Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Меморандум про співробітництво між Міністерством доходів і зборів України та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України»

02.10.2013

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між платниками та органами державної влади, Міністерство доходів і зборів України (далі – Міністерство), в особі Міністра Клименка Олександра Вікторовича, з однієї сторони, та Всеукраїнська громадська організація „Асоціація платників податків України” (далі – Асоціація), в особі Президента Асоціації Арбузової Валентини Іванівни, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Меморандум про партнерство та співпрацю (далі Меморандум).

Метою підписання Меморандуму є спільне прагнення втілювати у життя ефективні форми співпраці для створення сприятливих умов розвитку підприємництва в Україні, забезпечувати контроль за дотриманням податкового та митного законодавства, запобігати правопорушенням у податковій та митній сферах.

З метою подальшої консолідації спільних дій та розширення партнерства Сторони домовились про таке:

 1. Загальні положення

1.1. Справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів регулюється Конституцією України, Податковим та Митним кодексами, чинним законодавством України та чинними міжнародними договорами і ґрунтується на засадах рівності та взаємної відповідальності держави і платників.

1.2. При організації адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів Міністерство керується принципами верховенства права, забезпечує неупереджений підхід до суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

1.3. Предметом Меморандуму є співробітництво Сторін для захисту законних прав платників, контролю за додержанням податкового та митного законодавства, запобігання правопорушенням у цих сферах.

1.4. Сторони виходять з того, що дотримання чинного законодавства як платниками податків, так і органами Міністерства, удосконалення податкової та митної систем, створення прозорих умов господарювання є необхідними складовими для реалізації ефективної економічної та соціальної політики держави, а також подальшого просування України на світовий ринок.

1.5. Сторони погоджуються, що взаємна співпраця та спільні ініціативи для розвитку підприємництва орієнтовані на результат, який досягається шляхом використання необхідних механізмів моніторингу та оцінки податкового та митного законодавства з метою забезпечення прозорості.

 2. Предмет Меморандуму

З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони домовилися про:

представництво у консультативно-дорадчих органах Сторін та їх регіональних структурах;

проведення спільної роботи з удосконалення податкового та митного законодавства, а також залучення представників Асоціації до здійснення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міндоходів;

залучення представників Асоціації до підготовки роз’яснень положень чинного законодавства України у сфері справляння податків та митних платежів;

організацію і проведення спільних заходів з метою вирішення проблемних питань та забезпечення захисту законних прав та інтересів платників при здійсненні господарської діяльності;

сприяння зацікавленості платників у наданні пропозицій для удосконалення податкового та митного законодавства;

розробку системи зворотного зв’язку між територіальними органами Міндоходів, громадськими організаціями та платниками у податковій та митній сферах.

 3. Зобов’язання Сторін

3.1. Сторони погодилися розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між владою та платниками, створення сприятливого податкового клімату для розвитку підприємництва в Україні шляхом удосконалення та спрощення податкових та митних процедур, систематизації і стабілізації державної податкової та митної політики.

3.2. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечувати співпрацю з питань:

дотримання, удосконалення та спрощення податкових та митних процедур;

підвищення рівня прозорості ведення бізнесу;

здійснення спільних заходів у сфері правового регулювання питань державної податкової та митної політики, пов’язаних з підприємницькою діяльністю;

створення сприятливих умов суб’єктам господарювання для активної фінансово-господарської діяльності.

 4. Інформаційне забезпечення

Сторони обмінюються інформацією про хід реформування й удосконалення митної та податкової систем, сприяють розробленню та здійсненню заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету.

4.1. Міністерство та його територіальні органи надають керівним органам Асоціації та її територіальним відділенням  узагальнену інформацію про порушення податкового та митного законодавства, тенденції розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням, дотриманням податкового та митного законодавства, яка відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною і не має законних підстав для обмеження у доступі.

4.2. Міністерство та його територіальні органи у законодавчо встановлений термін надають відповіді на запити керівних органів та територіальних відділень Асоціації.

 4.3. Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією з відкритим доступом, розпорядниками якої вони є, систематично проводити двосторонні зустрічі, консультації і переговори, складати за їх підсумками протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер.

4.4. Асоціація та її територіальні відділення здійснюють збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій представниками регіональних структур та забезпечують комунікативний зв’язок платників з відповідними органами Міністерства для усунення проблемних питань, що виникають.

4.5. Асоціація та її територіальні відділення надають керівництву Міністерства відповідні рекомендації щодо внесення змін у практичну діяльність територіальних органів Міністерства та до нормативно-правових актів, що належать до їх компетенції, інформацію про конкретні факти правопорушень з боку  працівників Міністерства з метою вжиття заходів відповідного реагування, а також висвітлюють результати спільної діяльності у ЗМІ.

5. Організація навчального процесу

5.1. Асоціація та її територіальні відділення узгоджують з Міністерством та його територіальними  органами графіки та тематику проведення спільних семінарів, інших просвітницьких заходів  з актуальних питань справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

5.2. Відповідно до планів спільних дій Сторони проводять різноманітні узгоджені заходи, спрямовані на підвищення культури сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, створення позитивного іміджу сумлінного платника, а також впровадження ідеології партнерства між Міністерством та платниками.

 6. Створення Узгоджувальної комісії

З метою забезпечення  об'єктивності  в роботі з платниками, створення реального механізму налагодження партнерських відносин між структурними та регіональними органами Міністерства та платниками, участі громадськості у реформуванні системи справляння податків, зборів, інших обов’язкових платежів, Міністерство та Асоціація створюють спільну, постійно діючу Узгоджувальну комісію щодо розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування, функціями якої є:

розгляд та аналіз конфліктних ситуацій, що виникли між платниками та структурними підрозділами Міністерства у процесі сплати та адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

сприяння у вирішенні проблемних ситуацій виключно у правовому полі, дотримуючись презумпції невинуватості та не порушуючи прав  платників податків;

у разі виявлення та доведення наявності неправомірних дій чи порушень норм чинного податкового та митного законодавства з боку посадових осіб структурних підрозділів Міністерства, вжиття заходів щодо усунення та недопущення у майбутньому таких проявів.

7. Створення додаткових органів

У процесі співробітництва Сторони відповідно до Меморандуму можуть, у разі необхідності, утворювати тимчасові робочі органи, надавати підтримку в проведенні спільних заходів (форумів, семінарів, „круглих” столів тощо) з питань, що належать до компетенції Сторін.

8. Прикінцеві положення

8.1. Цей Меморандум є передумовою і  підставою для укладання (якщо Сторони визнають за необхідне) подальших договорів про спільну діяльність.

8.2. Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати усіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв’язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

8.3. Дія Меморандуму триває до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

8.4. Меморандум укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: один примірник для Міністерства, інший – для Асоціації.

 

                                                    Підписано „ 02 ” жовтня 2013 року

 

Міністр доходів і зборів України________________О.В. Клименко

Президент Асоціації платників податків України______________В.І. Арбузова