05.2016

21

J0215901

Заява про відмову / зупинення використання пільги, передбаченної пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України", додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу ІІІ)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28293

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

22

J0200814

J0201113, J0285107, J0299406, J0285405, J0285703

Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 з врахуванням вимог Закону України від 27 березня 2014 року № 1166-VII (набув чинності з 01.04.2014)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

23

J0287009

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) (як смостійний документ)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 з врахуванням вимог Закону України від 27 березня 2014 року № 1166-VII (набув чинності з 01.04.2014)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

26.05.2016

24

J0287106

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як додаток до декларації)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 з врахуванням вимог Закону України від 27 березня 2014 року № 1166-VII (набув чинності з 01.04.2014)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

25

J0209009

J0209109, J0209208, J0209308, J0299008, J0290505, J0290705,J0290801

Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

26

J0297009

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28290

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

26.05.2016

27

J0209408

J0294108, J0294208, J0294308, J0294008, J0294507, J0294605, J0294401

Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28292

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

28

J0294708

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28293

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

26.05.2016

29

J0299708

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28295

Ю

протягом 20 днів, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року

місяць

26.05.2016

30

J0299101

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

26.05.2016

31

J0299201

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.07.2012 року № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

26.05.2016

АКЦИЗ

32

J0202504

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

26.05.2016

33

J0206202

Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

26.05.2016

34

J0206408

Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

35

J0206508

Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

36

J0206602

Розрахунок прогнозної потреби спирту

Наказ ДПА України від 29.10.2002 №515

Ю

щоквартально

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

37

J0206705

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

Наказ ДПА України від 19.04.11 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ю

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

26.05.2016

38

J0206805

Довідка про цільове використання спирту

Наказ ДПА України від 19.04.11 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ю

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

26.05.2016

39

J0201406

Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб- суб'єктів підприємницької діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

40

J0208003

Довідка виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

26.05.2016

41

J0208205

Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

42

J0208305

Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

43

J0208404

Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

44

J0210101

Звіт № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

45

J0210201

Звіт № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

46

J0208602

Довідка про отримання спирту етилового

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157 (в редакції Наказу ДПА України від 04.05.2006 №248/258)

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

26.05.2016

47

J0208701

Перелік лікарських засобів, для виготовлення яких використовують спирт етиловий та їх відпускна ціна

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

26.05.2016

48

J0208801

Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545.

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

26.05.2016

49

J0209502

J0295104, J0295204, J0295304, J0295404, J0295504, J0295602, J0295704, J0295803, J0295901

Декларація акцизного податку

Наказ Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 р. за N 105/26550.

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

26.05.2016

50

J0209602

J0296102, J0296202, J0296302, J0296402

Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Наказ Мінідоходів України від 19.07.2013 № 288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1372/23904

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

51

J0209701

Заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

місяць без терміна подання

місяць

26.05.2016

52

J0209801

Акт інвентарізації обсягів залишку пальног на 01.03.2016

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

місяць без терміна подання

місяць

26.05.2016

53

J0279602

J0296502, J0296602

Уточнююча декларацiя з особливого податку на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами

Наказ Мінідоходів України від 19.07.2013 № 288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1372/23904

Ю

після закінчення граничного терміну подання за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

54

J0208901

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ю

щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

26.05.2016

55

J0207703

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ю

щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

26.05.2016

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

56

J0303403

Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 05.12.2013 № 767, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 139/24916

Ю

в десятиденний строк після першої реєстрації транспортних засобів в Україні у відповідних органах

місяць (подання)

26.05.2016

57

J0301206

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за N 912/27357

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

58

J0302104

J0312104

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 р. за N 479/26924

Ю

щорічно в термін до 20 лютого

рік

26.05.2016

59

J0303305

Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

Наказ Мiнагрополiтики України вiд 26.12.2011 №772, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 06.04.2012 за № 510/20823, із змінами внесеними Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.03.2013 № 205

Ю

до 20 лютого поточного року

рік

26.05.2016

60

J0303504

Податкова декларація туристичного збору

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за N 912/27357

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

61

J0303601

Податкової декларації з транспортного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2015 р. за N 474/26919

Ю

щорічно в термін до 20 лютого

рік

26.05.2016

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ

62

J0600502

Звiт про використання води. Форма N 2-ТП (Водгосп)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 р. за N 382/26827

Ю

в термін до 40 днів після ІV кварталу

рік

26.05.2016

63

J0601402

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

64

J0602005

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.06.2015 за № 783/27228

Ю

щорічно в термін до 20 лютого , в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2016

рік, місяць

26.05.2016

ВАЛЮТНІ ПЛАТЕЖІ

65

J0700101

Довідка про проведення декларування валютних цінностей доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Наказ Міністертсва фінансів України від 25.12.1995 №207, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.1996 №18/1043

Ю

26.05.2016

66

J0700205

Декларацiя про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, три квартали, рік

26.05.2016

67

J0700301

Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна

Лист Національного банку України, ДПА України, Державної митної служби України від 09.01.1998 №13-226/53-188, № 206/10/22-0117, № 11/3-247

Ю

по мірі необхідності

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

68

J0700601

Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Постанова Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 485, зареєстрованої в Мін’юсті України 5.11.2004 за № 1413/10012 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 10.08.05 № 282, від 31.08.2005 № 321, від 18.11.2005 № 436.

Ю

щомісячно - не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

місяць

26.05.2016

РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ

69

J0800103

J0810101, J0810201, J0810301, J0810401, J0810501, J0810601, J0810701, J0810801, J0810901, J0811001,J0811101

Податкова декларація з рентної плати 

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 року №719, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2015 1051/27496

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

70

J0800202

J0820201, J0820401, J0821001, J0821101

Податкова декларація з рентної плати (місячна) 

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 року №719, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2015 1051/27496

Ю

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

26.05.2016

71

J0800306

J0835102, J0835202

Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012 року №1001, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2012 1733/22045

Ю

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

26.05.2016

72

J0803404

J0834102, J0834202

Податкова декларація збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (с додатками)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2015 № 654 "Про затвердження форми податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2015 за № 947/27392.

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

26.05.2016

73

J0803501

J0813501

Розрахунок збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 2010 року № 352

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

26.05.2016

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

74

J1201008

J1201108, J1201208

Податкова накладна з додатками

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267

Ю

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

26.05.2016

75

J1203001

J1203101

Акцизна накладна з розрахунком коригування до акцизної накладної

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

26.05.2016

76

J1200808

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (для податкової декларації з ПДВ переробного підприємства)

Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

26.05.2016

77

J1209008

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (для податкової декларації з ПДВ скороченої)

Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

26.05.2016

78

J1209408

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (для податкової декларації з ПДВ спеціальної)

Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

26.05.2016

ІНШІ ПОДАТКИ

79

J0302002

J0320102, J0320202, J0320302, J0320402, J0320502, J0320602

Податкова декларація екологічного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

80

J0500102

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ ДПА України від 29.09.2003 № 451 "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку "

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал (починаючи з 1 кварталу 2004 року по 4 квартал 2010 року)

26.05.2016

81

J0500105

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 111/26556

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

82

J0500203

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

26.05.2016

83

J0525002

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

26.05.2016

84

J0500601

ІНФОРМАЦІЯ суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 № 846, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 105/24882

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

26.05.2016

звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

85

J3000410

J3040110, J3040210, J3040310, J3040410, J3040510, J3040610, J3040710, J3040810, J3040910

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812)

Ю

протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду

місяць

26.05.2016

86

J3000710

J3070110

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Додаток 7)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812)

Ю

протягом п'яти робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4

місяць (подання)

26.05.2016

ЗВІТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

87

F0100108

F0111103,F0111203,F0111303,F0111403

Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для підприємців)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 р. за № 1298/27743

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

26.05.2016

88

F0100208

F0121103,F0121203,F0121303,F0121403

Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 р. за № 1298/27743

Ф

щорічно

до 1-го травня до 31 грудня наступним за звітни роком (податкова знижка)

26.05.2016

89

F0100701

Розрахунок відокремлених валових доходів, оподаткованого прибутку на податок на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складання відокременого балансу фінансово - господарської діяльності

Наказ ДПА України від 31.07.1997 № 274, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.1997 № 352/2156 (в редакції Наказу ДПА України від 30.09.2005 №422)

Ф

"-"-

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

90

F0103701

Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 103/24880

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

91

F0103305

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 р. за N 799/27244

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

26.05.2016

92

F0103403

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 р. за N 799/27244

Ф

щорічно

рік

26.05.2016

93

F0200117

F0200415, F0200513, F0215208, F0215108, F0299308, F0299809, F0215708, F0215807

Податкова декларація з податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

94

F0215505

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28290

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

95

F0217009

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28291

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

26.05.2016

96

F0299101

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

26.05.2016

97

F0299201

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

26.05.2016

98

F0299708

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28295

Ю

протягом 20 днів, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року

місяць

26.05.2016

99

F0215901

Заява про відмову / зупинення використання пільги, передбаченної пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України", додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу ІІІ)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28293

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

100

F0202504

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 року за № 125/17420.

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

26.05.2016

101

F0206408

Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

102

F0206508

Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

103

F0206705

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ф

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

26.05.2016

104

F0206805

Довідка про цільове використання спирту

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ф

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

26.05.2016

105

F0208205

Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

106

F0208305

Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

107

F0208404

Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

108

F0210101

Звіт № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

109

F0210201

Звіт № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

26.05.2016

110

F0208801

Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545.

Ф

в терміни місячної звітності

місяць

26.05.2016

111

F0201406

Звіт про суми податкових пільг

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

26.05.2016

112

F0209502

F0295104, F0295204, F0295304, F0295404, F0295504, F0295602, F0295704, F0295803, F0295901

Декларація акцизного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 р. за N 105/26550.

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

26.05.2016

113

F0208901

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ф

щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

26.05.2016

114

F0207703

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ф

щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

26.05.2016

115

F0209602

F0296102, F0296202, F0296302, F0296402

Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Наказ Мінідоходів України від 19.07.2013 № 288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1372/23904

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

116

F0209701

Заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

місяць без терміна подання

місяць

26.05.2016

117

F0209801

Акт інвентарізації обсягів залишку пальног на 01.03.2016

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

місяць без терміна подання

місяць

26.05.2016

118

F0279602

F0296502, F0296602

Уточнююча декларацiя з особливого податку на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами

Наказ Мінідоходів України від 19.07.2013 № 288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1372/23904

Ф

після закінчення граничного терміну подання за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

119

F0301206

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за N 912/27357

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

120

F0302002

F0320102, F0320202, F0320302, F0320402, F0320502, F0320602

Податкова декларація екологічного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

121

F0303504

Податкова декларація туристичного збору

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за N 912/27357

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

122

F0500102

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ ДПА України від 29.09.2003 № 451 "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку "

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал (починаючи з 1 кварталу 2004 року по 4 квартал 2010 року)

26.05.2016

123

F0500105

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 111/26556

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

124

F0500203

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

26.05.2016

125

F0525002

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

26.05.2016

126

F0500601

ІНФОРМАЦІЯ суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 № 846, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 105/24882

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

26.05.2016

127

F0600502

Звiт про використання води. Форма N 2-ТП (Водгосп)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 р. за N 382/26827

Ф

в термін до 40 днів після ІV кварталу

рік

26.05.2016

128

F0601402

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

129

F0602005

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.06.2015 за № 783/27228

Ф

щорічно в термін до 20 лютого , в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2016

рік, місяць

26.05.2016

130

F0700101

Довідка про проведення декларування валютних цінностей доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Наказ Міністертсва фінансів України від 25.12.1995 №207, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.1996 №18/1043

Ф

26.05.2016

131

F0700205

Декларацiя про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, три квартали, рік

26.05.2016

132

F0700301

Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна

Лист Національного банку України, ДПА України, Державної митної служби України від 09.01.1998 №13-226/53-188, № 206/10/22-0117, № 11/3-247

Ф

по мірі необхідності

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

133

F0700601

Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Постанова Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 485, зареєстрованої в Мін’юсті України 5.11.2004 за № 1413/10012 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 282, від 31.08.05 № 321, від 18.11.2005 № 436.

Ф

щомісячно - не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

місяць

26.05.2016

134

F0800103

F0810101, F0810201, F0810301, F0810401, F0810501, F0810601, F0810701, F0810801, F0810901, F0811001,F0811101

Податкова декларація з рентної плати 

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 року №719, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2015 1051/27496

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

26.05.2016

135

F0800202

F0820201, F0820401, F0821001, F0821101

Податкова декларація з рентної плати ( місячна )

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 року №719, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2015 1051/27496

Ф

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

26.05.2016

136

F0800306

F0835102, F0835202

Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012 №1001, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2012 1733/22045

Ф

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

26.05.2016

137

F0803404

F0834102, F0834202

Податкова декларація збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (с додатками)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2015 № 654 "Про затвердження форми податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2015 за № 947/27392.

Ф

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

26.05.2016

138

F0803602

F0836103, F0836203

Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012 №1000, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.2012 №1732/22044

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал, місяць

26.05.2016

139

F1201008

F1201108, F1201208

Податкова накладна з додатками

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", зареєстрованийо в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267

Ф

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

26.05.2016

140

F1203001

F1203101

Акцизна накладна з розрахунком коригування

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

26.05.2016

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

141

F3000410

F3040110,F3040410, F3040510, F3040610, F3040710

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812)

Ф

протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду

місяць

26.05.2016

142

F3000510

F3050110, F3050210, F3050410

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812)

Ф

до 10 лютого року, що настає за звітним періодом

рік

26.05.2016

143

F3005110

F3051310, F3051410

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812)

Ф

до 01 травня року, що настає за звітним періодом

рік

26.05.2016

144

F3000610

F3060110, F3060210, F3060310

Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів (Додаток 6)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812)

Ф

протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору

рік

26.05.2016

145

F3000710

F3070110

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Додаток 7)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812)

Ф

протягом п'яти робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4

місяць (подання)

26.05.2016

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

146

J0900108

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

147

J0900207

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

148

J0900904

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

149

J0901602

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

150

J0901005

Звіт про власний капітал

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27 червня 2013 року № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

151

J0901702

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27 червня 2013 року № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

152

J0901801

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

153

J0901902

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

154

J0902002

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

155

J0902102

Консолідований звіт про власний капітал

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

156

J0902201

Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

157

J0902301

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

158

J0902401

Звіт про прибутки і збитки банку

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

159

J0902501

Звіт про сукупний дохід банку

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

160

J0902601

Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

161

J0902701

Звіт про рух грошових коштів банку (за прямим методом)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

162

J0902801

Звіт про рух грошових коштів банку (за непрямим методом)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

163

J0901106

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Наказ Міністерства фінансів України від 08.02.2014 № 48 „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.14.2014 за № 341/25118,

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

164

J0901202

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000 за № 161/4382, із змінами від 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

26.05.2016

165

J0901301

Примітки до річної фінансової звітності

Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.12.2000 за № 904/5125, із змінами від 9.12.2011 № 1591

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

рік

26.05.2016

ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ЗАПИТІВ

166

J1300103

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

26.05.2016

167

J1301402

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

26.05.2016

168

J1400103

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

26.05.2016

169

J1401402

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

26.05.2016

170

J1301206

Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ю

26.05.2016

171

J1301302

Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (?Накл), за рахунок суми залишку від’ємного значення попередніх (звітних) податкових періодів

#

Ю

26.05.2016

172

J1301703

Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559)

Ю

26.05.2016

173

J1301902

Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ

#

Ю

26.05.2016

174

J1302301

Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку

#

Ю

26.05.2016

175

J1302401

Запит на отримання інформації, щодо залишку узгоджених податкових зобов’язань платника податку, несплачених до бюджету, що обліковуються в Державній казначейській службі України до виконання в повному обсязі

#

Ю

26.05.2016

176

J1302501

Запит на про надання витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

177

J1302601

Запит щодо суми податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати Заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

178

J1302701

Запит щодо обсягу пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних ЄРАН

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

179

J1302801

Запит щодо отримання реквізитів елктронного рахунку платника акцизного податку з реалізації пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

180

J1302901

Запит щодо стану окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального в СЕАРП

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

181

J1303001

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

182

J1401206

Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ

#

Ю

26.05.2016

183

J1300404

Запит щодо отримання довідки з Реєстру платників ПДВ

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559)

Ю

26.05.2016

184

J1401302

Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних

#

Ю

26.05.2016

185

J1401703

Витяг з реєстру платників податків на додану вартість

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559, наказом Мінфіну від 18.03.2016 № 373, зареєстрованим у Мін’юсті 06.04.2016 за № 515/28645)

Ю

26.05.2016

186

J1401902

Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ

#

Ю

26.05.2016

187

J1400202

Довідка щодо розрахунків з бюджетом

#

Ю

26.05.2016

188

J1402301

Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку

#

Ю

26.05.2016

189

J1402401

Витяг про отримання інформації, щодо залишку узгоджених податкових зобов’язань платника податку, несплачених до бюджету, що обліковуються в Державній казначейській службі України до виконання в повному обсязі

#

Ю

26.05.2016

190

J1402501

Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

191

J1391004

Договір про визнання електронних документів

#

Ю

26.05.2016

192

J1391102

Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису

#

Ю

26.05.2016

193

J1402601

Витяг щодо суми податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати Заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

194

J1402701

Витяг щодо обсягу пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

195

J1402801

Витяг щодо отримання реквізитів елктронного рахунку платника акцизного податку з реалізації пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

196

J1402901

Витяг щодо стану окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального в СЕАРП

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

197

J1403001

Витяг з Єдиного реєстру акцизних накладних

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

26.05.2016

198

J1400404

Довідка з Реєстру платників ПДВ

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233

Ю

26.05.2016

199

J1490004

Інформаційне повідомлення

#

Ю

26.05.2016

200

J1490102

Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків та зборів (обов'язкових платежів)

#

Ю

26.05.2016

201

J1490202

Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН.

#

Ю

26.05.2016

202

J1490302

Інформаційне повідомлення про заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками (фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі)

#

Ю

26.05.2016

203

J1490402

Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстроченої (відстроченої, реструктуризованої) суми грошових зобов’язань (податкового боргу).

#

Ю

26.05.2016

204

J1499101

Квитанція № 1

#

Ю

26.05.2016

205

J1499201

Квитанція № 2

#

Ю

26.05.2016

206

J1499301

Квитанція № 1-АН

#

Ю

26.05.2016

207

J1499401

Квитанція № 2-АН

#

Ю

26.05.2016

208

J1490802

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ

#

Ю

26.05.2016

209

J1490901

КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ю

26.05.2016

210

J1310901

ЗАЯВА про обрання способу вiдшкодування з бюджету суми податку на додану вартiсть шляхом отримання фiнансових казначейських векселiв

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 серпня 2013 року № 683 "Деякi питання випуску фiнансових казначейських векселiв"

Ю

26.05.2016

211

J1310105

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 02.02.2015 № 21, зареєстрованим у Мін’юсті 18.02.2015 за №185/26630, та наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559

Ю

26.05.2016

212

J1310301

Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального

#

Ю

26.05.2016

213

J1310402

Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 02.02.2015 № 21, зареєстрованим у Мін’юсті 18.02.2015 за №185/26630, наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559, наказом Мінфіну від 18.03.2016 № 373, зареєстрованим у Мін’юсті 06.04.2016 за № 515/28645)

Ю

26.05.2016

214

J1490502

Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 111/26556

Ю

26.05.2016

215

J1490602

Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість

Наказ Міністерства доходів і зборів України України від 14.06.2013 №165, із змінами внесеними Наказом від 24.07.2013 № 302

Ю

26.05.2016

216

J3001001

Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»

Ю

26.05.2016

217

J1301101

ЗАЯВА про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 139 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики длявідшкодування сум податку на додану вартість”, Наказ Міністерства доходів і зборів "Про виконання статті 24 Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік” від 27.05.2014 №318

Ю

26.05.2016

218

F1300103

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

26.05.2016

219

F1301402

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

26.05.2016

220

F1400103

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

26.05.2016

221

F1401402

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

26.05.2016

222

F1301206

Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ф

26.05.2016

223

F1301302

Запит на отримання інформації щодо суми від’ємного значення, на яку збільшується показник ? Накл

#

26.05.2016

224

F1301703

Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559)

Ф

26.05.2016

225

F1301801

Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків* для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій

#

Ф

26.05.2016

226

F1301902

Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ

#

Ф

26.05.2016

227

F1302301

Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку

#

Ф

26.05.2016

228

F1302401

Запит на отримання інформації, щодо залишку узгоджених податкових зобов’язань платника податку, несплачених до бюджету, що обліковуються в Державній казначейській службі України до виконання в повному обсязі

#

Ф

26.05.2016

229

F1302501

Запит про надання витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

230

F1391004

Договір про визнання електронних документів

#

Ф

26.05.2016

231

F1391102

Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису

#

Ф

26.05.2016

232

F1302601

Запит щодо суми податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати Заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

233

F1302701

Запит щодо обсягу пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних ЄРАН

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

234

F1302801

Запит щодо отримання реквізитів елктронного рахунку платника акцизного податку з реалізації пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

235

F1302901

Запит щодо стану окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального в СЕАРП

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

236

F1303001

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

237

F1401302

Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми від’ємного значення, на яку збільшується показник ? Накл

#

Ф

26.05.2016

238

F1401703

Витяг з реєстру платників податків на додану вартість

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559, наказом Мінфіну від 18.03.2016 № 373, зареєстрованим у Мін’юсті 06.04.2016 за № 515/28645)

Ф

26.05.2016

239

F1401801

Відповідь на запит від про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій

#

Ф

26.05.2016

240

F1401902

Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ

#

Ф

26.05.2016

241

F1402301

Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку

#

Ф

26.05.2016

242

F1402401

Витяг про отримання інформації, щодо залишку узгоджених податкових зобов’язань платника податку, несплачених до бюджету, що обліковуються в Державній казначейській службі України до виконання в повному обсязі щодо залишку коштів на такому рахунку

#

Ф

26.05.2016

243

F1402501

Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

244

F1402601

Витяг щодо суми податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати Заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

245

F1402701

Витяг щодо обсягу пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

246

F1402801

Витяг щодо отримання реквізитів елктронного рахунку платника акцизного податку з реалізації пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

247

F1402901

Витяг щодо отримання реквізитів елктронного рахунку платника акцизного податку з реалізації пального

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

248

F1403001

Витяг з Єдиного реєстру акцизних накладних

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

26.05.2016

249

F1300404

Запит щодо отримання довідки з Реєстру платників ПДВ

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559)

Ф

26.05.2016

250

F1400404

Довідка з Реєстру платників ПДВ

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233

Ф

26.05.2016

251

F1490004

Інформаційне повідомлення

#

Ф

26.05.2016

252

F1490102

Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків з податків та зборів (обов'язкових платежів)

#

Ф

26.05.2016

253

F1490202

Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН.

#

Ф

26.05.2016

254

F1490302

Інформаційне повідомлення про заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками (фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі)

#

Ф

26.05.2016

255

F1490402

Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстроченої (відстроченої, реструктуризованої) суми грошових зобов’язань (податкового боргу).

#

Ф

26.05.2016

256

F1499101

Квитанція № 1

#

Ф

26.05.2016

257

F1499201

Квитанція № 2

#

Ф

26.05.2016

258

F1499301

Квитанція № 1-АН

#

Ф

26.05.2016

259

F1499401

Квитанція № 2-АН

#

Ф

26.05.2016

260

F1490802

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ

#

Ф

26.05.2016

261

F1490901

КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних

#

Ф

26.05.2016

262

F1310901

ЗАЯВА про обрання способу вiдшкодування з бюджету суми податку на додану вартiсть шляхом отримання фiнансових казначейських векселiв

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 серпня 2013 року № 683 "Деякi питання випуску фiнансових казначейських векселiв"

Ф

26.05.2016

263

F1310105

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 02.02.2015 № 21, зареєстрованим у Мін’юсті 18.02.2015 за №185/26630, та наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559

Ф

26.05.2016

264

F1310301

Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального

#

Ф

26.05.2016

265

F1310402

Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

наказ Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 02.02.2015 № 21, зареєстрованим у Мін’юсті 18.02.2015 за №185/26630, наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747, зареєстрованим у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1114/27559, наказом Мінфіну від 18.03.2016 № 373, зареєстрованим у Мін’юсті 06.04.2016 за № 515/28645)

Ф

26.05.2016

266

F1490502

Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 111/26556

Ф

26.05.2016

267

F1490602

Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість

Наказ Міністерства доходів і зборів України України від 14.06.2013 №165, із змінами внесеними Наказом від 24.07.2013 № 302

Ф

26.05.2016

268

F3001001

Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»

Ф

26.05.2016

269

F1301101

ЗАЯВА про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 139 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики длявідшкодування сум податку на додану вартість”, Наказ Міністерства доходів і зборів "Про виконання статті 24 Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік” від 27.05.2014 №318

Ф

26.05.2016